SƠ ĐỒ TƯ DUY MÔN HÓA

     

Hệ thống triết lý Hóa 12 qua Sơ đồ bốn duy Hóa 12 chương 1 chi tiết, đầy đủ nhất. Tổng vừa lòng loạt bài bác hướng dẫn lập Sơ đồ bốn duy Hóa 12 hay, ngắn gọn

A. Sơ đồ tư duy hóa 12 chương 1 – este cùng lipit

1. Sơ đồ tư duy hóa 12 chương 1 ngắn gọn

 

*

2. Sơ đồ bốn duy hóa 12 chương 1 bỏ ra tiết

*

3. Sơ đồ bốn duy este

*

*

5. Sơ đồ bốn duy lipit

*

B. Cầm tắt định hướng hóa 12 chương 1 este - lipit


I. ESTE 1. Định nghĩa:

Este là dẫn xuất của axit cơ học khi cố gắng nhóm OH vị nhóm OR.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy môn hóa

R’-CO-OH => R’-CO-OR (R là nơi bắt đầu hiđrocacbon)

2. Danh pháp: 

Tên este = cội hiđrocacbon của ancol + nơi bắt đầu axit tương ứng.

Ví dụ: CH3-COO-CH2-CH3 : Etyl axetat

HCOO-CH=CH2 : Vinyl fomat

CH3-CH2-HCOO-C6H5 : Phenyl propionat

3. Phân loại:

A. Este 1-1 chức : R-COO-R’ (R hoàn toàn có thể là H hay gốc hiđrocacbon)

B. Este đa chức : (RCOO)nR’ tốt R(COOR’)n.

4. Lý tính: Este là hóa học lỏng ko màu, hương thơm thơm hoa quả, không tan trong nước, tan tốt trong dung môi hữu cơ.

5. Hóa tính:

A. Phản nghịch ứng thuỷ phân: Este + H2O  Axit + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + H2O ⇌ CH3COOH + C2H5OH

(HCOO)2C2H4 + 2H2O ⇌ 2HCOOH + C2H4(OH)2

CH2OOC-COOCH3 + 2H2O ⇌ HOOC-COOH + 2CH3OH

B. Phản ứng xà phòng hoá: Este + dd kiềm => muối hạt + Ancol

Ví dụ: CH3COOC2H5 + KOH => CH3COOK + C2H5OH

Chú ý: HCOO-CH=CH2 + KOH => HCOOK CH3CHO

(CH3COO)2CH2 + 2KOH => 2CH3COOK + HCHO + H2O

CH3COO-C6H5 + 2KOH => CH3COOK + C6H5OK + H2O

6. Điều chế:

A. Trường đoản cú axit và ancol:

Ví dụ: CH3COOH + C2H5OH ⇌ CH3COOC2H5 + H2O

B. Trường đoản cú axit với hiđrocacbon ko no:

Ví dụ: CH3COOH + CH  CH => CH3COO-CH=CH2

II. LIPIT

1. Lipit bao gồm các loại: chất béo, sáp, steroit, photphorit...

2. Chất béo còn call là glixerit, là trieste của axit bự với glixerol. Axit khủng là gần như axit hữu cơ đối kháng chức mạch thẳng bao gồm tổng số nguyên từ cacbon là số chẵn. 

CTCT của chất béo: 

R-COO-CH2

R’-COO-CH

R’’-COO-CH2

4. Tên gọi của hóa học béo: Trong lấy một ví dụ trên, nếu R  R’  R”  C17H35 thì mang tên là: glyxeryl tristearat giỏi tristearin

5. Lý tính: Chất mập không tan và nhẹ hơn nước, ở ánh sáng thường:

+ nếu như R, R’, R” là gốc hiđrocacbon no thì chất lớn ở thể rắn (mỡ ăn).

+ nếu R, R’, R” là cội hiđrocacbon ko no thì chất mập ở thể lỏng (dầu ăn).

6. Hoá tính: tương tự este.

A. Phản nghịch ứng thuỷ phân:

Chất bự + H2O  Axit mập + Glixerol

Ví dụ:

(C17H35COO)3C3H5 + 3H2O ⇌ 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

B. Bội nghịch ứng xà chống hoá:

Chất to + Dd kiềm => muối bột + Glixerol

Ví dụ:

(C17H33COO)3C3H5 + 3KOH => 3C17H33COOK + C3H5(OH)3

C. Hiđro hóa chất phệ lỏng

Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5 + 3H2 => (C17H35COO)3C3H5

+ Chỉ số axit: số miligam KOH cần sử dụng để trung hoà 1g chất béo.

+ Chỉ số xà chống hoá: số miligam KOH để tác dụng hết cùng với 1g chất béo.

+ Chỉ số este hoá = chỉ số xà chống hoá – chỉ số axit

III. CHẤT GIẶT RỬA

1. Xà phòng: là muối hạt natri hay kali của axit panmitic tốt axit stearic.

Xem thêm: Đi Tiểu Buốt Uống Thuốc Gì Hiệu Quả? ? Tiểu Buốt Uống Thuốc Gì Hiệu Quả

Điều chế:

(C17H35-COO)3C3H5 + 3NaOH => 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

2. Chất giặt rửa tổng hợp: muối natri của axit ankylbenzen sunfònic.

Điều chế:

CH3-(CH2)11-C6H4-SO3H + Na2CO3---------> CH3-(CH2)11-C6H4-SO3Na

Trắc nghiệm hóa 12 chương 1 gồm đáp án đầy đủ

Các để ý khi làm nhanh bài bác tập

- Nếu cho thấy số mol O2 phản ứng ta nên vận dụng ĐLBTKL nhằm tìm các đại lượng khác. Nếu đề bài xích cho este đối chọi chức ta có: neste + nO2(pư) = nCO2 + 1/2nH2O

- nuốm chắc lí thuyết, những phương trình, những gốc hiđrocacbon thường chạm chán để chưa hẳn nháp nhiều.

- Đốt cháy este no luôn cho nCO2 = nH2O cùng ngược lại.

- nếu đề cho hay từ lời giải suy ra este đối kháng chức thì trong phản bội ứng với NaOH thì số mol những chất luôn luôn bằng nhau.

- Xà chống hoá este solo chức đến 2 muối và nước => este của phenol.

- Khi đến hh chất hữu cơ công dụng với NaOH:

+ sản xuất số mol ancol bé thêm hơn số mol NaOH => hh ban đầu gồm este cùng axit.

 Khi đó: nancol = neste; nmuối = nNaOH(pư) = nhh

+ chế tạo ra số mol ancol lớn hơn số mol NaOH => hh ban sơ gồm este với ancol

Bài toán xác minh các chỉ số của chất béo: chỉ số axit, chỉ số xà phòng hoá, chỉ số este, chỉ số iot...

Để làm các bài tập dạng này, yêu cầu nắm vững những khái niệm sau:

1. Chỉ số axit (aaxit): là số mg KOH yêu cầu để trung hoà axit béo tự do thoải mái có trong 1 gam chất béo

2. Chỉ số xà chống hoá (axp): là số mg KOH phải để xà phòng hoá glixerit với trung hoà axit béo tự do thoải mái có trong 1 g hóa học béo

3. Chỉ số este (aeste): là số mg KOH nên để xà phòng hoá glixerit của một gam chất béo

4. Chỉ số iot (aiot): là số gam iot rất có thể cộng vào nối song C=C của 100 gam chất béo

5. Chỉ số peoxit (apeoxit): là số gam iot được giải hòa từ KI vày peoxit có trong 100 gam hóa học béo.

Bài 1: đến este C3H6O2 xà chống hoá bởi NaOH thu được muối hạt có trọng lượng bằng 41/37 trọng lượng este. Search CTCT của este.

Xem thêm: "Trường Cấp 2 Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Trường Cấp 2 Tiếng Anh Là Gì

HD: RCOOR’

Suy luận: vì chưng este đối chọi chức cơ mà mmuối > meste phải gốc R’ (este solo chức nên số mol các chất bằng nhau)

=> MRCOONa =

*
 = 82 => R = 15 => R’ = 15

CT: CH3COOCH3

Bài 2: tìm CTCT của este C4H8O2 biết rằng khi công dụng hết cùng với Ca(OH)2 thu được muối bột có trọng lượng lớn hơn khối lượng của este.

HD: 2RCOOR’ + Ca(OH)2 → (RCOO)2Ca + 2R’(OH)

a → a/2

bài ra ta có: (2R + 88 +40)a/2 > (R + R’ + 44)a => R’ Bài 3: bỏ vô bình kín (có V = 500 ml) 2,64 gam một este A nhì lần este rồi mang nung rét bình mang lại 273˚C cho đến khi cục bộ este hóa hơi thì áp suất trong bình hôm nay là 1,792 atm. Xác đ ịnh CTPT

của A

HD: => 12x+y = 68 => C5H8O4

Bài 4: Đun nóng 0,1 mol hóa học hữu cơ X cùng với một lượng đủ dung dịch NaOH thu được 13,4 gam muối hạt của một axit hữu cơ Y với 9,2 gam một rượu. đến rượu cất cánh hơi 127°C với 600 mmHg thu được nhân tiện tích 8,32 lít. CTCT của X là:

C2H5OOC COOC2H5 B. CH3OOC-COOC2H5

CH3OOC-CH2-COOC2H5 D. C2H5OOC CH2 COOC2H5

HD:

nrượu = 0,2 => Mrượu = 46 => C2H5OH

nrượu = 2 nX đề xuất este yêu cầu là este của axit nhì chức và rượu đối chọi chức có dạng: R(COOC2H5)2 

R(COOC2H )2 + 2NaOH  2C2H5OH + R(COONa)2

0,2 0,1

Mmuối = 134 => R = 0 => A

Bài 5: cho những chất HCOOCH3; CH3COOH; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; CH3COOC(CH3)=CH2; CH3COOC2H5; HCOOCH2-CH=CH2. Khi cho các chất trên tính năng với dd NaOH thu được sản phẩm có khả năng tính năng với dd AgNO3/NH3. Số hóa học thoả mãn đk trên là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

HD: HCOOCH3; CH3COOCH=CH2; HCOONH4; HCOOCH2-CH=CH2

Bài 6: mang lại 12,9g một este đối kháng chức, mạch hở chức năng hết với 150ml dd KOH 1M. Sau bội nghịch ứng nhận được một muối cùng anđehit. Số CTCT của este thoả mãn tính chất trên là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

HD: HCOOCH=CH-CH3 và CH3COOCH=CH2

Bài 7: Hợp chất hữu cơ X cất C, H, O mạch thẳng tất cả phân tử khối là 146. X không tính năng Na. đem 14,6g X tác dụng 100ml dd NaOH 2M thu được 1 muối và 1 rượu. CTCT X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. (CH3COO)2C2H4

C. (C2H5COO)2

D. A và B đúng

HD nX:nNaOH = 1:2 =>CT X: R(COOR’)2 hoặc (RCOO)2R’

TH1: R + 2R’ = 58 => R = 28 (-C2H4) cùng R’ = 15 (-CH3)

TH2: 2R + R’ = 58 => R’ = 28 (-C2H4) cùng R = 15 (-CH3)

Bài 8: mang lại 21,8 gam hóa học hữu cơ A chỉ đựng 1 nhiều loại nhóm chức chức năng với 1 lít hỗn hợp NaOH 0,5M nhận được 24,6 gam muối với 0,1 mol rượu. Lượng NaOH dư có thể trung hòa không còn 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. Công thức kết cấu thu gọn của A là: