RESPONSIBLE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ

     

Responsible đi với giới trường đoản cú nào? responsible đi với giới từ gì ?Responsible to lớn or for? là câu hỏi của không ít người khi tham gia học tiếng Anh. Nội dung bài viết này, tambour.vn sẽ lời giải thắc mắc của các bạn.

Bạn đang xem: Responsible đi với giới từ gì

Bạn đã xem: Responsible đi với giới tự gì


*

*

responsible to

Chỉ chưa đến 1% số ngôi trường hợp cần sử dụng responsible in:

Mills is responsible in my eyes.

Not very responsible in my view but.

You will be responsible in the Judgment Day.

He had become responsible in the order for the distribution of international aid.

Yeo Ok and Soo nam giới are both responsible in some way for the state of their marriage.

It takes two to lớn tango, India is equally responsible in this arms race, but spare Mr.

But it was that sex education including education about contraceptives that made us responsible in our choices.

Southerly flow ahead of a cold front off khổng lồ our NW will be responsible in the early November warm temperatures.

Please be responsible in the posting your comments, as any deemed khổng lồ be deemed libelous, derogatory or indecent.

It sounds lượt thích the dominatrix was very responsible in the use of condoms on toys, dental dams và rubber gloves.

Cấu trúc Responsible

Có các cách sử dụng kết cấu Responsible không giống nhau. Từ bỏ Responsible rất có thể đứng riêng biệt hoặc đứng trước danh từ.

1. Responsible for + Ving

Cách sử dụng kết cấu Responsible đầu tiên là nói ai hay loại gì phụ trách cho việc làm gì đó.

S + be responsible for + Ving

Ví dụ:

John is responsible for vacuuming the floor and Jake is responsible for dusting the furniture.John phụ trách hút những vết bụi sàn nhà còn Jake chịu trách nhiệm lau vết mờ do bụi đồ nội thất.We are responsible for taking care of the baby.

Xem thêm: " Embarrassed Là Gì ? Embarrassed Là Gì? Embarrassed

Chúng tôi chịu trách nhiệm chăm lo cho đứa bé.

2. Responsible lớn sb for sth

S + be responsible + lớn sb (+ for N)

Ví dụ:

Jane was responsible to lớn the director of the company. She was excellent.Jane đã chịu trách nhiệm trước người có quyền lực cao công ty. Cô ấy đã làm cho xuất sắc.My teacher told me that I was going lớn be responsible for class for the next two periods.Cô giáo của tớ bảo là tớ đã phụ trách tình hình lớp bên trong hai ngày tiết tới.

3. Các cụm từ hay đi cùng với Responsible 

Có một trong những cụm trường đoản cú đi cùng cấu trúc Responsible thường dùng như dưới đây.

Cấu trúc vô cùng phổ biến thứ nhất cũng có nghĩa là (ai, mẫu gì) chịu trách nhiệm cho ai, việc gì: take responsibility for sth = be responsible for sth. Danh tự Responsibility nghĩa là trách nhiệm.

S + take(s) responsibility for sth

Ví dụ:

You have to take responsibility for watching out for your child.Anh phải chịu trách nhiệm trông giữ đứa con của mình. Fine, I will take responsibility for my actions.Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho những hành vi của mình.

Để nói rằng ai đổ lỗi/trách nhiệm mang đến ai bởi chuyện gì, việc gì, ta dùng kết cấu Responsible như sau:

S + hold(s) S responsible for sth 

= S + blame(s) someone for sth

Ví dụ:

Everyone holds her responsible for the project’s failure.Tất cả mọi người đổ lỗi mang lại chị ấy bởi vì sự thua thảm của dự án.Don’t hold me responsible for your mistake.Đừng đổ lỗi mang đến tôi vì sai lầm của bạn.

Bài tập về Responsible trong giờ đồng hồ Anh

Như thường lệ, mang lại lúc test xem chúng ta hiểu cấu trúc Responsible cho tới đâu bằng cách làm bài bác tập rồi! sau khoản thời gian làm, bạn hãy kiểm tra câu trả lời và tự chấm điểm, tiếp đến đọc lại các kiến thức ở đoạn đã có tác dụng sai nhằm nhớ bài hơn nhé.

Xem thêm: " Split Hairs Là Gì ? Thành Ngữ Mỹ Thông Dụng:Spilt Hairs/Hang In There

Điền các từ tương thích vào vị trí trống và phân tách thì phù hợp:

responsible for, responsible to 

Ví dụ:

am responsible for the main role.

Lisa __________ the CEO because she is a secretary.Daniel and London __________ locking the doors.They __________ writing reports every month.Last night, people in the office __________ the accident.Who __________ making this mess?I don’t want to lớn work there because if I did, I __________ Ms. Lan. She is very strict.No one wants khổng lồ __________ what happened.My neighbors __________ all the noises.Đáp án:is responsible toare/were/will be… responsible forare/were/will be… responsible forwere responsible foris/was responsible forwould be responsible tobe responsible forare/were responsible for