Tuyền là gì

     
旋 tuyền • 泉 tuyền • 漩 tuyền • 灥 tuyền • 琁 tuyền • 璇 tuyền • 璩 tuyền • 璿 tuyền • 純 tuyền • 鏇 tuyền • 镟 tuyền


Bạn đang xem: Tuyền là gì

1. (Động) Trở lại. ◎Như: “khải toàn quy lai” 凱旋歸來 thắng trận trở về.2. (Động) con quay lại, luân phiên tròn. ◎Như: “bàn toàn” 盤旋 bay liệng, “hồi toàn” 回旋 chuyển phiên vòng. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Thiên toàn địa gửi hồi long ngự, Đáo thử trù trừ bất năng khứ” 天旋地轉迴龍馭, 到此躊躇不能去 (Trường hận ca 長恨歌) Trời xoay, đất chuyển, chiến mã nhà vua trở về, Đến chỗ đây con ngữa trù trừ không tăng trưởng được.3. (Động) Đi đái, đi tiểu. ◇Hàn Dũ 韓愈: “Cập thành hãm, tặc phược Tuần đẳng sổ thập nhân tọa, thả tương lục, Tuần khởi toàn” 及城陷, 賊縛巡等數十人坐, 且將戮, 巡起旋 (Trương Trung thừa truyện hậu từ 張中丞傳後敘) Tới lúc thành bị phá, quân giặc bắt trói hàng chục con người của Tuần ngồi xuống, sắp tới sửa giết, Tuần vực lên đái (tỏ ra không hại hãi).4. (Tính) Lốc, xoáy. ◎Như: “toàn phong” 旋風 gió lốc, “toàn oa” 旋渦 nước xoáy.5. (Phó) Vụt chốc, lập tức. ◎Như: “toàn vạc toàn dũ” 旋發旋愈 vụt phát vụt khỏi, “họa bất toàn chủng” 禍不旋踵 vạ chẳng kịp trở gót.6. (Liên) Vừa ... Vừa (cùng làm cho một lúc). ◇Chương Kiệt 章碣: “Toàn khán ca vũ toàn truyền bôi” 旋看歌舞旋傳杯 (Bồi phân tách Tây vương Thị Lang dạ tiệc 陪浙西王侍郎夜宴) Vừa coi ca múa vừa truyền chén.7. (Phó) Lại. ◇Triều Bổ đưa ra 晁補之: “Túy hưu tỉnh, tỉnh giấc lai cựu sầu toàn sanh” 醉休醒, 醒來舊愁旋生 (Bát lục tử 八六子, Hỉ thu tình tự 喜秋晴詞) Say rồi tỉnh, thức giấc rồi bi tráng xưa lại trở về.8. Một âm là “tuyền”. (Động) Hâm nóng. § Thông “tuyền” 鏇. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Na trang khách hàng tuyền liễu duy nhất hồ tửu” 那莊客旋了一壺酒 (Đệ ngũ hồi) Trang khách hàng đó hâm nóng một bầu rượu.9. (Phó) Đương khi. ◇Đỗ Tuân Hạc 杜荀鶴: “Thì thiêu dã thái hòa căn chử, Tuyền chước sinh sài đái diệp thiêu” 時挑野菜和根煮, 旋斫生柴帶葉燒 (San trung sương phụ 山中寡婦) bao gồm khi nhặt rau củ đồng nấu nướng với rễ, Đương dịp chặt củi non với lá đốt.

Từ điển è Văn Chánh


Như 鏇

Từ điển nai lưng Văn Chánh
Xem thêm: Từ Bả Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

(văn) ① Một nhiều loại lò để hâm rượu; ② Một nhiều loại khay (mâm kim loại); ③ sản phẩm tiện; ④ nhỏ lăn (để lăn trơn kim loại); ⑤ Cắt bằng dao.

𪯸𦛔𣒀𣃻𣃵族旌旊旇旂

Không hiện chữ?
Xem thêm: Viết Các Công Thức Cấu Tạo Của Isobutan, Bài Tập 1 Trang 123 Sgk Hóa Học 11

• Cổn lộng hành - 袞弄行 (Chiêm Đồng)• Cung hoạ ngự chế tứ Triều Tiên, lưu giữ Cầu, An phái mạnh chư quốc sứ thần thi - 恭和御制賜朝鮮琉球安南諸國使臣詩 (Lê Lương Thận)• Đường cố kiểm hiệu công cỗ viên ngoại lang Đỗ quân chiêu tập hệ minh - 唐故檢校工部員外郎杜君墓系銘 (Nguyên Chẩn)• suy nghĩ cổ kỳ 3 - Thái liên khúc - 擬古其三-採蓮曲 (Ngô Quân)• thong dong tình phú - 閑情賦 (Đào Tiềm)• quá Thuý Ái điếu chi phí Trạch phu nhân - 過翠靄吊前擇夫人 (Nguyễn Văn Siêu)• quan tiền phu tử miếu tán - 關夫子廟讚 (Nguyễn Nghiễm)• Tái hạ khúc kỳ 4 - 塞下曲其四 (Lư Luân)• Thần huyền khúc - 神弦曲 (Lý Hạ)• Vũ bất xuất xắc - 雨不絕 (Đỗ Phủ)