Tiếng Anh Lớp 3 Unit 15 Lesson 1

     

Bài 1. Look, listen & repeat. (Nhìn, nghe cùng lặp lại).a) What"s that? Đó là dòng gì? It"s my robot. Đó là bạn máy của mình. Vày you have a robot? bạn có fan máy không?


Lesson 1 (Bài học 1)

Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe cùng lặp lại).

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 3 unit 15 lesson 1

Click tại phía trên để nghe:

*

a) What"s that?

Đó là mẫu gì?

It"s my robot.

Đó là bạn máy của mình.

Do you have a robot?

Bạn có fan máy không?

No, I don"t.

Không, không có.

b) vày you have a teddy bear?

Bạn có gấu nhồi bông (gấu bông) không?

Yes. I do.

Vâng, mình có.

Bài 2. Point và say. (Chỉ với nói).

*

a) vì you have a doll?

Bạn bao gồm búp bê không?


b) vày you have a car?

Bạn có xe hơi không?

Yes, I do.

Vâng, mình có.

c) do you have a robot?

Bạn có tín đồ máy không?

No, I don"t.

Không, ko có.

d) vì you have a puzzle?

Bọn gồm trò nghịch lắp hình không?

No, I don"t.

Không, ko có.

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta thuộc nói).

Do you have a doll?

Bạn bao gồm búp bê không?

Yes, I do/ No, I don"t.

Vâng, mình có. / Không, không có.

Do you have a kite?

Bạn gồm con diều không?

Yes, I do. / No, I don"t.

Xem thêm: Trong Các Chuyển Động Sau, Quỹ Đạo Chuyển Động Nào Là Đường Thẳng ?

Vâng, mình có. / Không, ko có.

Do you have a robot?

Bạn có fan máy không?

Yes, I do. / No, I don"t.

Vâng, mình có. / Không, không có.

Do you have a ball?

Bạn tất cả quả nhẵn không?

Yes, I do. / No, I don"t.

Vâng, mình có. / Không, ko có.


Do you have a car?

Bạn tất cả xe tương đối không?

Yes, I do / No, I don"t

Vâng, bản thân có. / Không, không có

Do you have a puzzle?

Bạn tất cả trò chơi lắp hình không?

Yes, I do. / No, I don"t.

Vâng, mình có. / Không, ko có.

Bài 4. Listen & number. (Nghe và điền số).

Click tại đây để nghe:

*

a 3 b 4 c 1 d 2

Audio script

1. Nam: vị you have a puzzle?

Mai: Yes, I do.

2. Mai: vị you have a puzzle?

Peter: No, I don"t. I have a robot.

3. Mai: vị you have a ball?

Nam: Yes, I do.

4. Mai: bởi vì you have a car?

Tony: No, I don"t. I have a yo-yo.

Bài 5. Read và write. (Đọc cùng viết).

*

(1) car (2) ball (3) doll (4) do (5) they

Những sản phẩm chơi của tôi

Những mặt hàng chơi của tôi ở bên trên kệ. Tôi gồm một chiếc xe hơi. Nó color đỏ. Tôi tất cả một trái bóng. Nó blue color da trời. Và tôi gồm một con búp bê tương đối xinh đẹp. Đó là Lucy. Tôi mê say đồ nghịch của tôi khôn cùng nhiều. Bạn có đồ đùa nào không? chúng là gì?

Bài 6. Let’s write. (Chúng ta thuộc viết).

*

1. I have a car & a teddy bear.

2. The car is green and the teddy bear is white.

Xem thêm: Môn Học Song Hành Là Gì ? Trường Đại Học Bách Khoa Đhqg

3. The car & the teddy bear are on the shelf.


Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + tambour.vn"Ví dụ: "Lesson 1 - Unit 15 trang 30,31 SGK giờ Anh lớp 3 tambour.vn"