Tài khoản đối ứng tiếng anh là gì

     

Bí quyết cùng mẹo nghịch tài bất tỉnh nhân sự bịp hot tuyệt nhất tại Reviewsgamebai.com

Tài khoản đối ứng là gì? (tiếng Anh: Contra account) là dạng tài khoản được ghi nhận trong sổ cái tầm thường để làm giảm giá trị của một tài khoản khác có tương quan khi hai thông tin tài khoản này được nối cùng với nhau.Bạn đang xem: thông tin tài khoản đối ứng giờ anh là gì

Đang xem: thông tin tài khoản đối ứng tiếng anh là gì

Tài khoản đối ứng (hay thông tin tài khoản điều chỉnh) là:dạng tài khoản được ghi thừa nhận trong sổ cái tầm thường để làm áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của một thông tin tài khoản khác có tương quan khi hai thông tin tài khoản này được nối cùng với nhau. Số dư trong tài khoản đối ứng sẽ ngược lại với số dư bên thông tin tài khoản liên kết. Nếu mặt nợ ghi nhấn số dư của tài khoản link thì thông tin tài khoản đối ứng sẽ tiến hành ghi nhấn vào bên có.

Bạn đang xem: Tài khoản đối ứng tiếng anh là gì

Hiểu rõ rộng về tài khoản đối ứng

Tài khoản đối ứng được ghi nhận trong cùng phiên bản báo cáo tài chủ yếu với tài khoản liên kết. Ví dụ, tài khoản đối ứng của khoản cần thu là một trong những tài khoản gia tài đối ứng (contra asset). Dạng thông tin tài khoản này còn mang tên gọi là tài khoản dự phòng phải thu cạnh tranh đòi hay dự phòng nợ xấu.

Số dư trong tài khoản dự phòng nợ buộc phải thu cạnh tranh đòi mô tả số tiền có khả năng không tịch thu được vào khoản nên thu. Nó được ghi thừa nhận trong phần gia tài của phiên bản cân đối kế toán tài chính ngay dưới khoản đề nghị thu. Giá trị ròng đã đạt được từ hai số lượng này cũng thường được ghi dấn ở cái thứ ba.

Việc kế toán viên ghi nhận thông tin tài khoản đối ứng thay bởi vì giảm trực tiếp quý hiếm của thông tin tài khoản gốc nhằm mục đích giúp cho báo cáo kế toán được rõ ràng. Nếu không sử dụng tài khoản đối ứng, thì việc xác định mức giá thuở đầu sẽ rất cực nhọc khăn, làm cho việc kê khai thuế trở nên băn khoăn và tốn thời gian. Bằng cách giữ nguyên khoản tiền lúc đầu của tài khoản gốc với giảm con số của một tài khoản khác thì tin tức tài chủ yếu sẽ rõ ràng và dễ báo cáo hơn.

Quỷ Đầu Loa Là Gì

*

Đặc điểm của thông tin tài khoản đối ứng

Trong lần đầu ghi nhấn một tài khoản đối ứng, phần bù là một trong những chi phí. Ví dụ, khoản tăng trong tài khoản dự phòng phải thu cực nhọc đòi cũng rất được ghi dấn ở bên nợ nhằm tăng ngân sách chi tiêu nợ xấu.

Xem thêm: Trình Bày Diến Biến Cuộc Khởi Nghĩa Xipay Diễn Ra Vào Thời Gian Nào ?

Khi kế toán tài chính tài sản, sự chênh lệch giữa số dư của tài khoản bên phần gia tài và số dư bên thông tin tài khoản đối ứng được gọi là giá trị sổ sách.

Có hai cách thức chính để xác minh số liệu ghi nhận vào tài khoản đối ứng. Cách thức kế toán dự trữ sẽ chất nhận được ty tự cầu tính khoản thích hợp để ghi nhấn vào thông tin tài khoản đối ứng. Phương thức phần trăm theo doanh thu thì trả định trước rằng công ty sẽ không thu được một tỉ trọng tiền nhất định trong các hàng hóa và thương mại dịch vụ đã cung cấp ra. Cả hai phương thức đều dẫn dến việc điều chỉnh giá trị sổ sách.

Các tình dục đối ứng tài khoảnĐối ứng tài khoản có 4 nhiều loại đối ứng tài khoản bao gồm:

Tài sản tăng – gia tài giảm: Tăng gia tài này, giảm gia sản khác tương ứng, loại nhiệm vụ này xảy ra chỉ tác động trong nội cỗ tài sản, chỉ làm thay đổi khi kết cấu cảu tài sản không xẩy ra thay đổi, tổng thể tài sản.

Xem thêm: Thí Sinh Bị Bắt Tài Liệu Khi Thi Cử, Neu Confessions

Nguồn vốn tăng – nguồn vốn giảm: Tăng nguồn ngân sách này và giảm tương ứng so với nguồn vốn khác. Nhiệm vụ này xẩy ra làm chuyển đổi kết cấu nguồn ngân sách mà ko làm biến đổi tổng số nguồn vốn. Về độ cân bằng của đẳng thức kế toán cơ bản không ráng đổi. Chủng loại bảng phẳng phiu kế toán đang là công cụ cung ứng hiệu quả cho chính mình trong các bước này

Tài sản bớt – nguồn ngân sách giảm: Loại nhiệm vụ này sẽ có tác dụng giảm nguy cơ tiềm ẩn nguồn vốn, tài sản và nguồn vốn sẽ đều giảm cùng lượng như nhau, tuy nhiên tổng số tài sản và nguồn ngân sách vẫn ở mức cân bằng.