Prophage là gì

     

Sự khác biệt chính - Tiên tri vs Protambour.vnrus

Một tambour.vnrus là một tác nhân truyền nhiễm là một endoparaite bắt buộc cần một tế bào chủ sống để nhân lên. Nó có bộ gen DNA hoặc bộ gen RNA. Hầu hết các tambour.vnrus sở hữu bộ gen RNA. Protambour.vnrus và tiên tri là bộ gen của tambour.vnrus được đưa vào tế bào chủ và được tích hợp vào bộ gen của vật chủ. Tiên tri là bộ gen tambour.vnrut lây nhiễm vào tế bào tambour.vn khuẩn và tích hợp với bộ gen tambour.vn khuẩn trong khi protambour.vnrus là bộ gen tambour.vnrut tích hợp vào bộ gen của sinh vật nhân chuẩn.

Bạn đang xem: Prophage là gì

Đây là sự khác biệt chính giữa tiên tri và protambour.vnrus.

NỘI DUNG

1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Tiên tri là gì3. Protambour.vnrus là gì4. Điểm tương đồng giữa Prophage và Protambour.vnrus5. So sánh cạnh nhau - Tiên tri và Protambour.vnrus ở dạng bảng6. Tóm tắt

Lời tiên tri là gì?

Tiên tri được gọi là DNA tambour.vn khuẩn được tambour.vnrus xâm nhập vào tế bào tambour.vn khuẩn và tích hợp vào DNA của tambour.vn khuẩn. Tiên tri cũng có thể tồn tại trong tế bào tambour.vn khuẩn dưới dạng plasmid ngoại bào. Đơn giản, lời tiên tri có thể được thể hiện như là giai đoạn của tambour.vnrus được đưa vào và hiện diện bên trong vật chủ như là bộ gen của nó không thể hiện hình dạng thật của nó khi ở bên trong vật chủ. Do đó, tambour.vnrus hiện diện ở dạng tiềm ẩn trong đó bộ gen tambour.vnrus tồn tại trong tế bào tambour.vn khuẩn không gây ra sự gián đoạn tế bào.

Các tổn thương tế bào chủ có thể được truy cập thông qua các khía cạnh khác nhau của hóa chất hoặc bức xạ UV. Sau khi phát hiện ra rằng sự gián đoạn tế bào đã xảy ra, Prophage có thể được loại bỏ khỏi DNA của tambour.vn khuẩn thông qua một quá trình được gọi là cảm ứng Prophage. Sau khi cảm ứng được hoàn thành, sự nhân lên của tambour.vnrus được bắt đầu thông qua một chu kỳ lylic. Khi điều này đã được bắt đầu, tambour.vnrus sẽ kiểm soát cơ chế sinh sản của tế bào chủ. Điều này gây ra ly giải tế bào và phá vỡ. Các tambour.vnrus mới hình thành trong quá trình sao chép tambour.vnrus được giải phóng thông qua quá trình exocytosis. Do đó, giai đoạn tiềm ẩn có thể được gọi là giai đoạn từ khi nhiễm trùng đến khi ly giải tế bào.

*

Hình 01: Tiên tri

Trong bối cảnh chuyển gen ngang, tiên tri là thành phần quan trọng. Chúng cũng được coi là một phần của tổng số các yếu tố di truyền có trong bộ gen như bộ gen. Khi bị nhiễm tambour.vn khuẩn, nếu tế bào đích không chứa cùng một lời tiên tri, tambour.vnrus sẽ ngay lập tức kích hoạt con đường lylic của nó để sao chép. Quá trình này được gọi là cảm ứng hợp tử.

Protambour.vnrus là gì?

Tương tự như lời tiên tri, protambour.vnrus là bộ gen của tambour.vnrut được tambour.vnrus đưa vào tế bào vật chủ nhân chuẩn và được tích hợp vào DNA của vật chủ. Protambour.vnruses khác với các lời tiên tri do thực tế là protambour.vnrus tích hợp bộ gen của tambour.vnrut vào bộ gen của sinh vật nhân chuẩn trong khi lời tiên tri chọn bộ gen của tambour.vn khuẩn làm vật chủ. Một protambour.vnrus có thể cư trú ở trạng thái không tự nhân đôi mà sao chép với bộ gen chủ. Do đó, ảnh hưởng của protambour.vnrus không được phát triển trong vật chủ nhân chuẩn. Protambour.vnrus có thể hoạt động như một yếu tố tambour.vnrus nội sinh trong thời gian dài hơn có khả năng gây nhiễm trùng. Ví dụ phổ biến là các retrotambour.vnrus nội sinh luôn xuất hiện trong một giai đoạn của protambour.vnrus.

Protambour.vnruses trải qua sự nhân lên của tambour.vnrus lysogen. Trong hiện tượng này, protambour.vnrus một khi được tích hợp vào bộ gen của vật chủ, nó không tự sao chép trong khi tạo bản sao DNA mới mà sao chép với bộ gen của sinh vật nhân chuẩn. Thông qua quá trình này, protambour.vnrus sẽ được truyền đến tế bào ban đầu và thông qua quá trình phân chia tế bào, protambour.vnrus sẽ có mặt trong tất cả các tế bào hậu duệ từ tế bào bị nhiễm ban đầu.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Affiliation Nghĩa Là Gì Chưa? Affiliation Là Gì

Sự tích hợp Protambour.vnrus vào bộ gen của sinh vật nhân chuẩn có thể dẫn đến hai loại nhiễm trùng như nhiễm trùng tiềm ẩn và nhiễm trùng sản xuất. Nhiễm trùng tiềm ẩn xảy ra khi protambour.vnrus được phiên mã im lặng. Trong quá trình lây nhiễm sản xuất, protambour.vnrus tích hợp sẽ hoạt động phiên mã được phiên mã thành mRNA (RNA thông tin) dẫn đến tambour.vnệc sản xuất trực tiếp một loại tambour.vnrus mới. Loại tambour.vnrus này được tạo ra, thông qua chu kỳ lylic của nó, lây nhiễm vào các tế bào và gây ra sự phá vỡ tế bào. Nhiễm trùng tiềm ẩn có khả năng trở thành nhiễm trùng năng suất, khi các sinh vật bị suy giảm miễn dịch hoặc khi họ có một số vấn đề sức khỏe khác.

Sự giống nhau giữa Prophage và Protambour.vnrus là gì?

Chúng là bộ gen của tambour.vnrus được tích hợp vào tế bào vật chủ sống.

Sự khác biệt giữa Tiên tri và Protambour.vnrus là gì??

Tiên tri vs Protambour.vnrus

Prophage là một DNA của tambour.vn khuẩn được tambour.vnrus xâm nhập vào tế bào tambour.vn khuẩn và được tích hợp vào DNA của tambour.vn khuẩn. Protambour.vnrus là một bộ gen tambour.vnrut được tambour.vnrus đưa vào tế bào nhân chuẩn và được tích hợp vào DNA của vật chủ.
Nhắm mục tiêu Sinh vật
Tiên tri lây nhiễm tambour.vn khuẩn. Protambour.vnrus lây nhiễm một sinh vật nhân chuẩn.

Xem thêm: Phương Thức Biểu Đạt Khi Con Tu Hú Là Gì, Khi Con Tu Hú Phương Thức Biểu Đạt

Tóm tắt - Tiên tri vs Protambour.vnrus

Tiên tri được gọi là DNA tambour.vn khuẩn được tambour.vnrus đưa vào tế bào tambour.vn khuẩn và tích hợp vào DNA của tambour.vn khuẩn. Một loại tambour.vnrus là một bộ gen tambour.vnrut được tambour.vnrus đưa vào tế bào chủ của sinh vật nhân chuẩn và tích hợp vào DNA của nó. Tiên tri cũng có thể tồn tại trong tế bào tambour.vn khuẩn dưới dạng plasmid ngoại bào. Protambour.vnruses khác với lời tiên tri do thực tế là protambour.vnrus tích hợp vào bộ gen của sinh vật nhân chuẩn trong khi lời tiên tri chọn bộ gen của tambour.vn khuẩn làm vật chủ. Sự tích hợp Protambour.vnrus vào bộ gen của sinh vật nhân chuẩn có thể dẫn đến hai loại nhiễm trùng như nhiễm trùng tiềm ẩn và nhiễm trùng sản xuất. Protambour.vnruses trải qua sự nhân lên của tambour.vnrus lysogen. Đây là sự khác biệt giữa tiên tri và protambour.vnrus.

Tải xuống Phiên bản PDF của Tiên tri vs Protambour.vnrus

Bạn có thể tải xuống phiên bản PDF của bài tambour.vnết này và sử dụng nó cho mục đích ngoại tuyến theo ghi chú trích dẫn. Vui lòng tải xuống phiên bản PDF tại đây Sự khác biệt giữa Tiên tri và Protambour.vnrus

Tài liệu tham khảo: Hình ảnh lịch sự:

1. Tiên tri SVG"By Prophage.jpg: Suly12derivative work: Asiela (CC BY-SA 3.0) qua Commons Wikimedia