Tài khoản 511 là gì

     
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp hạch toán doanh thu bán cùng hàng hỗ trợ dịch vụ - thông tin tài khoản 511, hạch toán doanh thu bán sản phẩm - sản phẩm, dịch vụ thương mại trong một kỳ hoặc nhiều kỳ như vận tải, du lịch, dịch vụ cho thuê BĐS, doanh thu hoa hồng đại lý phân phối bán đúng giá ... Hạch toán kết chuyển doanh thu cuối kỳ.

Bạn đang xem: Tài khoản 511 là gì

1.Tài khoản 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

1.1. Tài khoản này dùng để làm phản ánh doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán tài chính của chuyển động sản xuất, marketing từ những giao dịch và các nghiệp vụ sau:

a) bán sản phẩm hóa: Bán sản phẩm do doanh nghiệp phân phối ra, bán hàng hóa cài đặt vào với bán bđs đầu tư;

b) cung ứng dịch vụ: Thực hiện công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng vào một kỳ, hoặc những kỳ kế toán, như hỗ trợ dịch vụ vận tải, du lịch, dịch vụ cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê hoạt động, doanh thu hợp đồng xây dựng....

c) doanh thu khác.

1.2. Điều khiếu nại ghi thừa nhận doanh thu

a) doanh nghiệp chỉ ghi nhấn doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau:

- doanh nghiệp đã đưa giao nhiều phần rủi ro và ích lợi gắn tức tốc với quyền thiết lập sản phẩm, mặt hàng hóa cho tất cả những người mua;

- Doanh nghiệp không thể nắm duy trì quyền cai quản hàng hóa như fan sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

- lệch giá được xác định tương đối dĩ nhiên chắn. Khi đúng theo đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã sở hữu theo những điều kiện cụ thể, công ty chỉ được ghi nhận doanh thu khi đầy đủ điều kiện ví dụ đó không hề tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ ngôi trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để mang hàng hóa, dịch vụ thương mại khác);

- doanh nghiệp đã hoặc đã thu được công dụng kinh tế từ giao dịch bán hàng;

- xác minh được các ngân sách chi tiêu liên quan đến thanh toán bán hàng.

b) công ty lớn chỉ ghi nhận doanh thu cung ứng dịch vụ lúc đồng thời thỏa mãn nhu cầu các điều kiện sau:

- doanh thu được xác định tương đối chắc chắn chắn. Khi vừa lòng đồng quy định người mua được quyền trả lại thương mại & dịch vụ đã cài theo những điều kiện cụ thể, công ty chỉ được ghi nhận lệch giá khi phần lớn điều kiện ví dụ đó không hề tồn trên và người tiêu dùng không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;

- doanh nghiệp đã hoặc vẫn thu được công dụng kinh tế tự giao dịch cung ứng dịch vụ đó;

- xác định được phần các bước đã kết thúc vào thời khắc báo cáo;

- khẳng định được ngân sách chi tiêu phát sinh cho giao dịch thanh toán và giá cả để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Không ghi nhận lợi nhuận bán hàng, hỗ trợ dịch vụ đối với:

- Trị giá chỉ hàng hóa, vật tư, chào bán thành phẩm xuất giao cho bên phía ngoài gia công chế biến; Trị giá chỉ hàng gửi chào bán theo thủ tục gửi phân phối đại lý, cam kết gửi (chưa được khẳng định là đang bán);

- Số tiền thu được từ việc bán thành phầm sản xuất thử;

- những khoản doanh thu chuyển động tài chính;

- các khoản thu nhập cá nhân khác.

Sơ đồ vật chữ T hạch toán tài khoản 511

*

2.Kết cấu và nội dung tài khoản 511

Bên Nợ

Bên Có

-Các khoản thuế gián thu nên nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);

- những khoản bớt trừ doanh thu;

- Kết chuyển lợi nhuận thuần vào thông tin tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".

- lợi nhuận bán sản phẩm, mặt hàng hóa, không cử động sản đầu tư chi tiêu và cung cấp dịch vụ của chúng ta thực hiện tại trong kỳ kế toán.

Tài khoản 511 không tồn tại số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ, bao gồm 4 tài khoản cấp 2:

- tài khoản 5111 - Doanh thu bán hàng hóa:Tài khoản này dùng làm phản ánh lợi nhuận và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được khẳng định là đã bán trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này đa phần dùng cho các ngành kinh doanh hàng hóa, thiết bị tư, lương thực,...

- tài khoản 5112 - lệch giá bán thành phẩm:Tài khoản này dùng làm phản ánh lệch giá và lệch giá thuần của trọng lượng sản phẩm (thành phẩm, cung cấp thành phẩm) được xác minh là đã cung cấp trong một kỳ kế toán tài chính của doanh nghiệp. Thông tin tài khoản này đa phần dùng cho các ngành cung cấp vật hóa học như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,...

Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Hình Học Ko Gian Lớp 11, Cách Học Tốt Hình Học Không Gian Lớp 11

- tài khoản 5113 - Doanh thu cung ứng dịch vụ:Tài khoản này dùng làm phản ánh lệch giá và lợi nhuận thuần của cân nặng dịch vụ sẽ hoàn thành, đã hỗ trợ cho quý khách hàng và được xác định là đã chào bán trong một kỳ kế toán. Thông tin tài khoản này đa phần dùng cho các ngành sale dịch vụ như: giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, thương mại dịch vụ công cộng, dịch vụ thương mại khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,...

- tài khoản 5118 - doanh thu khác:Tài khoản này dùng làm phản ánh về lợi nhuận nhượng bán, thanh lý bất động sản nhà đất đầu tư, những khoản trợ cấp, trợ giá ở trong nhà nước…

3.Cách hạch toán Doanh thu bán sản phẩm cung cấp dịch vụ một trong những nghiệp vụ:

3.1. Lợi nhuận của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, cung cấp thành phẩm), sản phẩm hoá, dịch vụ đã được xác minh là đã bán trong kỳ kế toán:

a) Đối cùng với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản chi tiêu thuộc đối tượng người tiêu dùng chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ sệt biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm môi trường, kế toán phản ánh doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa tồn tại thuế, những khoản thuế con gián thu cần nộp (chi huyết từng nhiều loại thuế) được bóc riêng ngay lúc ghi nhận doanh thu (kể cả thuế GTGT bắt buộc nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,... (tổng giá chỉ thanh toán)

bao gồm TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (giá chưa xuất hiện thuế)

bao gồm TK 333 - Thuế và các khoản buộc phải nộp đơn vị nước.

b) Trường hợp không tách bóc ngay được những khoản thuế nên nộp, kế toán tài chính ghi nhấn doanh thu bao gồm cả thuế nên nộp. Định kỳ kế toán khẳng định nghĩa vụ thuế buộc phải nộp cùng ghi sút doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

gồm TK 333 - Thuế và các khoản yêu cầu nộp công ty nước.

c. Trường hợp, doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ phát sinh bởi ngoại tệ:

- Ngoài việc ghi sổ kế toán cụ thể số nguyên tệ đã thu hoặc phải thu, kế toán phải căn cứ vào tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời gian phát sinh nghiệp vụ tài chính để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán nhằm hạch toán vào thông tin tài khoản 511 "Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ".

- ngôi trường hợp gồm nhận chi phí ứng trước của người tiêu dùng bằng nước ngoài tệ thì doanh thu tương ứng cùng với số chi phí ứng trước được ghi dìm theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời gian nhận ứng trước, phần lợi nhuận tương ứng với số tiền sót lại được ghi thừa nhận theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhấn doanh thu, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

có TK 511 - Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá chưa tồn tại thuế)

gồm TK 333 - Thuế và những khoản bắt buộc nộp công ty nước

3.2. Khi bán sản phẩm hoá theo cách làm trả chậm, trả góp:

- Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản chiếu doanh thu bán hàng theo giá thành trả tiền ngay chưa xuất hiện thuế, ghi :

Nợ TK 131 - bắt buộc thu của khách hàng

bao gồm TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá cung cấp trả tiền ngay chưa có thuế)

tất cả TK 333 - Thuế và những khoản buộc phải nộp đơn vị nước (3331, 3332).

gồm TK 3387 - lợi nhuận chưa tiến hành (chênh lệch thân tổng số chi phí theo giá cả trả chậm, trả góp với giá cả trả chi phí ngay).

Định kỳ, ghi nhận lợi nhuận tiền lãi bán sản phẩm trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - doanh thu chưa thực hiện

gồm TK 515 - Doanh thu hoạt động tài bao gồm (lãi trả chậm, trả góp).

3.3. Khi mang đến thuê chuyển động TSCĐ và cho thuê hoạt động bất rượu cồn sản đầu tư, kế toán tài chính phản ánh doanh thu phải cân xứng với thương mại & dịch vụ cho thuê vận động TSCĐ và cho thuê vận động bất đụng sản đầu tư chi tiêu đã chấm dứt từng kỳ. Khi kiến tạo hoá đơn giao dịch thanh toán tiền thuê hoạt động TSCĐ và đến thuê hoạt động bất hễ sản đầu tư, ghi:

Nợ TK 131 - phải thu của bạn (nếu chưa nhận ra tiền ngay)

Nợ các TK 111, 112 (nếu nhận được tiền ngay)

gồm TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ

tất cả TK 3331 - Thuế GTGT buộc phải nộp.

- Trường phù hợp thu trước tiền những kỳ về mang lại thuê hoạt động TSCĐ và mang đến thuê hoạt động bất hễ sản đầu tư chi tiêu :

- Khi dìm tiền của người sử dụng trả trước về đến thuê hoạt động TSCĐ và cho thuê chuyển động bất đụng sản chi tiêu cho nhiều kỳ, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (tổng số tiền nhấn trước)

gồm TK 3387- doanh thu chưa tiến hành (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp.

Xem thêm: Takeaway Là Gì - Take Away Là Gì

- Định kỳ, tính cùng kết chuyển lệch giá của kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện

tất cả TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (5113, 5117).

- Số tiền cần trả lại cho người sử dụng vì thích hợp đồng đến thuê hoạt động TSCĐ và mang lại thuê chuyển động bất đụng sản đầu tư chi tiêu không được tiến hành tiếp hoặc thời hạn thực hiện ngắn lại thời gian vẫn thu chi phí trước (nếu có), ghi:

Nợ TK 3387- lợi nhuận chưa tiến hành (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 3331- Thuế GTGT đề xuất nộp (số tiền trả lại cho mặt thuê về thuế GTGT của vận động cho thuê gia sản không được thực hiện)

kimsa88
cf68