REPAIR LÀ GÌ

     
repair tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong tiếng Anh. Biện pháp phát âm repair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của repair.

Bạn đang xem: Repair là gì


Từ điển Anh Việt

repair

/ri"peə/

* danh từ

sự sửa chữa, sự tu sửa

to be under repair: đang rất được sửa chữa

to be beyond repair: không thể thay thế được nữa

repairs done while you wait: sửa đem ngay

sự hồi phục

repair of one"s health: sự hồi sinh sức khoẻ

tình trạng áp dụng được, triệu chứng còn tốt

to be in good repair: nhỏ tốt

to be out of repair: không sử dụng được

to keep in good repair: duy trì gìn tốt

* ngoại cồn từ

sửa trị (máy móc), sửa chữa (nhà cửa); vá (quần áo)

sửa, chuộc (lỗi)

to repair an error: sửa một không đúng lầm

đền bù (thiệt hại)

to repair a loss: thường bù sự thiệt hại

hồi phục sức khoẻ

dùng đến

to repair to lớn some expedient to vì chưng something: cần sử dụng đến mưu kế gì để triển khai việc

* danh từ

(từ cổ,nghĩa cổ) sự năng lui tới, sự vãng lai

to have repair khổng lồ a place: năng lui tơi một khu vực nào

place of great repair: chỗ đám đông lui tới

* nội động từ

đi đến, năng lui tới (nơi nào)

to repair to lớn a place: đi cho nơi nào, năng lui tới địa điểm nào

repair

phục chế, sửa chữa


Từ điển Anh Việt - chuyên ngành

repair

* khiếp tế

sự tu bổ

sửa chữa

sửa chữa (nhà, máy móc...)

tu bổ

* kỹ thuật

làm mang lại chạy (máy móc)

làm đến tốt

sự khôi phục

sự phục hồi

sự sửa chữa

sự tu bổ

sự tu sửa

sửa chữa


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ new mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập và kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích hợp từ điển Anh Việt, Anh Anh và Việt Anh với tổng cộng 590.000 từ.

Xem thêm: Kê Khai Thuế Là Gì ? Các Xác Định Kỳ Kê Khai Thuế Tndn, Tncn, Gtgt 2021


*

Từ liên quan
Hướng dẫn phương pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô kiếm tìm kiếm cùng để tránh khỏi.Nhập từ phải tìm vào ô tra cứu kiếm với xem những từ được gợi nhắc hiện ra bên dưới.Khi bé trỏ đang phía trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi tên lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa những từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ nên tìm vào ô tìm kiếm với xem những từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Dung Dịch Nào Sau Đây Làm Phenolphtalein Chuyển Màu Hồng :, Lê Đăng Khương


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn có nhu cầu tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp theo để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*