MY PLEASURE NGHĨA LÀ GÌ? KHÁC YOU'RE WELCOME NHƯ THẾ NÀO?

     
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

pleasure
*

pleasure /"pleʤə/ danh từ niềm vui thích, điều ham mê thú, điều thú vị, niềm an lành thú, điều khoái tráa day of pleasure: một ngày vui thúit"s a pleasure to...

Bạn đang xem: My pleasure nghĩa là gì? khác you're welcome như thế nào?

: thiệt là thú vui được...

Xem thêm: Mc Nghĩa Là Gì ? Cần Điều Gì Để Hiện Thực Hóa Ước Mơ Mc Của Bạn?

to take pleasure in...

Xem thêm: Bài 141 Luyện Tập Chung Trang 67, 68 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 4 Tập 2

: yêu thích với...with pleasure: xin vui lòng, hết sức hân hạnh khoái lạc, hoan lạc; sự ăn chơi truỵ lạca life given up to lớn pleasure: cuộc sống thường ngày ăn đùa truỵ lạca man of pleasure: một bạn ưa khoái lạc, một người nạp năng lượng chơi truỵ lạc ý muốn, ý thíchwhat"s your pleasure, sir?: (thương nghiệp) thưa ông mong muốn mua gì ạ?, thưa ông cần gì ạ?I shall not consult his pleasure: tôi sẽ không hỏi ý mong mỏi của hắn taat pleasure: tuỳ ý, tuỳ ý muốn, tuỳ ý thíchat someone"s pleasure: tuỳ ý mong muốn của aithat can be postponed during our pleasure: việc đó hoàn toàn có thể để chậm rãi lâu chừng nào tuỳ theo nhu cầu của chúng ta ngoại cồn từ làm vui lòng, làm vui thích, làm cho vừa ý (ai) nội rượu cồn từ (+ in) yêu thích với, vui yêu thích với, thú vị vớito pleasure in something: thích thú với dòng gìto pleasure in doing something: thích thú làm loại gì
*

*

*

pleasure

Từ điển Collocation

pleasure noun

1 enjoyment

ADJ. considerable, deep, enormous, great, intense It gives me enormous pleasure to lớn welcome my next guest. | genuine, real | pure, sheer | quiet The audience nodded with quiet pleasure at her remark. | obvious | endless Children find endless pleasure in playing with water. | malicious, perverse, sadistic | vicarious He gained vicarious pleasure from watching people laughing & joking. | aesthetic, physical, sensual, sexual

VERB + PLEASURE bring (sb), give (sb), provide | derive, find, gain, get, take My grandfather got immense pleasure out of life until the end.

PREP. for ~ Some people read for pleasure, và others read khổng lồ study. | with ~ His eyes lit up with pleasure. | ~ at He beamed with pleasure at seeing her. | ~ from She was deriving a perverse pleasure from his discomfort. | ~ in They took great pleasure in each other"s company.

PHRASES business & pleasure I often meet useful people at parties, so I combine business with pleasure. | have the pleasure of sth May I have the pleasure of the next dance?

2 sth that makes you happy

ADJ. great | doubtful, dubious the dubious pleasure of growing up in the public eye | little, simple one of life"s little pleasures | fleeting, momentary, temporary

VERB + PLEASURE have (formal) I hope khổng lồ have the pleasure of meeting you again. | enjoy | forego

PLEASURE + NOUN boat, craft

PHRASES the pleasures of life She enjoys the simple pleasures of life. | the pleasures of the flesh Priests promise to lớn forego the pleasures of the flesh.