Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

     

Câu trả lời được chính xác chứa thông tin đúng chuẩn và đáng tin cậy, được xác thực hoặc vấn đáp bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của chúng tôi.Bạn đang xem: Viết công tác tính tổng những số chẵn từ là một đến 100


*

Câu 1:

Tổng số chẵn.Bạn đã xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if not i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

end.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

end.

Xem thêm: To Sleep Well Là Gì ? Top Lời Chúc Ngủ Ngon Hay Nhất Eat Well, Sleep Well Là Gì

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if not i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarBạn ơi mình chỉ mới học tới bài for... Vày còn if Not i dò 2=0 then inc(...) thì bản thân ko hiểu chúng ta có thể lập cái nào dễ hơn ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

end.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Euro 4 Là Gì ? Tiêu Chuẩn Khí Thải Euro 4 Là Gì

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

end.

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarRelated Posts