UNARY LÀ GÌ

     
Chúng ta cùng đến với bài bác học tiếp theo trong khóa đào tạo lập trình C++ trực con đường hướng thực hành.

Bạn đang xem: Unary là gì

Bạn vẫn xem: Unary là gì

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, họ sẽ học biện pháp sử dụng các phép toán cơ bản như phép cộng, trừ, nhân, chia, phân tách lấy phần dư, căn bậc 2, lũy thừa, quý giá tuyệt đối, ... áp dụng trên các kiểu tài liệu số cơ phiên bản (int, float, double ...).

Ngôn ngữ C++ đã có mang sẵn một vài toán tử toán học tập cơ bản cho những phép tính thường dùng (+, -, *, /, ...), một số phép toán phức tạp hơn hẳn như là căn bậc 2, lũy thừa, ... Chưa xuất hiện toán tử được định nghĩa, vày thế chúng ta sẽ sử dụng thêm tủ sách cmath để tính kết quả các phép toán trên.

Các toán tử toán học sẽ được định nghĩa trong C++

Các toán tử toán học được chia thành hai loại: Toán tử một ngôi (unary operators) và toán tử nhị ngôi (binary operators).

Toán tử một ngôi (unary operators) là toán tử chỉ đi cùng rất một toán hạng để tạo nên thành biểu thức bao gồm nghĩa.Toán tử hai ngôi (binary operators) là toán tử thường dùng kèm với nhị toán hạng để tạo thành thành một biểu thức bao gồm nghĩa.

Trong ngôn ngữ lập trình C++, một toán hạng có thể là một cực hiếm hoặc một đổi thay (variable).

Toán tử một ngôi

Có nhì toán tử một ngôi trong C++:


*

Sử dụng toán tử cùng một ngôi trước một giá trị thì hiệu quả trả về giá trị dương, ngược lại, ta nhận giá tốt trị âm. Ví dụ:


*

Chạy lại lịch trình trên cùng nhập trường đoản cú bàn phím vào một trong những giá trị âm, ta được kết quả:


*

Giá trị ban sơ nhập vào là -100. Khi sử dụng toán tử một ngôi, ta viết lại như sau:

+(-100) = -100

-(-100) = 100

Toán tử nhì ngôi

Ngôn ngữ C++ khái niệm cho chúng ta 5 toán tử toán học hai ngôi như bảng mặt dưới:


*

Phép toán Modulus (%) tức là thực hiện phép phân chia hai số cơ mà chỉ lấy phần dư. Phép toán Modulus (%) chỉ cho phép thực hiện tại với hai giá trị số nguyên.

Chúng ta cùng viết một chương trình in ra hiệu quả của những phép toán thực hiện toán tử hai ngôi trong C++:


*

Chạy công tác trên, nhập vào giá trị mang đến x là 9, nhập giá trị đến y là 5 cùng xem kết quả.


Chương trình cho tác dụng của những biểu thức như mong đợi, ngoại trừ tác dụng của phép chia (/).

Khi tiến hành tính giá trị biểu thức 9 / 5 trong toán học, chúng ta được kết quả là 1.8, nhưng vày kiểu tài liệu của nhị biến chúng ta sử dụng là int (kiểu số nguyên) nên hiệu quả cũng trả về một cực hiếm số nguyên (bị mất phần thập phân).

Để xử lý vấn đề này bọn họ có hai cách:

Sử dụng kiểu dữ liệu số thực (float, double, ...) đến biến.Ép kiểu.Sử dụng static_cast để thực hiện phép chia hai số nguyên

Sử dụng static_cast là một cách để ép kiểu dữ liệu trong C++. Ép kiểu sẽ khởi tạo ra một giá trị từ một giá trị bao gồm kiểu dữ liệu khác.

Cú pháp sử dụng static_cast:

static_cast(expression)static_cast có thể nhận một biểu thức làm cho đầu vào, đưa nó thành bất kể kiểu dữ liệu cơ bản gì nhưng new_type mô tả.

Các chúng ta cùng xem ví dụ dưới để rõ hơn về phong thái sử dụng static_cast


Để lấy quý hiếm kiểu float của biến đổi x, họ viết static_cast(x). Trong công tác trên, chỉ cần ép kiểu mang lại một biến x là đủ để triển khai phép phân chia trả về số thực.

Cùng xem kết quả chương trình:


Chúng ta đã nhận được kết quả đúng.

Có một để ý khi thực hiện phép chia hai số nguyên bao gồm chứa giá trị âm trong C++. Trước phiên bản C++11, compiler tự ý có tác dụng tròn lên hoặc xuống. Lấy ví dụ -5 / 2 đã được tác dụng là -3 hoặc -2 tùy vào giải pháp mà compiler làm cho tròn số.

Toán tử gán (assignment operator)

Phép gán cũng là giữa những toán tử toán học được C++ định nghĩa. Phép gán có công dụng đưa quý hiếm của một con số, một biểu thức hoặc lấy giá trị của một đổi mới khác để mang vào thay đổi được gán.

Cú pháp áp dụng toán tử gán như sau:

= ;Biến được gán giá trị luôn luôn luôn nằm bên trái toán tử "=".

Xem thêm: Gia Tốc Của Vật Trong Chuyển Động Tròn Đều, Gia Tốc Của Chuyển Động Tròn Đều

int variable = 5;variable = 10;variable = 5 * 3 + 2;int another_variable = 3;variable = another_variable * 2;variable = variable + 1; //tăng giá trị phát triển thành variable lên 1.variable = variable - 1; //giảm giá chỉ trị vươn lên là variable đi 1.variable = variable * 2; //nhân giá trị đổi mới variable lên 2 lần.variable = variable / 2; //chia giá chỉ trị biến variable đi 2 lần.variable = variable % 3; //lấy phần dư của biến hóa variable khi chia 3.Những cách sử dụng toán tử gán như trên trọn vẹn hợp lệ.

Riêng cùng với 5 chiếc lệnh gán cuối cùng, họ có một cách viết tắt khác ngăn nắp hơn.

variable += 1;variable -= 1;variable *= 2;variable /= 2;variable %= 3;Cách dùng này có ý nghĩa hoàn toàn kiểu như với cách viết ngơi nghỉ trên.

Ý nghĩa của các toán tử này các bạn cũng có thể tra sinh sống bảng mặt dưới:


Sử dụng tủ sách cmath

Thư viện cmath khái niệm cho bọn họ một số hàm đo lường và thống kê và biến đổi toán học tập cơ bản. Để sử dụng thư viện này, các bạn chỉ phải thêm chiếc

#include

tại phần khai báo thư viện trong chương trình.

Một số hàm tính lũy thừa, số mũ:

Pow:

double pow (double base, double exponent);float pow (float base, float exponent);long double pow (long double base, long double exponent);Các các bạn chưa rất cần phải hiểu về phong thái khai báo hàm pow như trên. Về khía cạnh ý nghĩa, giá chỉ trị đầu tiên (base) được chuyển vào hàm pow là cơ số, quý hiếm thứ nhị (exponent) là số mũ, quý hiếm trả về là lũy quá cơ số base mũ exponent.

Ví dụ:


Các chúng ta cùng viết lấy ví dụ như trên vào Visual studio với chạy công tác để xem kết quả mà hàm pow trả về.


Sqrt:

double sqrt (double x);float sqrt (float x);long double sqrt (long double x);Phía trên là phần khai báo hàm sqrt trong thư viện cmath, hàm này nhận vào một giá trị số thực (float, double, long double) cùng trả về giá trị là căn bậc 2 của quý giá mà các bạn đưa vào.

Sau đây là ví dụ mẫu về kiểu cách sử dụng hàm sqrt nhằm tính căn bậc 2:


Kết quả bọn họ thu được như sau:


Một số lượng chất giác

Cos:

double cos (double angle);float cos (float angle);long double cos (long double angle);Hàm cos nhận vào trong 1 giá trị số thực angle (đơn vị radian) thay mặt cho góc mà bạn muốn tính đường cosine, và trả về giá trị là cosine của góc angle đó.

Ví dụ như sau:


Sin:

double sin (double x);float sin (float x);long double sin (long double x);Hàm sin nhận vào một trong những giá trị số thực angle (đơn vị radian) thay mặt đại diện cho góc mà bạn muốn tính con đường sine, với trả về giá bán trị trê tuyến phố sine của góc angle đó.

Ví dụ mẫu:


Ngoài ra, họ còn có nhiều hàm khác như tan, atan, ... đã được định nghĩa phía bên trong thư viện cmath.

Một số hàm khác

Abs:

double abs (double x);float abs (float x);long double abs (long double x);Hàm abs sẽ nhận vào trong 1 giá trị số thực x (kiểu float, double hoặc long double) cùng trả về giá bán trị hoàn hảo của x.

Các các bạn cùng thử làm theo ví dụ mẫu để gia công quen với cách áp dụng hàm abs.


Giá trị lúc đầu được khởi tạo cho biến x là -5.0, giá chỉ trị tuyệt vời nhất được trả về thông qua hàm abs là 5.0.

Do số lượng các hàm toán học được có mang rất nhiều, đề nghị mình xin dẫn đường link hướng dẫn sử dụng các hàm trong thư viện cmath để các bạn có thể tiện tham khảo khi bắt buộc thiết.

http://www.cplusplus.com/reference/cmath/

Tổng kết

Trong bài học kinh nghiệm hôm nay, họ học bí quyết sử dụng các toán tử toán học tập trong C++, một số cách thực hiện phép gán (với toán tử ""=""), và một số trong những hàm hổ trợ thống kê giám sát trong tủ sách cmath.

Xem thêm: Trò Chuyện Trực Tuyến Simsimi Là Gì, ‎Simsimi Là Gì

Mọi vướng mắc cần câu trả lời trong khóa đào tạo này hoàn toàn có thể được giải đáp bằng phương pháp đặt câu hỏi tại forums diễn đàn.

www.tambour.vn.com

Link Videos khóa học

https://www.udemy.com/c-co-ban-danh-cho-nguoi-moi-hoc-lap-trinh/learn/v4/overview