TLC LÀ GÌ

     
Chu kì sống của technology (tiếng Anh: technology Life Cycle - TLC) là quy trình ra đời, phát triển và chấm dứt một công nghệ cụ thể.
*

Chukìsống của công nghệ

Khái niệm

Chukìsống của công nghệ trong giờ Anh được gọi là Technology Life Cycle - TLC.

Bạn đang xem: Tlc là gì

Chu kì sống của công nghệ là quá trình ra đời, phát triển và chấm dứt một công nghệ cụ thể. Chu kì sống của công nghệ được phân tách thành các giai đoạn ra đời, phát triển, chín muồi và suy thoái. Mỗi công nghệ cụ thể xác định sẽ có một chu kì sống xác định.

Độ nhiều năm vòng đời

Vòng đời của công nghệ dài tuyệt ngắn phụ thuộc vào đặc điểm của công nghệ, tác dụng của nó đối với sản xuất, tình hình thị trường sản phẩm cũng như công nghệ nuốm thế.

Thị trường và công nghệ thay thế ảnh hưởng rất lớn đến vòng đời của công nghệ. Khoa học công nghệ càng phát triển, vòng đời của mọi công nghệ càng rút ngắn vì nó nhanh chóng bị công nghệ mới tiến bộ hơn cố thế.

Đánh giá chu kì sống

Thông thường lúc sáng tạo ra một công nghệ mới, ngay ở giai đoạn mới ra đời đã phải đánh giá chu kì sống của nó. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những đánh giá ban đầu, thiếu thông tin cả về đặc điểm, tác dụng của công nghệ, thị trường và cả về công nghệ cầm cố thế nên nhiều lúc không chính xác.

Xem thêm: Khi Xảy Ra Hiện Tượng Cộng Hưởng Cơ Thì Vật Tiếp Tục Dao Động

Trong quá trình đưa công nghệ vào áp dụng các thông tin ngày càng đầy đủ hơn, các nhân tố chịu tác động và tác động đến công nghệ cũng hình thành rõ dần. Hoặc ngay lập tức ở giai đoạn ra đời công nghệ đã tỏ ra không phù hợp sẽ cấp tốc chóng bị chấm dứt.

Hoặc nhiều số công nghệ được thử nghiệm và tỏ ra có hiệu quả, thị trường sản phẩm phát triển, nhiều doanh nghiệp khác cũng bắt đầu đưa công nghệ vào áp dụng, công nghệ chuyển thanh lịch giai đoạn phát triển của nó.

Nếu không có công nghệ nỗ lực thế, công nghệ gắn với sản phẩm thường có chu kì sống gắn với chu kì sống của sản phẩm. Song đến giai đoạn này có thể đã xuất hiện việc nghiên cứu công nghệ núm thế.

Xem thêm: Cách Tính Điểm Phẩy Cả Năm Cho Học Sinh Cấp 2, Cấp 3, Cách Tính Điểm Trung Bình Cả Năm Thcs

Việc đánh giá cụ thể, đảm bảo độ chính xác nhất định về chu kì sống của công nghệ và xác định thời điểm chấm dứt hoạt động của công nghệ là hoàn toàn cần thiết.

(Tài liệu tham khảo: Công nghệvà tổchức sản xuất, Tổ hợp công nghệ Giáo dục Topica)