Soạn lịch sử lớp 10 bài 23

     

Vào cuối cầm cố kỉ XVIII, cơ chế phong con kiến Đàng Ngoài tương tự như Đàng trong phi vào giai đoạn khủng hoảng suy tàn. Một phong trào nông dân bùng lên rầm rộ, mở đầu từ ấp Tây Sơn. Sự bền chí và bất khuất chiến đấu của nhân dân những bước đầu tiên đã thống nhất non sông và vượt mặt giặc ngoại xâm đảm bảo an toàn nền độc lập.


*

A.Kiến thức trọng tâm

I.Phong trào Tây Sơn với sự nghiệp thống nhất đất nước cuối cố gắng kỉ XVIII

1. Bối cảnh nước nhà đầu nỗ lực kỉ XVIII

Đàng Ngoài: chính sách phong kiến khủng hoảng rủi ro sâu sắc.Đàng Trong: tổ chức chính quyền chúa Nguyễn mới thành lập nhưng cũng nhanh chóng bị suy thoái.

Bạn đang xem: Soạn lịch sử lớp 10 bài 23

=> Đời sống nhân dân cực khổ. Trào lưu nông dân bùng nổ

2. Trào lưu Tây Sơn

Thời gian: 1771Địa điểm: Ấp Tây đánh (Bình Định)Lãnh đạo: 3 đồng đội Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ cùng Nguyễn Lữ.Lực lượng: Dân nghèo, đồng bào dân tộc bản địa thiểu số.Diễn biến:1783, quân khởi nghĩa lật đổ tổ chức chính quyền chúa Nguyễn sinh sống Đàng Trong.1786-1788, tiến ra Bắc, lật đổ tập đoàn lớn Lê-Trịnh.Kết quả: Lần lượt tiến công đổ chính quyền phong con kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài.Ý nghĩa: những bước đầu thống nhất đất nước.

Xem thêm: Sinh Học 9 Bài Tập Chương 1, Bài Tập Sinh Học 9 Chương 1 Nâng Cao

II.Các cuộc tao loạn ở cuối vắt kỉ XVIII

1. Tao loạn chống Xiêm (1785)

Nguyên nhân:Nguyễn Ánh cầu cứu vua XiêmÝ đồ xâm lược nước ta của quân XiêmDiễn biến: 1785, Nguyễn Huệ mai phục ngơi nghỉ Rạch Gầm-Xoài Mút, vượt mặt quân Xiêm.Ý nghĩa kế hoạch sử:Là trong những trận thuỷ chiến phệ trong lịch sử vẻ vang dân tộc.Đập tan âm mưu xâm lược của phòng Xiêm.Khẳng định sức mạnh của nghĩa binh và kỹ năng quân sự của Nguyễn Huệ.

Xem thêm: Dung Dịch Ưu Trương Là Dung Dịch, Dịch Truyền Tĩnh Mạch: Nước Muối Ưu Trương

2. Kháng chiến chống Thanh (1789)

Nguyên nhân:Lê Chiêu Thống mong cứu vua ThanhDã tâm xâm lược việt nam của triều đình phong con kiến Trung HoaDiễn biến:Cuối năm 1788, 29 vạn quân Thanh kéo vào nước ta1788, Nguyễn Huệ đăng quang hoàng đế, lấy niên hiệu là quang đãng Trung, chỉ đạo quân tiến ra BắcNgày mồng 5 đầu năm mới 1789, thành công Ngọc Hồi - Đống Đa, tiến công bại trọn vẹn quân xâm lượcKết quả:Đánh xua đuổi 29 vạn quân Thanh thoát ra khỏi bờ cõi nước ta.Bảo vệ tự do đất nước.Nguyên nhân win lợi:Sự lãnh đạo tài tình của quang Trung.Được dân chúng ủng hộ.Ý nghĩa:Đập tan âm mưu xâm lược ở trong nhà Thanh.Bảo vệ độc lập, giáo khu của khu đất nước.Thể hiện lòng tin yêu nước của nhân dân ta với sự lãnh đạo tài tình của nhà vua Quang Trung.

III.Vương triều Tây Sơn

Sự thành lập và hoạt động vương triều Tây Sơn:Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng Hoàng đế, đem niên hiệu Thái Đức. Vương triều Tây đánh thành lập.Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi làm chủ vùng đất từ Thuận Hóa ra Bắc.Những việc làm của hoàng đế Quang Trung:Chính trị: ra đời chính quyền những cấp, lập lại sổ hộ khẩu.Kinh tế: Ban chiếu khuyến nông lôi kéo nhân dân phục sinh sản xuất, sút thuế.Văn hoá giáo dục: tổ chức lại giáo dục thi cử, đề cao chữ nôm.Về quân sự: Quân team được tổ chức triển khai quy củ, được lắp thêm vũ khí đầy đủVề ngoại giao: quan hệ giới tính hoà hảo với nhà Thanh, quan lại hệ tốt đẹp cùng với Chân Lạp và Lào.1792: quang đãng Trung qua đời.1802: Nguyễn Ánh tấn công, các vương triều Tây Sơn theo lần lượt sụp đổ.