Subordination Là Gì

     

Liên từtrong tiếng anh (Conjunctions) là một từ loại được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh. Đúng như tên gọi của nó,liên từđóng vai trò quan trọng trong việc liên kết các từ, các nhóm từ, hay các câu lại với nhau. Vậyliên từlàgìvà cáchsử dụng của chúng ra sao, hãy cùnganh ngữ Athenatìm hiểu trong bài viết này nhé!

ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+ TỪ MẤT GỐC CÙNG MS VÂN ANH

Bài giảng chi tiết về liên từ và bài tập áp dụng.

Bạn đang xem: Subordination là gì

1. Liên từ là gì?

Liên từlà những từ dùng đểnối cáccụm từ hay các mệnh đề với nhau.

Liên từcó 3 loại:

+Liên từkết hợp (Coordinating Conjunctions): for, and, nor, or,...

+Liên từtương quan (Correlative Conjunctions): either...or, both...and, not only...but also,...

+Liên từphụ thuộc (Subordinating Conjunctions): after / before, although / though / even though,...

*

2. Cách sử dụng các loại liên từ trong tiếng Anh

Dựa vào mục đích và ý nghĩa của câu, mỗiloạiliên từsẽ cómột cách sử dụng khác nhau.

2.1. Liên từ kết hợp

*

- Dùng để nối các từ, cụm từ và mệnh đềngang hàng nhau.

- Có 7 loạiliên từkết hợp:For,And,Nor,But,Or,Yet,So (FANBOYS)

LIÊN TỪÝ NGHĨAVÍ DỤLƯU Ý
FORDiễn đạt lý do hoặc mục đíchI don"t like him,forhe was a bully in the past.For đứng giữa câu,trước For là dấu phẩy (,), sau For là một mệnh đề
ANDThêm (bổ sung) một thứ vào một thứ khácShelikes teaandcoffee.
NORBổ sung một ý phủ định vào ý phủ định đã được nêu trước đóNo, I won"t be there on ThusdaynorFriday.Thực tế, Norít xuất hiện với chức năng là liên từ mà Northường được sử dụng đểkết hợp với Neithermangnghĩa Neither... nor: không... cũng không
BUTDiễn tả sự đối lập, ngược nghĩaMickey has a beautifulbutlazy dog.
ORĐưa ra một lựa chọn khácWouldyou like teaorcoffee?
YETDùng để giới thiệu một ý đối lập với ý trước đó (tương tự But)Truong play soccer well,yethis favorite sport is basketball.
SOThường dùng đểchỉkết quảI prepared well in advancesoI won this game.

2.2. Liên từ tương quan

-Liên từtương quan được tạo thành bởi sự kết hợp củaliên từvà một số từ khác, dùng để liên kết các cụm từ hoặc mệnh đề có chức năng tương đương nhau về mặt ngữ pháp, chẳng hạn như: nối 2 danh từ với nhau, 2 tính từ với nhau,...

- Một sốliên từtương quan phổ biến như: both...and..., either...or..., neither...nor..., not only...but also...

LIÊN TỪÝ NGHĨAVÍ DỤLƯU Ý
BOTH... ANDLựa chọn kép: vừa...vừa..., cả... lẫn...Bothmy sisterandI are students.Động từ chia theo chủ ngữ kép (động từ chia số nhiều)
NOT ONLY... BUT ALSOLựa chọn kép: không những... mà còn...She isnot onlybeautifulbut alsoattractive.
EITHER... ORDiễn tả sự lựa chọn:hoặc... hoặc...

Xem thêm: Top 11 Bài Phân Tích Khổ 3 Bài Tràng Giang Của Huy Cận Câu Hỏi 3802716

EitherTam nor Cam likes fish.Động từ chia theo chủ ngữ gần nhất (động từ chia theo chủ ngữ sau or)
NEITHER... NORPhủ định kép: không... cũng không, cả hai đều không...NeitheryouorI am right.Độngtừchia theo chủ ngữ gần nhất (động từ chia theo chủ ngữ sau nor)

Bạn bị mất gốc tiếng Anh đã lâu? Bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chăm chỉ nhưng chưa hiệu quả? Tham khảo ngay các khóa học TOEIC để luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

*

2.3. Liên từ phụ thuộc

*

-Liên từphụ thuộc dùng để nối2 mệnh đề trong câu, bao gồm: 1 mệnh đề chính và 1 mệnh đề phụ (mệnh đề phụ thuộc) theo quan hệ điều kiện hay nguyên nhân kết quả,...

- Một sốliên từphụ thuộc phổ biến trong tiếng Anh như: before, after, if, unless, though, although,...

CHỦ ĐỀLIÊN TỪÝ NGHĨAVÍ DỤ
Thời gianBEFORE/ AFTERDiễn tả sự việc xảy ra trước /sau một sự việc khácHe watches TVafterhe finishes his work.
WHENKhiWhenyou visit Tokyo, send me a postcard.
WHILETrong khiMy mother was cookingwhileI was cleaning the door.
AS SOON ASNgay khi màAs soon asthe teacher arrived, they started their lesson.
UNTILCho đến khiShe didn’t come homeuntil1.00 a.m yesterday.
Lý doSINCE/ BECAUSEBởi vìBecauseit was submitted late, the report was returned.
ASBởi vìHong’s clothes are all pinkasthat color really suits her.
NOW THATVì giờ đâyNow thatI have passed the exam, I can play games all day.
Điều kiệnIF/ UNLESS

Nếu/ Nếu không

(If...not = Unless)

Ifyou want to see him, come my office any time.
AS LONG ASChừng nào mà, miễn làHe agrees to take the jobas long asthe salary is high.
PROVIDED THAT/ PROVIDING THATMiễn làProviding thatshe studies hard, she will pass her exams.
Đối lậpALTHOUGH/ THOUGH/ EVEN THOUGHMặc dùEven thoughyou dislike Hien, you should try to be nice to her.
WHILENhưng (= Whereas)Whilehe is very good at science, his brother really hates it.
Mục đíchIN ORDER THATĐểSend the letter express,in order thatthey’ll get it before Monday.

Xem thêm: Senpai Và Kouhai Là Gì ? Phân Biệt Senpai, Kohai Và Sensei Khi Đi Xklđ Nhật

*

Dạng 1.Viết lại câu

1.Mary came to class late. Her motobike had a puncture. (because)

=>_____________________________________

2. Nick used to smoke. He seems to be in good health. (athough)

=>_____________________________________

3. I could not see his face clearly. He was standing in the shadow. (so)

=>_____________________________________

4. We couldn"t get tickets. We queued for an hour. (in spite of)

=>_____________________________________

5. Tom was late. So was Ann (both...and)

=>_____________________________________

6. You don"t practice. You won"t learn to use a keybroad properly. (unless)

=>_____________________________________

7. We can leave today. We can leave tomorrow. (either...or)

=>_____________________________________

8. You can use my car. You drive carefully. (as long as)

=>_____________________________________

9. This prize will mean an honour for him. It will mean an hour for us. (not only...but also)