Tiếng anh 12 mới unit 7 writing

     

Để giúp các em luyện viết về ưu và nhược điểm của các thiết bị thông minh, mời các em tìm hiểu thêm bài học Unit 7 "Artificial Intelligent" tiếng Anh lớp 12 new phần Writing.

Bạn đang xem: Tiếng anh 12 mới unit 7 writing


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Task 1 Unit 7 lớp 12 Writing

1.2. Task 2 Unit 7 lớp 12 Writing

1.3. Task 3 Unit 7 lớp 12 Writing

2. Luyện tập

2.1. Kết luận

2.2. Trắc nghiệm

3. Hỏi đáp Writing Unit 7 Lớp 12


Put the following phrases about intelligent robots in the appropriate columns.(Đặt những cụm từ tiếp sau đây về robot thông minh trong các cột ưng ý hợp.)

*

Guide khổng lồ answer

Advantages: 2, 3,6;

Disadvantages: 1,4,5

Tạm dịch

1.tốn kém để huấn luyện và đào tạo nhân viên điều hành và quản lý và upgrade các lịch trình máy tính

2.hoàn thành nhiệm vụ nhanh rộng và đúng chuẩn hơn nhỏ người

3.có ít lỗi với lỗ hổng

4.trục trặc vì chưng sự cố hệ thống máy tính

5.tin tặc kiểm soát điều hành máy tính cùng gây thiệt hại

6.cắt giảm nhân lực và ngân sách sản xuất


Read and combine the sentence halves.(Đọc và phối kết hợp 2 nửa của câu)

*

Guide khổng lồ answer

1-d.

(Robot A.I. được sử dụng thoáng rộng trong nhiều lĩnh vực - bao hàm cả ngành công nghiệp xe hơi và thực phẩm, dược phẩm.)

2-f.

(Rõ ràng robot với lại ích lợi cho nhiều nghành nghề - mặc dù nhiên, cũng có ăn hại khi áp dụng chúng.)

3-b.

(Việc thực hiện robot có thể thay thế lực lượng lao hễ của con fan - cùng giảm chi tiêu sản xuất.)

4-a.

(Chúng hoàn toàn có thể không chỉ chấm dứt nhiệm vụ cấp tốc hơn con tín đồ - hơn nữa cũng có thể gây ra ít lỗi hơn nhỏ người.

Xem thêm: Các Bài Toán Tính Giá Trị Biểu Thức Phân Số Lớp 4 Bài 159: Ôn Tập Về Phân Số

)

5-c.

(Ở bệnh dịch viện, robot sẽ thao tác làm việc như những bác sĩ y khoa tiến hành các vận động trên người bị bệnh - với giúp những bác sĩ xác minh cơ quan lại bị tổn thương của fan bệnh.)

6-e.

(Khi bị tiến công bởi phần mềm ô nhiễm hoặc vi rút, hoặc bị vô hiệu hóa vày mất năng lượng điện - robot A.I. Có thể dẫn tới sự việc lợi dụng và hủy hoại thế giới.)


1.3. Task 3 Unit 7 lớp 12 Writing


Complete the outline. Then write an essay of 220-260 words to lớn discuss the advantages and disadvantages of using intelligent robots, using the ideas in 2 and 3.(Hoàn thành đề cương. Kế tiếp viết một bài luận trong 220-260 trường đoản cú để đàm luận về những điểm mạnh và bất lợi của việc thực hiện robot thông minh, áp dụng những ý tưởng trong 2 và 3.)

Helpful ideas(Các ý tưởng hữu ích)

Introduction(Phần mở đầu)

- robots are widely used in the food industry and medicine(robot được sử dụng thoáng rộng trong ngành công nghiệp thực phẩm với y tế)

- they have advantages and disadvantages(chúng tất cả những ưu thế và điểm yếu)

Body(Phần thân bài)

- advantages(Điểm mạnh):............................................................

- disadvantages(Điểm yếu):..........................................................

Conclusion(Phần kết bài)

-replace humans in stressful and dangerous work(thay vắt con fan trong các các bước nguy hiểm với căng thẳng)

- the advantages outweigh the disadvantages(những ưu thế nổi trội rộng điểm yếu)

Guide lớn answer

advantages:reduce workforce in industries, help doctors to bởi surgery & do research

disadvantages:become useless by nguồn failure, attached & taken control of by hackers leading khổng lồ the misuse of robotic devices.

Tạm dịch:

- lợi ích: bớt lực lượng lao động trong những ngành công nghiệp, giúp bác sĩ có tác dụng phẫu thuật với nghiên cứu

- đầy đủ bất lợi: trở buộc phải vô ích bởi vì mất điện, bị dán và bị điều hành và kiểm soát bởi tin tặc dẫn tới sự việc sử dụng sai các thiết bị robot

The essay

Intelligent Robots play a vital role in modern days. Besides benefits, we must consider disadvantages when using them.

First, look at the most positive points. Thanks lớn robots và A.I technology, the number of workforce can be reduced but the production even increases more, especially in the manufacturing industry. The robotscan perform the tasks faster than the humans and much more consistently & accurately. They can work at places 24/7 without any salary & food. Additionally, they don’t get bored. In medicine, they helps doctors khổng lồ diagnose diseases, bởi the surgeries, especially tiny surgeries with highest accuracy. In some hospitals, the robotic pets can help the patients with depression và they keep them active.

On the contrary, robots bring about some troubles. First & for most, training is needed lớn operate the system, so we need to pay for scientists and trainees, maintenance and reparation expenditure, which raise the cost overall. Another point I’d lượt thích to mention is the machine malfunction, which creates lots of troubles and confusions, and even sometimes lead to unexpected accidents. It’s reported that a robot in a car manufacturing factory killed a worker. This results in a worrisome of people using A.I for medical purposes. Furthermore, the robotsare not able khổng lồ act any different from what they are programmed khổng lồ do. With the heavy application ofrobots, the humans may become overly dependent on the machines, losing their mental capacities. If the control ofrobotsgoes in the wrong hands, the robotsmay cause the destruction.

In conclusion, I suppose that we need to lớn take advantages of A.I to make our life better, but remember its dangers và risks to lớn take precaution timely.

Tạmdịch:

Robot thông minh đóng một vai trò quan trọng trong thời văn minh ngày nay. Ngoài lợi ích, bọn họ phải chú ý những vô ích khi thực hiện chúng.

Trước tiên, hãy chú ý vào hồ hết điểm lành mạnh và tích cực nhất. Nhờ robot và technology A.I, con số lao động rất có thể giảm xuống nhưng năng suất thậm chí là còn tăng cao hơn, nhất là trong ngành chế tạo. Các robot rất có thể thực hiện những nhiệm vụ nhanh hơn con fan và không chỉ có thế một cách nhất quán và bao gồm xác. Chúng rất có thể làm việc tại các vị trí 24/7 nhưng không cần có lương tuyệt thực ăn. Kế bên ra, chúng không cảm thấy ai oán chán. Trong y học, bọn chúng giúp các bác sĩ chẩn đoán bệnh tật, phẫu thuật, nhất là các tiểu phẫu với độ đúng đắn cao nhất. Ở một vài bệnh viện, thú nuôi robot hoàn toàn có thể giúp người bị bệnh trầm cảm cùng giữ họ hoạt động.

Ngược lại, robot tạo ra một trong những rắc rối. Đầu tiên nhất, đào tạo và giảng dạy là cần thiết để quản lý và vận hành hệ thống, bởi vì đó chúng ta cần nên trả cho những nhà kỹ thuật và học viên, túi tiền bảo dưỡng cùng sửa chữa, làm cho tăng ngân sách tổng thể. Một điểm tôi ước ao đề cập đến là sự việc cố vật dụng móc, tạo ra nhiều rắc rối, và thậm chí nhiều lúc dẫn đến những tai nạn ngạc nhiên đến. Đã được ghi dấn rằng một robot vào một xí nghiệp sản xuất xe khá giết bị tiêu diệt một công nhân. Điều này dẫn đến một sự đáng lo ngại của người tiêu dùng A.I cho mục đích y tế. Rộng nữa, những robot không thể hành vi khác với đều gì bọn chúng được lập trình nhằm làm. Cùng với việc ứng dụng nhiều robot, bé người rất có thể trở đề xuất quá nhờ vào vào thiết bị móc, mất kĩ năng tinh thần của họ. Ví như sự kiểm soát và điều hành của robot đi sai hướng, những robot hoàn toàn có thể gây ra sự phá hủy.

Xem thêm: Giải Công Nghệ 11 Sgk Trang 36 (Ve, Giải Công Nghệ 11 Trang 36 (Ve

Tóm lại, tôi mang đến rằng bọn họ cần tận dụng ưu thế của A.I để triển khai cho cuộc sống thường ngày của họ tốt hơn, tuy nhiên hãy nhớ cho những nguy cơ và khủng hoảng của nó nhằm kịp thời chống ngừa.