Thúc Phụ Là Gì

     
*

Tiếng xưng hô của người việt nam rất đa dạng, một đại từ nhân xưng bao gồm thể chứa đựng nhiều cách xưng hô khác nhau. Ở ngôi thứ nhất số ít fan ta có thể nói: tôi, tao, mình…, còn ngôi trước tiên số các thì nói: chúng ta, chúng tao, chúng mình, đàn tao…Đại từ ở ngôi máy hai, thứ bố cũng vậy.

Bạn đang xem: Thúc phụ là gì

Trong quan hệ giới tính gia tộc giờ xưng hô cũng khôn xiết phong phú, bao hàm cả phương ngữ. Tỉ dụ như tiếng gọi phụ vương mẹ: ba, bố, thầy, tía, cậu, má, mợ, me, măng, bu, bầm, u…, ấy là chưa tính những tiếng đã không còn được sử dụng ngày nay như áng (cha), nạ (mẹ)…Riêng về phong thái xưng hô của vợ ông xã đã gồm trên 70 cách: anh – em, ck – bà xã, tôi – mình, chồng ơi – vk ơi…

Vào thời phong kiến, cách xưng hô của người việt nam cũng nhiều mẫu mã không yếu và không ít gì, do hoàn cảnh lịch sử, cũng chịu ảnh hưởng bởi Trung Hoa. Điều này trình bày rõ qua hồ hết văn bạn dạng Nôm. Vào chữ Nôm, chữ 姨(em mẹ) viết giống như chữ di姨trong Hán ngữ,chữ cậu舅viết tương đồng và thuộc nghĩa với chữ cữu舅trong Hán ngữ,chữ dượng仗,tuy viết khá khác một chút, tuy vậy vẫn cùng nghĩa cùng với chữ trượng丈trong Hán ngữ… Nói vì thế không có nghĩa là dân ta xào luộc hoàn toàn phương pháp viết cùng xưng hô của tín đồ Trung Hoa, bằng chứng là chữ chị姉và anh嬰đều viết khác chữ tỉ妣và huynh兄trong Hán ngữ; chữ em gái gồm hai giải pháp viết là㛪và腌, vẫn không giống với chữ muội妹 vào Hán ngữ, chữ em trai俺cũng viết khác với chữ đệ弟trong Hán ngữ.

Ở đây, cửa hàng chúng tôi xin reviews cách xưng hô và thứ bậc gia tộc, làng hội thời phong kiến ở nước ta, khớp ứng với cách xưng hô và thứ bậc của Trung Hoa:

TỔ TIÊN – ÔNG BÀ

Ông bà những đời trước:tiên tổ先祖.

Tổ tiên xa:viễn tổ遠祖.

Ông tổ tối đa trong họ:gọi là cao tổ高祖(còn dùngđể gọingười từ bỏ đời ông nội trở lên nhì đời nữa).

Ông tổ đầu tiên hoặc bạn khai sáng tông phái:sơ tổ初祖.

Ông sơ (cha của ông cố):cao tổ phụ高祖父.

Bà sơ (mẹ của ông cố):cao tổ mẫu高祖母.

Cha của ông nạm ngoại:ngoại cao tổ phụ外高祖父.

Mẹ của ông nuốm ngoại:ngoại cao tổ mẫu外高祖母.

Ông chũm (cha của ông nội):tằng tổ曾祖, tằng tổ phụ曾祖父.

Bà vắt (mẹ của ông nội):tằng tổ mẫu曾祖母.

Ông núm (cha của ông ngoại):ngoại tằng tổ phụ外曾祖父.

Bà nỗ lực (má của ông ngoại):ngoại tằng tổ mẫu外曾祖母.

Ông bà (cha bà bầu của cha mẹ mình):tổ祖.

Ông bà nội:tổ phụ mẫu祖父母.

Ông nội:nội tổ phụ內祖父.

Bà nội:nội tổ mẫu內祖母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, nói một cách khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, nói một cách khác là Ngoại Bà外婆.

Bà ơi (tiếng hotline bà):a bà阿婆.

Tiếng xưng ông nội mình với những người khác:gia tổ家祖.

Tiếng xưng bà nội mình đối với người khác:gia tổ mẫu家祖母.

Tiếng xưng ông nội đang chết:nội tổ khảo內祖考.

Tiếng xưng bà nội đang chết:nội tổ tỷ內祖妣.

Ông nội vợ:nhạc tổ phụ岳祖父.

Bà nội vợ:nhạc tổ mẫu岳祖母.

Tiếng xưng ông nội bà xã đã chết:nhạc tổ khảo岳祖考.

Tiếng xưng bà nội vk đã chết:nhạc tổ tỷ岳祖妣.

Ông bà ngoại:ngoại tổ phụ mẫu外祖父母.

Ông ngoại:ngoại tổ phụ外祖父, có cách gọi khác là ngoại công外公.

Bà ngoại:ngoại tổ mẫu外祖母, nói một cách khác là ngoại bà外婆.

Tiếng xưng ông ngoại đang chết:ngoại tổ khảo外祖考.

Tiếng xưng bà ngoại đang chết:ngoại tổ tỷ外祖妣.

CHA MẸ

Cha mẹ (tiếng kính xưng):cao đường高堂,đường thượng堂上.

Cha mẹ:song thân雙親, xuân huyên椿萱.

Cha:xuân đình椿庭.

Cha (con gọi):phụ thân父親.

Cha ruột:thân phụ親父, sinh phụ生父.

Cha ghẻ, cha kế:kế phụ繼父.

Cha nuôi:nghĩa phụ義父,giả phụ假父, còn gọi làdưỡng phụ養父.

Cha đỡ đầu:nghĩa phụ義父.

Cha tôi (tiếng xưng phụ vương mình đối với người khác):gia phụ家父,gia nghiêm家嚴.

Cha bị tiêu diệt chưa chôn:cố phụ故父.

Cha chết đã chôn:hiển khảo顯考.

Cha bị tiêu diệt đã lâu:tiên phụ先父,tiên khảo先考.

Bạn của cha:phụ chấp父執.

Mẹ:nương娘,mẫu thân母親, nội thân內親.

Mẹ:a mẫu阿母(còn dùng để làm chỉ vú em, vú nuôi, nhũ mẫu).

Mẹ ruột:Sanh mẫu生母,từ mẫu慈母,thân mẫu親母:

Mẹ chính(con dòng chủ yếu và thứ gọi vợ lớn của cha):đích mẫu嫡母.

Mẹ sản phẩm (con dòng bao gồm và thứ hotline vợ nhỏ của cha):thứ mẫu庶母.

Mẹ ghẻ:kế mẫu繼母.

Mẹ kế:vãn nương晚娘.

Mẹ kế, bà mẹ ghẻ:di nương姨娘.

Mẹ nuôi:dưỡng mẫu養母.

Mẹ có ông xã khác:giá mẫu嫁母.

Mẹ bị thân phụ từ bỏ:xuất mẫu出母.

Mẹ chết chưa chôn:cố mẫu故母.

Mẹ chết đã chôn:hiển tỉ顯妣.

Người bà bầu đã chết:tiên mẫu先母,tiên tỉ先妣, tiên từ先慈,hiển tỉ顯妣.

Tiếng tín đồ cư tang chị em tự xưng:ai tử哀子.

Con của vợ nhỏ kêu vợ lớn của cha là:đích mẫu嫡母.

Vợ bé bỏng của cha:thứ mẫu次母hay chư mẫu諸母.

Vú em, vú nuôi:nhũ mẫu乳母, nãi ma奶媽.

Tiếng xưng mẹ mình so với người khác:gia mẫu家母,gia từ家慈.

Tiếng chỉ phụ huynh người đối diện:lệnh đường令堂.

Tiếng gọi thân phụ người khác:lệnh nghiêm đường令嚴堂, lệnh thông đường令通?堂,lệnh xuân đường令椿堂.

Tiếng tôn xưng chị em người khác:lệnh mẫu令母,lệnh từ令慈,tôn đường尊堂, lệnh tự đường令慈堂, huyên đường萱堂,lệnh huyên đường令萱堂.

Tiếng điện thoại tư vấn em gái tốt chị của mẹ:di nương姨娘, còn được gọi làtòng mẫu從母.

Tiếng gọi chị em của bằng hữu hoặc của khách hàng đồng học:bá mẫu伯母.

Tiếng gọi fan thiếp của cha:di mẫu姨母.

Tiếng gọi phụ vương của bạn lớn tuổi hơn mình:bá phụ伯父.

Tiếng gọi thân phụ của bằng hữu hoặc bạn đồng học:bá phụ伯父.

Tiếng gọi em gái xuất xắc chị của mẹ:di mẫu姨母.

Tiếng gọi mẹ của bạn bè hoặc của khách hàng đồng học:bá mẫu伯母.

ANH CHỊ EM

Anh (cùng ruột thịt):huynh兄.

Anh em:huynh đệ兄弟, côn đệ昆弟.

Anh và em gái:huynh muội兄妹.

Anh em ruột:bào huynh đệ胞兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh cả, anh trưởng:bá伯,đại huynh大兄,đại ca大哥.

Anh: ca哥, ca ca哥哥.

Anh học cùng thầy:sư huynh師兄.

Anh em ruột:thân huynh đệ親兄弟.

Anh ruột:bào huynh胞兄.

Anh họ:biểu ca表哥.

Anh tôi (tiếng hotline anh khi thủ thỉ với người khác):gia huynh家兄.

Anh tôi (khiêm từ):tệ huynh敝兄.

Anh (tiếng tôn xưng anh trai tín đồ khác):lệnh huynh令兄.

Anh em chúng ta (con chú bác):đích đường huynh đệ嫡堂兄弟, đường huynh đệ堂兄弟hay tòng huynh đệ從兄弟.

Anh em họ (con cô, nhỏ cậu, bé dì):biểu huynh đệ表兄弟.

Anh em cùng một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

Anh cùng em trai của vợ:nội huynh đệ內兄弟.

Người đàn anh:huynh trưởng兄長.

Chị:tỉ姊,tỉ tỉ姊姊, thơ thơ姐姐.

Chị em gái:tỉ muội姊妹.

Chị em ruột:bào tỉ muội胞姊妹.

Chị ruột:bào tỉ胞姊.

Chị:tỉ姊, tỉ tỉ姊姊.

Chị (gọi thân mật):hiền tỉ賢姊.

Chị gái kết nghĩa:nghĩa tỉ義姊

Chị họ:biểu tỉ表姊.

Chị em chúng ta (con cô, con cậu, con dì):biểu tỉ muội表姊妹.

Em trai:đệ弟.

Em trai ruột:bào đệ胞弟, nói một cách khác là xá đệ舍弟.

Em (tiếng gọi người khác một giải pháp thân mật):tiểu lão đệ小老弟.

Em trai của fan khác (tiếng tôn xưng em trai người khác):lệnh đệ令弟.

Em tôi (tiếng xưng em mình đối với người khác):gia đệ家弟.

Em trai (tiếng người anh hotline em trai):thúc叔.

Em trai (tiếng chị dâu call em trai của chồng):thúc叔.

Em trai của chồng:đệ娣.

Em trai (tiếng tôn xưng em trai fan khác):lệnh đệ令弟.

Em trai họ:biểu đệ表弟.

Em nó (khiêm từ, tiếng nhằm gọi những người thân, thường được sử dụng cho hàng bên dưới mình):xá đệ舍弟.

Em gái:muội妹, tiểu muội小妹.

Em gái ruột:bào muội胞妹,còn hotline là xá muội舍妹.

Em gái (gọi thân mật):hiền muội賢妹.

Em gái - thời trước chị em thuộc lấy một chồng, chị điện thoại tư vấn em là:đễ娣.

Em gái - rất lâu rồi phiếm xưng em gái là:đễ娣, nói một cách khác là muội muội妹妹.

Em gái kết nghĩa, em gái nuôi:nghĩa muội義妹.

Em gái họ:biểu muội弟妹.

Tiếng tôn xưng em gái người khác:lệnh muội令妹.

Tiếng người chồng gọi em gái của bà xã mình:di muội姨妹.

Anh em chú bác:đồng con đường huynh đệ同堂兄弟(gọi tắt là con đường huynh đệ堂兄弟),

Anh em và một cụ:tụng đường從堂.

Anh em cùng một kị:tái tụng đường再從堂.

DÂU RỂ

Chàng rể:sanh甥, tế壻, thiếu phụ tế女婿.

Người rể hiền lành tài:hiền tế賢婿.

Con rể:bán tử半子.

Ông gia và bé rể:cữu sanh舅甥.

Ôngnhạc:nhạc trượng岳丈.

Người con trai ở rể vị trí nhà vợ:chuế tế贅壻.

Anh rể:tỉ trượng姊丈, tỉ phu姊夫.

Anh rể (tiếng xưng hô giữa bằng hữu rể):khâm huynh襟兄.

Em rể:muội trượng妹丈, muội phu妹夫,còn gọi là khâm đệ襟弟.

Em rể (tiếng xưng hô giữa anh em rể):khâm đệ襟弟.

Nàng dâu:phụ婦.

Dâu lớn, dâu cả:trưởng tức長媳.

Dâu thứ:thứ tức次媳.

Dâu út:quý tức季媳

Bà sui:thân gia mẫu親家母.

Chị dâu:tẩu嫂,tẩu tẩu嫂嫂.

Chị dâu (tiếng bọn bà gọi chị dâu):mỗ姆.

Chị dâu (tiếng xưng chị dâu mình đối với người khác):gia tẩu家嫂.

Chị dâu:tẩu嫂,tợ phụ似婦,tẩu tử嫂子,huynh tẩu兄嫂.

Em dâu:đệ phụ弟婦,đệ tức弟媳.

Con dâu:nữ tế女婿,tức phụ媳婦.

VỢ CHỒNG

Vợ:thê妻,phụ婦.

Vợ (cách gọi thông tục):gia tiểu家小.

Vợ con: cung thất宮室,thê tử妻子,gia tiểu家小.

Vợ chính, vợ cả, bà xã lớn:đích thê嫡妻,chính thê正妻,phát thê髮妻, chủ yếu thất正室haychủ phụ主婦(từ này còn dùng để gọi phái nữ chủ nhân).

Vợ sau, vợ lẽ:kế thất繼室.

Vợ lẽ, thiếp (ngày xưa):di thái thái姨太太.

Vợ lẽ, thiếu nữ hầu, thiếp:tiểu小.

Vợ bé, vk hầu, thiếp:thứ thê:次妻, trắc thất測室,bàng thê傍妻.

Vợ bị chồng bỏ:xuất thê出妻.

Vợ (người chồng gọi):phu nhân夫人,nội tử內子, nội nhân內人, nhân tiện nội賤內.

Vợ (người ông xã gọi thân mật):hiền thê賢妻, ái thê嬡妻, nương tử娘子.

Tiếng tôn xưng đối với vợ:phu nhân夫人.

Vợ vụng của mình (cách nói khiêm tốn):拙妻chuyết thê, chuyết kinh拙荊.

Từ gọi người vợ:nội tướng內相.

Từ call họ hàng bên vợ:nội thân內親.

Gia đình mặt vợ:nhạc gia岳家(từ này hay hiểu có tác dụng làcha vợ).

Cha vợ:nhạc phụ岳父, còn gọi là trượng nhân丈人,ngoại phụ外父,nhạc trượng岳丈hay trượng nhân phong丈人峰(do ngọn núi Trượng Nhân phong丈人峯có hình dạng y hệt như ông già nên phụ vương vợ được gọi là nhạc trượng, trượng nhân phong).

Cha vợ (sống):nhạc phụ岳父.

Cha vk (chết) :ngoại khảo外考.

Mẹ vợ:ngoại cô外姑, nói một cách khác là ngoại mẫu外母.

Mẹ vk (sống):nhạc mẫu岳母.

Mẹ vợ (chết):ngoại tỉ外妣.

Anh vợ:thê huynh妻兄, đại cựu大舅, ngoại huynh外兄.

Chị vợ:đại di大姨.

Em trai của vợ:ngoại đệ外弟,thê đệ妻弟, đái cựu tử小舅子.

Em gái của vợ:tiểu di tử小姨子, thê muội妻妹.

Tiếng người ông chồng gọi em gái của bà xã mình:di muội姨妹.

Anh và em trai của vợ:nội huynh đệ內兄第.

Vợ của bạn anh:tự phụ姒婦.

Vợ của người em:đệ phụ娣婦.

Vợ chồng:đồng thất同室,gia thất家室, phu thê夫妻.

Vợ chồng, song lứa:kháng lệ伉儷.

Vợ ông chồng (tiếng điện thoại tư vấn vợ ông xã người không giống một giải pháp lịch sự):hiền phòng lệ賢伉儷.

Chồng:phu夫.

Chồng (người bà xã gọi):郎lang, lang quân郎君, tướng tá công相公,lương nhân良人,phu tế夫壻,trượng phu丈夫,lương phu良夫.

Chồng trước:tiền phu前夫.

Cha bà mẹ chồng:cô chương姑嫜, cữu cô舅姑, công cô公姑, công bà公婆.

Cha chồng:chương嫜, chương phụ嫜父, quân phụ君父, công công公公.

Mẹ ông xã (cách bé dâu gọi):cô姑.

Mẹ chồng:quân mẫu君母.

Vợ hotline mẹ ck là: đại gia大家.

Anh ông xã (đàn bà gọi):bá伯,đại bá大伯,phu huynh夫兄.

Chị chồng:đại cô大姑.

Em trai của chồng:phu đệ夫弟, tiểu thúc小叔.

Em gái của chồng:tiểu cô小姑.

Em gái của ông xã (cách chị dâu gọi):cô姑.

Vợ của em chồng:tiểu thẩm小嬸.

Chồng call người bà xã của bạn bè vợ mình là:cữu tẩu舅嫂.

Tiếng xưng hô đối với người khác nhằm chỉ người vk của mình:nội nhân內人haynội tử內子.

CHÚ - THÍM - BÁC

Chú hoặc chưng trai nói chung:chư phụ諸父.

Từ gọi tầm thường chú và bác:thúc bá叔伯.

Chú:thúc叔, thúc thúc叔叔.

Chú:thúc phụ叔父.

Chú ruột:thúc phụ叔父, con đường thúc堂叔(mình từ xưng là mặt đường Tôn堂孫).

Chú hai:nhị thúc二叔.

Chú vợ:thúc nhạc叔岳.

Tiếng xưng chú mình so với người khác:gia thúc家叔.

Tiếng tôn xưng chú tín đồ khác:lệnh thúc令叔.

Chú của phụ vương mình:tổ thúc祖叔.

Thím (vợ của chú):thẩm嬸.

Thím (vợ của em chồng):tiểu thẩm小嬸.

Bác:bá伯, bá bá伯伯.

Bác (anh của cha):bá phụ伯父.

Bác ruột:đường bá堂伯(mình trường đoản cú xưng là con đường tôn堂孫).

Bác gái (vợ của fan anh thân phụ mình):bá mẫu伯母, bá nương伯娘.

Bác vợ:bá nhạc伯岳.

Bác trai của thân phụ mình:tổ bá祖伯.

Bác gái của phụ thân mình:tổ cô祖姑.

CẬU - MỢ - CÔ - DƯỢNG - DÌ

Cậu (anh em trai của mẹ):cữu phụ舅父.

Cậu vợ:cựu nhạc舅岳.

Cậu với cháu:cữu sanh舅甥.

Mợ (vợ của cậu):cữu mẫu舅母,cữu ma舅媽, còn được gọi là cấm妗.

Từ gọi chungcô, thím hay chưng gái:chư mẫu諸母.

Cô/dì:a di阿姨(cô tía là tam di三姨, cô tứ là tứ di四姨).

Cô (chị, em gái của cha):cô姑,thân cô親姑, con đường cô堂姑.

Xem thêm: Cháo Gan Gà Nấu Với Rau Gì, 4 Món Cháo Gan Gà Cho Bé Ăn Dặm Ngon, Bổ Dưỡng

Tiếng tôn xưng bạn cô khủng tuổi:cô trượng姑丈.

Tiếng con cháu tự xưng cùng với cô:đường tôn堂孫.

Dượng (chồng của cô):cô trượng姑丈, tôn trượng尊丈.

Dượng (chồng của dì):di trượng姨丈, biểu trượng表丈.

Dượng (chồng sau của mẹ):cô trượng姑丈.

Dì (chị giỏi em gái mẹ):di姨.

Dì (chị tuyệt em gái vợ):di姨.

Tiếng tôn xưng tín đồ dì lớn tuổi:di trượng姨丈.

CON – CHÁU - CHÍT - CHẮT

Con loại (cha bà mẹ gọi):hài tử孩子, hài nhi孩兒.

Con trưởng đích:trủng tử冢子,trủng tự冢嗣.

Con của vợ lớn:đích tử嫡子.

Con của bà xã nhỏ:thứ tử庶子.

Con thứ:chi tử支子(trừ con đầu lòng, các con khác điện thoại tư vấn là bỏ ra tử支子).

Con đồ vật hai:trọng tử仲子.

Con trai trưởng (con cả = vật dụng hai):trưởng tử長子, trưởng nam長男.

Con trai trưởng của mẫu thứ (vợ nhỏ):trưởng trang bị tử長庶子.

Con trai vật dụng hai của chiếc thứ (vợ nhỏ):thứ lắp thêm tử次庶子.

Con trai thứ bố của mẫu thứ (vợ nhỏ):tam trang bị tử三庶子.

Con trai kế (kế trưởng nam):thứ nam次男, sản phẩm công nghệ tử次子.

Con trai của vợ hai, vợ ba, bà xã tư…gọi là:thứ nam庶男,thứ tử庶子. (Chú ý: “thứ”庶ở trên đây viết không giống chữ “thứ”次trong nam nhi kế (cũng call là đồ vật nam次男hay thứ tử次子).

Con trai thứ bố (kế thiết bị nam):tam nam三男, tam tử三子.

Con trai sản phẩm tư:tứ nam四男: còn gọi là tứ tử四子.

Con trai út:quý nam季男, vãn nam晚男,ấu nam幼男, ấu tử幼子.

Con trai tôi, con cháu nó (khiêm từ- tiếng cha mẹ xưng conmình với những người khác):tiểu nhi小兒.

Con gái lớn:trưởng nữ長女.

Con gái máy hai (kế trưởng nữ):thứ nữ次女.

Con gái của vợ hai, bà xã ba, bà xã tư…gọi là:thứ nữ庶女(chữ “thứ”次viết không giống “thứ”次sử dụng cho đàn bà thứ hai).

Con gái thiết bị ba:tam nữ三女.

Con gái trang bị tư:tứ nữ四女.

Con gái út:quý nữ季女, vãn nữ晚女,ấu nữ幼女.

Con gái chưa tồn tại chồng:sương nữ孀女.

Con gái không lấy chồng, còn trinh:xử nữ處女, còngọi là xử tử處子.

Con gái đã có chồng:giá nữ嫁女.

Con gái yêu mến, được sủng ái:ái nữ愛女,kiều nữ嬌女.

Tiếng tôn xưng đàn bà người khác:lệnh ái令嬡, lệnh viên令媛, thiên kim千金, lệnh thiên kim令千金.

Con mồ côi:cô tử孤子, cô nữ孤女.

Con mồ côi và lũ bà góa:cô sương孤孀, cô quả孤寡.

Con mồ côi bà mẹ tự xưng là:ai tử哀子, ai nữ哀女.

Con mồ côi cả cha và mẹ tự xưng là:cô ai tử孤哀子, cô ai nữ孤哀女.

Con mồ côi cha:孤子cô tử (người nhằm tang phụ thân mà người mẹ còn sinh sống tự xưng là cô tử孤子).

Con nuôi:giả tử假子, chăm sóc tử養子,nghĩa tử義子,恩兒ân nhi.

Con vợ lẽ:thứ tử庶子.

Con từ bỏ xưng với phụ huynh là:nhi兒.

Con trường đoản cú xưng với thân phụ ghẻ là:chấp tử執子.

Cha bà mẹ gọi con cháu là:nhi兒.

Tiếng gọi người con yêu mến:ái nhi愛兒.

Con trai của mình:nhi tử兒子.

Tiếng gọi con của anh em mình:hiền điệt賢姪, cố điệt世姪.

Tiếng tôn xưng con người khác:công tử公子, lệnh lang令郎.

Con hỏng hỏng:bại tử敗子.

Con của ông xã hoặc bà xã trước:giả tử假子.

Con đỏ:兒子nhi tử.

Tiếng từ xưng của bé (trai với gái) đối với phụ vương mẹ:hài nhi孩兒.

Tiếng gọi nam nhi của mình:兒子nhi tử.

Con trưởng của vợ cả hay bé của vợ cả:đích tử嫡子.

Con lai (cha người mẹ không cùng huyết thống chủng tộc):hỗn tiết nhi混血兒.

Con trai của cậu (anh giỏi em của mẹ):nội huynh đệ內兄弟.

Con cháu nói chung:nhi tôn兒孫.

Cháu:điệt姪,tòng tử從子.

Cháu (con của anh hay em trai mình):điệt nữ姪女, điệt tử姪子.

Cháu trưởng:đích tôn嫡孫, trưởng tôn長孫.

Cháu nội:nội tôn內孫.

Cháu ngoại:sanh甥, ngoại tôn外孫.

Cháu nối cái xưng là:đích tôn嫡孫.

Cháu họ:biểu điệt表姪,tức là bé của đồng đội họ (con cô, nhỏ cậu bé dì) hoặc chị em họ (con cô, bé cậu, nhỏ dì).

Cháu gọi là cậu:sanh甥.

Cháu xa:côn tôn昆孫.

Cháu rể:sanh tế甥婿.

Cháu đời sản phẩm tám:nhưng tôn仍孫.

Cháu nó (khiêm từ, tiếng nhằm gọi các người thân, thường được sử dụng cho hàng dưới mình):xá điệt舍姪.

Cháu của anh:côn tôn昆孫.

Cháu của chú ý và bác bỏ tự xưng là:Nội điệt內姪.

Cháu từ xưng với chưng của cha là:vân tôn云孫.

Tiếng tôn xưng cháu trai tín đồ khác:lệnh điệt令姪.

Vợ con cháu mình:điệt phụ姪婦, còngọi là điệt nhi tức phụ姪兒媳婦.

Chắt (con của cháu nội hay cháu ngoại):tằng tôn曾孫.

Chít (cháu sáu đời, nhỏ của chút, chắt):huyền tôn玄孫.

THẦY TRÒ – HỌC HÀNH

Thầy dạy học (tiếng xưng hô tỏ ý tôn kính hoặc thân mật):lão sư老師.

Người đàn bà sư phụ trách dạy dỗ con công ty quý tộc (ngày xưa):phó mẫu傅母.

Người đàn bà nuôi dạy con cái thay cho người khác:phó mẫu傅母, bảo mỗ保姆.

Em cùng tổ:đường đệ堂弟.

Môn đồ, học tập trò:đệ tử弟子, thứ đệ徒弟. Môn sanh門生, học tập sanh學生.

Con em nhà loại dõi học hành đỗ đạt:thư hương thơm môn đệ書香門第.

Học trả hoặc quan tiền viên trường đoản cú xưng (khiêm từ):học sinh學生.

Tiếng hotline sư phụ của người khác:lệnh sư令師.

Tiếng điện thoại tư vấn anh hoặc sư huynh của sư phụ:sư bá師伯.

Tiếng điện thoại tư vấn em trai hoặc sư đệ của sư phụ:sư thúc師叔.

Tiếng gọi học trò giỏi:cao đệ高弟,高徒cao đồ.

Tiếng mĩ xưng nhằm gọi bé em, đồ vật đệ tín đồ khác:cao túc高足hay thượng túc上足.

Tiếng học trò kính xưng cùng với thầy:ân sư恩師.

Học trò xưng thầy đã chết:tiên sư先師.

Người đầu tiên sáng lập ra một nghề, coi như ông tổ của nghề đó gọi là:tiên sư先師.

Bậc thầy nổi tiếng:danh sư名師.

Bậc thầy tài đức:lương sư良師.

Ông thầy học:tiên sinh先生.Anh (học cùng thầy):sư huynh師兄.

Chị (học cùng thầy):sư tỷ師妣.

Em trai (học thuộc thầy):sư đệ師弟.

Em gái (học thuộc thầy):sư muội師妹.

NAM NỮ

Đàn ông nói chung:sĩ phu士夫,trượng phu丈夫.

Người bọn ông con trẻ tuổi:sĩ phu士夫.

Người đàn ông thông dâm với người khác:gian phu奸夫, còn viết là姦夫.

Đàn bà, nhỏ gái:nhi nữ兒女.

Đàn bà góa:cô sương孤孀.

Con côi và bầy bà góa:cô quả孤寡.

Người bầy bà có ck đánh trận vị trí xa:chinh phụ征婦.

Người đàn bà nuôi trẻ:nhũ mỗ乳姆.

Nữ nhà nhân:chủ phụ主婦.

Tiếng tôn xưng thiếu phụ đã bao gồm chồng:phu nhân夫人.

Tiếng hotline chung bọn bà bé gái:cô姑.

Tục gọi con gái chưa ông xã là:cô姑.

Tiếng từ bỏ xưng hoặc xưng gọi người chị em khác:cô姑.

Tiếng hotline tôn trọng dành riêng cho phụ nữ:thái cô太家.

Tiếng gọi tín đồ nữ:cô nương姑娘.

Cô nương đơn vị (tiếng xưng gọi tín đồ khác):cô nương gia姑娘家.

Tiếng tôn xưng phụ nữ:đại gia大家.

Từ tôn xưng phụ nữ đã có ck và ngang tuổi với mẹ:đại thẩm大嬸.

Tiếng xưng hô đối với đàn bà ngang sản phẩm hoặc gồm tuổi gần bằng tuổi phụ thân mình:chư mẫu諸母.

TRẺ EM

Trẻ em:nhi đồng兒童.

Trẻ con bé dại dại:cúc tử鞠子.

Bé trai, nhỏ bé gái:anh nhi嬰兒.

Trẻ sơ sinh:anh nhi嬰兒.

Trẻ con:hài tử孩子,nhi tử兒子, hài nhi孩兒.

Trẻ mất phụ thân mẹ, không một ai che chở:cô lộ孤露.

Trẻ không cha mẹ (mất cha hoặc mất cả phụ thân và mẹ):cô nhi孤兒.

Đứa bé:tiểu hài nhi小孩兒.

Bé gái:nữ hài nhi女孩兒.

Bé trai:nam hài nhi男孩兒.

Lũ trẻ, lũ trẻ (tiếng bậc tôn trưởng xưng hô cùng với hậu bối):nhi tào兒曹.

Chú nhỏ xíu nhà (tiếng xưng gọi bạn khác):tiểu hài tử gia小孩子家.

TUỔI TÁC – CẤP BẬC

Tiếng tôn xưng người đàn ông mập tuổi: lão trượng老丈(cụ già), lão tẩu老叟(cụ già), trượng nhân丈人(ông già).

Ông cụ:lão công công老公公.

Ông nọ (phiếm chỉ - giờ gọi bọn ông to tuổi):mỗ ông某翁.

Bậc trên mình mà gồm tuổi hotline là:trưởng lão長老.

Người già không nhỏ cháu nhằm nương tựa:cô lão孤老.

Anh (tiếng gọi bọn ông khủng tuổi hơn mình):huynh兄.

Anh (tiếng hotline thân mật):hiền huynh賢兄.

Anh (tiếng tôn xưng tín đồ nam cùng lứa):ca哥.

Anh kết nghĩa, anh nuôi:nghĩa huynh義兄.

Tiếng xưng hô của bạn nhiều tuổi (trưởng bối長輩) so với người không nhiều tuổi (vãn bối晚輩):hài nhi孩兒.

Em (tiếng điện thoại tư vấn thân mật):hiền đệ賢弟.

Em (khiêm từ, người cô gái tự xưng với những người ngang hàng):muội妹.

Con trai, lũ ông vào thân thích, cùng lứa mà nhỏ dại tuổi hơn mình call là:đệ弟.

Tiếng tôn xưng người đàn ông đứng tuổi hoặc rộng tuổi thân phụ mình:lão bá老伯.

Tiếng điện thoại tư vấn người bé dại tuổi:tiểu tử小子.

Phiếm chỉ người tuổi nhỏ:đệ tử弟子.

Bậc trưởng bối gọi tín đồ sinh sau là:nhi兒.

Từ chỉ bạn vị thành niên:hài tử孩子

Tiếng tôn xưng tín đồ trên:các hạ閣下.Ngày xưa, bậc dưới đối với bậc bên trên hoặc những người ngang vai kính xưng với nhau là:túc hạ足下.

BẠN BÈ

Bạn cũ:cựu hữu舊友, còn gọilà cựu giao舊交.

Bạn bè cũ:cố cựu故舊, còn gọi làcố giao故交, nạm tri故知.

Bạn bè cùng chí hướng:chấp hữu執友.

Bạn bè kết làm cho anh em:khế huynh đệ契兄弟.

Tiếng tôn xưng để gọi đồng đội bạn:nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng kính xưng giữa chúng ta hữu):huynh兄.

Anh chúng ta nhân đức (tiếng kính xưng giữa các bạn hữu): nhân huynh仁兄.

Anh (tiếng bạn bè tôn xưng cùng với nhau):các hạ閣下, huynh đài兄臺.

Anh/bạn:các hạ閣下,

Kẻ bọn em này (tiếng từ xưng khiêm tốn với các bạn bè):ngu đệ愚弟.

Em (tiếng dùng để làm gọi bạn bè nhỏ tuổi hơn mình):hiền đệ賢弟.

Tiếng nhằm gọi thân phụ của anh em hoặc chúng ta đồng học:bá phụ伯父.

Chị (tiếng kính xưng đối với vợ của người sử dụng hoặc đối với thanh nữ nói chung):tẩu嫂.

Nhà chị (để gọi vợ bạn):tẩu phu nhân嫂夫人.

TÔN GIÁO – TU HÀNH

Một đoàn thể môn đệ Phật gọi là:tăng-già僧伽(theo luật pháp định bốn vị sư trở lên mới gọi là Tăng già).

Bậc tu hành theo Phật giáo gồm đạo hạnh lớn:cao tăng高僧.

Nhà sư:nạp衲.

Tiếng bên sư già tự xưng:lão nạp老衲.

Tiếng bên sư phái mạnh tự xưng (khiêm từ):bần tăng貧僧.

Tiếng đạo sĩ hoặc bên sư nam tự xưng (khiêm từ):bần đạo貧道.

Tiếng phái nữ đạo sĩ trường đoản cú xưng:bần đạo貧道.

Tiếng ni sư tự xưng (khiêm từ):bần ni貧尼.

Phụ cô bé xuất gia tu hành:ni cô尼姑, đạo cô道姑.

Tiếng tôn xưng công ty tu hành, đạo sĩ:pháp sư法師, thiền sư禪師.

Tiếng tôn xưng hòa thượng, cao tăng:đại sư大師.Tiếng tôn xưng đạo sĩ:chân nhân真人.

Tiếng hòa thượng, đạo sĩ trường đoản cú xưng:đệ tử弟子.

NHỮNG TỪ KHÁC

Bà nhỏ bên ngoại:nhân thân姻親.

Bà bé bên nội (cùng một họ):nội thân內親.

Bậc học giả, nhà nghệ thuật có tài năng lớn:đại sư大師.

Cha mẹ anh em vợ ông chồng nói chung:lục thân六親.

Chàng tuổi trẻ con (mỹ xưng dành cho những người nam):thiếu niên lang少年郎.

Con em bên lương thiện:lương gia tử đệ良家子弟.

Con trai vua chư hầu, nối ngôi cha:thế tử世子.

Cô phụ dâu:bạn nương伴娘, nói một cách khác là nữ tân tướng女儐相.

Đầy tớ gọi người chủ là:đại gia大家.

Đầy tớ:tư dưỡng廝養.

Ngày xưa nô bộc gọi chủ là:gia trưởng家長.

Ngày xưa, thiên tử đối với vua chư hầu thuộc họ điện thoại tư vấn là:bá phụ伯父.

Người gồm học thức:sĩ phu士夫.

Người tất cả học, học tập giả:nho sanh儒生.

Người cầm đầu trong nhà:gia trưởng家長.

Người phệ trẻ nhỏ tuổi trong công ty (từ điện thoại tư vấn chung):nhất gia lão tiểu一家老小.

Người nhớ ơn xưng với những người làm ơn:ân nhi恩兒.

Người phụ rễ:伴郎bạn lang, còn được gọi là nam tân tướng男儐相.

Người gần cận trong nhà, thường chỉ người cùng dòng họ:nội nhân內人.

Người theo hầu hoặc thị giả gọi là:chấp dịch執役.

Thiếp của thiên tử:phu nhân夫人.

Thiếu nữ nhỏ tuổi:diệu linh phái nữ lang妙齡女郎.

Tiếng gọi thân phụ của bạn đang truyện trò với mình:lệnh tôn令尊.

Tiếng gọi bé nhà quý tộc:công tử公子.

Tiếng gọi bạn khác cùng với ý kính trọng (xã giao):tiên sinh先生.

Tiếng điện thoại tư vấn người tài năng về một cỗ môn:thi bá詩伯(nhà thơ lớn), họa bá畫伯(họa sĩ đại tài).

Tiếng gọi người thân trong gia đình gần:cận thân近親.

Tiếng kính xưng của nô bộc đối với bà chủ:nương娘.

Tiếng tôn xưng gắng gia tử đệ vào văn chương cổ (tiểu thuyết, hí khúc):công tử公子.

Tiếng tôn xưng đàn bà hoặc tín đồ đã bao gồm chồng:đại nương大娘(bà), di nương姨娘(dì).Tiếng tôn xưng hoàng hậu, quý phi và đàn bà quí tộc:nương nương娘娘(lệnh bà).

Tiếng tôn xưng vua:bệ hạ陛下.

Tiếng tự xưng của vị quan tiền với vua:hạ thần下臣.

Tiếng từ bỏ xưng so với trưởng bối:học vãn學晚(kẻ học muộn này), vãn sinh晚生(kẻ ra đời sau này).

Tiếng trường đoản cú xưng khiêm nhường:bỉ phu鄙夫,bỉ nhân鄙人.

Tiếng xưng hô của cận thần hoặc hậu phi đối với hoàng đế:đại gia大家.

Tiếng xưng hô của đầy tớ so với chủ:lang郎.

Tớ gái:nghĩa nô義奴.

Tớ trai:nghĩa bộc義僕.

Tôi (khiêm từ):tẩu走.

Tôi (khiêm từ):tiểu sinh小生,bỉ nhân鄙人, bỉ phu鄙夫.

Tôi (người nghỉ ngơi chức vị tốt tự xưng, về sau dùng làm cho tiếng từ xưng khiêm nhường):tại hạ在下.

Tôi (tiếng người người vợ tự xưng):tại hạ在下, đái nữ小女, bổn cô nương本姑娘.

Xem thêm: Địa Hình Với Địa Thế Cao Ở Hai Đầu, Thấp Ở Giữa Là Đặc Điểm Của Vùng Núi Nào? A

Tôi (tiếng tự xưng của người chị em đã tất cả chồng):bổn phu nhân本夫人.