Spring Data Jpa Là Gì

     
1. JPA là gì?

JPA (Java Persistence API) là 1 trong giao diện lập trình áp dụng Java, nó mô tả cách làm chủ các mối quan hệ dữ liệu trong ứng dụng áp dụng Java Platform.

Bạn đang xem: Spring data jpa là gì

JPA hỗ trợ một mô hình POJO persistence chất nhận được ánh xạ các table/các mối quan hệ giữa các table trong database sang các class/mối quan hệ tình dục giữa những object.

Ví dụ: table Users với các column (Id, name, age…) sẽ tương xứng với class Users.java với những field Id, name, age… trường đoản cú đó mỗi lúc truy vấn table hay các column ta sẽ truy vấn thẳng trên những class, các field của class mà không cần ân cần tới bài toán đang dùng một số loại database nào, dữ liệu database ra sao…

Một số định nghĩa trong JPA

Entity: Entity là các đối tượng thể hiện tương xứng 1 table trong các đại lý dữ liệu. Lúc lập trình, entity thường là những class POJO solo giản, chỉ gồm các method getter, setter.EntityManager: EntityManager là 1 trong giao diện (interface) cung ứng các API mang lại việc ảnh hưởng với những Entity như Persist (lưu một đối tượng người tiêu dùng mới), merge (cập nhật một đối tượng), remove (xóa 1 đối tượng).EntityManagerFactory: EntityManagerFactory được dùng để tạo ra một mô tả của EntityManager.

Kiến trúc JPA:

*

2. Hibernate là gì?

Hibernate là 1 ORM (Object Relational Mapping) framework được cho phép người lập trình làm việc với database một cách trọn vẹn tự nhiên thông qua các đối tượng. Lập trình viên hoàn toàn không cần quan tâm đến loại database sử dụng, SQL…

Hay nói cách khác, Hibernate chủ yếu là setup của JPA (JPA là một trong tập các interface, còn Hibernate implements các interface ấy một cách chi tiết).

Kiến trúc Hibernate:

*

3. Một trong những ORM framework khác.

Xem thêm: Giải Bài Tập Gdcd 7 Bài 14 : BảO Vệ Môi TrườNg Và TàI Nguyên Thiên Nhiên

Ngoài Hibernate ra có một số framework khác như open JPA, Eclipselink cũng tiến hành implements JPA cơ mà Hibernate được sử dụng phổ cập hơn cả.

*

4. Sự khác biệt giữa JPA với Hibernate.

JPA là tập các giao diện (interfaces), qui chuẩn, định nghĩa. Còn Hibernate thực hiện cài đặt (implements) những giao diện đó, tư tưởng đó.

Xem thêm: Bánh Churros Là Gì ? Món Ăn Vặt Tây Ban Nha Nổi Tiếng Thế Giới

JPA là gì? Sự khác nhau giữa JPA cùng với Hibernate

References

https://docs.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/bnbpz.html

https://openjpa.apache.org/builds/1.2.3/apache-openjpa/docs/jpa_overview_arch.html


This entry was posted in FAQ, Uncategorized và tagged faq, Frequently Asked Questions, orm. Bookmark the permalink.

Điều hướng bài bác viết