Tổ Chức Cơ Sở Đoàn Là Gì

     

Tổ chức các đại lý Đoàn gồm: Đoàn các đại lý và bỏ ra đoàn cơ sở, là căn nguyên của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, địa điểm cư trú và đơn vị cơ sở vào lực lượng vũ trang quần chúng (Điều 17 Điều lệ Đoàn khóa XI).

Bạn đang xem: Tổ chức cơ sở đoàn là gì


Đoàn tuổi teen Cộng sản sài gòn là tổ chức triển khai chính trị xóm hội của bạn trẻ Việt Nam. Để thực hiện tốt các trách nhiệm của Đoàn hiện nay thì tổ chức cơ sở đoàn là nền móng khối hệ thống của Đoàn sẽ không chấm dứt hoàn thiện và chuyển đổi phù hợp với các trách nhiệm mà cấp cho trên giao.

Vậy tổ chức các đại lý đoàn là gì? Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức cơ sở đoàn là gì?

Sau đây, shop chúng tôi sẽ ra mắt tới quý vị đầy đủ nội dung sau để cung ứng khách hàng hồ hết thông tin cần thiết liên quan lại đến tổ chức cơ sở đoàn.

Tổ chức cơ sở đoàn là gì?

Tổ chức cửa hàng Đoàn gồm: Đoàn các đại lý và chi đoàn cơ sở, là gốc rễ của Đoàn, được thành lập theo địa phận dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, khu vực cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân (Điều 17 Điều lệ Đoàn khóa XI).

Tổ chức cơ sở Đoàn rất có thể trực trực thuộc Đoàn cấp huyện, Đoàn cung cấp tỉnh tùy nằm trong vào tính đặc điểm của từng solo vị.

Cơ cấu tổ chức triển khai của tổ chức triển khai cơ sở đoàn

Tổ chức đại lý Đoàn gồm:

– Đoàn cơ sở là cấp cho trên trực tiếp của đưa ra đoàn. Đơn vị có từ hai chi đoàn trở lên với có tối thiểu 30 đoàn viên thì thành lập và hoạt động Đoàn cơ sở;

– bỏ ra đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập phù hợp thanh thiếu nhi. Đơn vị bao gồm ba sum vầy trở lên được ra đời chi đoàn. Nếu không đủ ba đoàn tụ thì Đoàn cấp trên giới thiệu đến sinh sống ở một tổ chức đại lý Đoàn thích hợp. Chi đoàn có thể thành lập những phân đoàn.

+ đưa ra đoàn gồm dưới 9 sum họp chỉ bầu Bí thư, Phó bí thư; tự 9 sum họp trở lên bầu Ban Chấp hành, túng thư, Phó túng bấn thư. Ban Chấp hành Đoàn cơ sở thai Ban thường vụ (nếu có), túng bấn thư, Phó túng thiếu thư.

Hoạt hễ của tổ chức cơ sở đoàn

– Ban Chấp hành bỏ ra đoàn, bỏ ra đoàn cơ sở và Đoàn đại lý mỗi tháng họp tối thiểu một kỳ, ở hồ hết nơi tính chất do Ban thường xuyên vụ tw Đoàn quy định.

– Đại hội sum vầy của đưa ra đoàn, đưa ra đoàn cơ sở; Đại hội sum vầy hoặc Đại hội đại biểu của Đoàn cơ sở bởi vì Ban Chấp hành bỏ ra đoàn, đưa ra đoàn cơ sở, Đoàn đại lý triệu tập.

– Nhiệm kỳ Đại hội của bỏ ra đoàn và tổ chức triển khai cơ sở Đoàn:

+ Đại hội đưa ra đoàn quanh vùng địa bàn dân cư, đưa ra đoàn vào trường học, Đoàn ngôi trường trung học phổ thông, Đoàn Trung trung khu Giáo dục công việc và nghề nghiệp Giáo dục hay xuyên là 1 trong năm 1 lần.

Xem thêm: Địa Lý Châu Á Giáp Với Các Đại Dương Nào ? Những Châu Lục Nào?Uh

+ Đại hội bỏ ra đoàn cơ sở; chi đoàn trong các cơ quan lại hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; Đoàn trường trung cung cấp là 5 năm 2 lần.

+ Đại hội Đoàn cửa hàng xã, phường, thị trấn; Đoàn cơ sở trong các cơ quan liêu hành chính sự nghiệp, công ty là 5 năm 1 lần.

– Đại hội đàm đạo và biểu quyết thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành; ra quyết định phương hướng, trọng trách công tác nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành; góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp cho trên và thai đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên (nếu có).

*
*

Nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đoàn

Theo Điều 18 Điều lệ Đoàn khóa XI thì tổ chức cơ sở đoàn có các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất: Đại diện, quan tâm và đảm bảo an toàn quyền và lợi ích hợp pháp, quang minh chính đại của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu thốn nhi. Trọng trách này cho biết thêm sự lắp bó thân các sum vầy với tổ chức đoàn. Tổ chức đoàn hiểu rõ những vấn đề của sum họp và chế tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu các nhu cầu đường đường chính chính cho sum họp để họ dứt các trọng trách được giao. Việc âu yếm phải đảm bảo sự bình đẳng, vô tư giữa những đoàn viên. Tổ chức đoàn các đại lý khuyến khích và bảo vệ các mặt xuất sắc của đoàn viên, đồng thời loại trừ những mặt xấu đi nhằm đảm bảo an toàn sự vạc triển xuất sắc đẹp về lòng tin cho đoàn viên. Từ trách nhiệm này, tổ chức triển khai đoàn cơ sở tạo cho một khối cấu kết giữa các đoàn tụ và đóng góp thêm phần xây dựng sự thêm bó của đoàn tụ với tổ chức đoàn.

Thứ hai: Tổ chức những hoạt động, tạo môi trường thiên nhiên giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh trẻ em nhằm góp phần thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu trị, gớm tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, bình yên của địa phương, đối kháng vị. Phải liên tiếp giáo dục và rèn luyện đoàn viên để cho các sum họp luôn trong tứ thế sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ được giao.

Thứ ba: Phối phù hợp với chính quyền, những đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xóm hội làm giỏi công tác thanh niên, quan tâm xây dựng Đoàn, lành mạnh và tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội, Đội ở địa bàn dân cư, tham gia xây dựng, bảo đảm Đảng và chính quyền.

Quyền hạn của tổ chức triển khai cơ sở đoàn

Tổ chức đại lý đoàn có các quyền hạn theo cơ chế Điều 19 Điều lệ Đoàn khóa XI như sau:

– Kết nạp đoàn tụ mới, làm chủ đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu sum vầy ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, sum vầy vào quy hoạch đào tạo, áp dụng cán bộ của Đảng, công ty nước, các đoàn thể và tổ chức triển khai kinh tế, làng hội.

– Tổ chức các hoạt động, các phong trào nhằm đoàn kết, tập phù hợp thanh niên, đáp ứng nhu cầu nhu cầu, tác dụng chính đáng, vừa lòng pháp của tuổi trẻ; phối phù hợp với các ngành, các đoàn thể, những tổ chức khiếp tế, làng mạc hội sinh sản môi trường, điều kiện tiện lợi trong công tác thanh niên.

– tổ chức triển khai các chuyển động tạo thêm vấn đề làm và thu nhập cá nhân cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo nên nguồn ngân sách đầu tư cho hoạt động của Đoàn; được sử dụng con vết hợp pháp.

Xem thêm: Xác Định Dịch Giả Bài Thơ Sau Phút Chia Ly, Please Wait

Trên đây, là cục bộ nội dung tương quan đến tổ chức các đại lý đoàn là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức cơ sở đoàn là gì? Mọi vướng mắc liên quan cho nội dung nội dung bài viết trên, quý vị có thể liên hệ với cửa hàng chúng tôi để được giải đáp mau lẹ nhất.