UNIT 9 LỚP 8 A FIRST AID COURSE

     

Hướng dẫn soạn, giải bài tập giờ Anh lớp 8 Unit 9: A first-aid course chi tiết đầy đủ những phần theo văn bản Unit 9 lớp 8 giúp học sinh làm bài tập tiếng Anh 8 dễ ợt hơn. Tài liệu còn có từ vựng, ngữ pháp, bài tập trắc nghiệm tất cả đáp án theo từng unit giúp học viên học giỏi môn giờ đồng hồ Anh 8.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 8 a first aid course


Tiếng Anh lớp 8 Unit 9: A first-aid course

Getting Started (trang 80): Work with a partner. What would you do...

Xem lời giải

Listen and read (trang 80, 81): Nurse: Bach Mai Hospital...

Xem lời giải

Speak (trang 81, 82): Work with a partner. Look at the phrases & the pictures...

Xem thêm: Soạn Địa Bài 34 Lớp 8 Bài 34: Các Hệ Thống Sông Lớn Ở Nước Ta

Xem lời giải

Listen (trang 82): Match the letters A, B, C, D, E or F khổng lồ the correct...

Xem lời giải

Read (trang 83, 84): Choose a correct case for each of the following treatments...

Xem lời giải

Write (trang 84, 85): Complete the thank-you lưu ý Nga sent to...

Xem thêm: Gia Tốc Của Vật Trong Chuyển Động Tròn Đều, Gia Tốc Của Chuyển Động Tròn Đều

Xem lời giải

Language focus (trang 86): Match one part of a sentence from column A with another part...

Xem lời giải

Unit 10: Recycling

Unit 11: Traveling around Viet Nam

Unit 12: A vacation abroad

Unit 13: Festivals

Unit 14: Wonders of the world1 200 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

Xem nhanh chương trình Lớp 8


Ngữ văn 8

Văn chủng loại lớp 8

biên soạn văn 8 (ngắn nhất)

biên soạn văn 8 (hay nhất)

tóm tắt item Ngữ văn 8


hóa học 8

những dạng bài tập hóa học lớp 8

Đề thi chất hóa học 8

triết lý Hóa học tập 8

Giải vở bài xích tập hóa học 8

Giải sbt hóa học 8

Giải sgk chất hóa học 8


vật dụng Lí 8

Đề thi đồ gia dụng Lí 8

định hướng Vật Lí 8

Giải sbt đồ Lí 8

Giải sgk thứ Lí 8


Toán 8

Đề thi Toán 8

kim chỉ nan Toán 8

các dạng bài bác tập Toán lớp 8

bài tập Ôn luyện Toán lớp 8

Giải sbt Toán 8

Giải sgk Toán 8


giờ Anh 8

Giải sbt giờ Anh 8 (thí điểm)

Giải sbt giờ đồng hồ Anh 8

Giải sgk tiếng Anh 8

Giải sgk tiếng Anh 8 (thí điểm)

Đề thi tiếng Anh 8


Tin học 8

Giải sgk Tin học tập 8


lịch sử 8

Đề thi lịch sử 8

Giải Tập phiên bản đồ lịch sử dân tộc 8

Giải vở bài tập lịch sử dân tộc 8

lý thuyết Lịch sử 8

Giải sgk lịch sử vẻ vang 8


Sinh học 8

kim chỉ nan Sinh học tập 8

Giải sgk Sinh học tập 8

Giải vở bài bác tập Sinh học tập 8


giáo dục và đào tạo công dân 8

kim chỉ nan Giáo dục công dân 8

Giải sgk giáo dục và đào tạo công dân 8


Địa Lí 8

Đề thi Địa lí 8

Giải Tập phiên bản đồ Địa Lí 8

Giải sgk Địa Lí 8

định hướng Địa Lí 8


*

ra mắt
link
cơ chế
liên kết