PROFESSIONAL DEVELOPMENT LÀ GÌ

     
Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể biết rằng một cuộc chất vấn xin việc sẽ đạt ngưỡng cao hơn, gây ấn tượng với đơn vị tuyển dụng và với lại cho chính mình thời cơ nếu khách hàng có hồ hết câu hỏi, mà ở đó nhà tuyển chọn dụng đánh hơi tìm tòi bạn là 1 ứng viêm tiềm năng. Sau đây tôi cửa hàng chúng tôi xin liệt kê 1 số ít câu hỏi mà chúng ta nên xem xét để hỏi đơn vị tuyển dụng. Bởi vì thời hạn và trình độ chuyên môn có hạn nên bài bác dịch trả toàn hoàn toàn có thể có sai xót, nhưng hy vọng nó sẽ hữu ích cho chúng ta khi tham gia 1 trong các buổi phỏng vấn xin vấn đề .

Bạn đã xem: Professional development là gì
Bạn đang xem: Professional development là gì
Xem thêm: Plant-Based Là Gì - Tác Dụng Với Sức Khỏe

*
2. What are the most immediate projects that need lớn be addressed?Tạm dịch: dòng gì cần được gửi đi ngay lập tức trong phần lớn kế hoạch?3. Can you show me examples of projects I’d be working on?Tạm dịch: Anh/chị rất có thể cho tôi lấy ví dụ như về dự án tôi rất có thể làm vấn đề trong đó?4. What are the skills và experiences you’re looking for in an ideal candidate?Tạm dịch: kĩ năng và kinh nghiệm tay nghề bạn đang ao ước đợi tại 1 ứng viên lý tưowng ?+ideal:lý tưởng5. What attributes does someone need to have in order khổng lồ be really successful in this position?Tạm dịch: hầu hết thuộc tính buộc phải cho một tín đồ nào đó ở đây để thành công tại vị trí này?6. What types of skills is the team missing that you’re looking khổng lồ fill with a new hire?Tạm dịch: đa số loại kỹ năng mà nhóm còn thiếu mà ngài trông đợi hoàn thành nhóm cùng với ứng viên.7. What are the biggest challenges that someone in this position would face?Tạm dịch: Điều gì là thử thách lớn tuyệt nhất phải đương đầu ở địa điểm tuyển dụng này8. What sort of budget would I be working with?Tạm dịch: mọi loại chi tiêu tôi hoàn toàn có thể sẽ được làm việc với10. Bởi you expect the main responsibilities for this position khổng lồ change in the next six months lớn a year?Think of each new job not just as a job, but as the next step on your path to career success. Will this position help you get there?( suy nghĩ về quá trình mới khống chỉ như một công việc, cơ mà như là 1 phần để thành công trong nghề nghiệp.Vị trí các bước sẽ giúp đỡ bạn có gì nghỉ ngơi đó).12. What training programs are available khổng lồ your employees?Tạm dịch: Chương trình đào tạo và huấn luyện nào có hiệu lực cho nhân viên của anh?13. Are there opportunities for advancement orprofessional development?Tạm dịch: Đây là thời cơ cho sự hiện đại hoặc cải tiến và phát triển chuyên môn?14. Would I be able khổng lồ represent the company at industry conferences?Tạm dịch: Tôi hoàn toàn có thể diễn thuyết công ty ở một họp báo hội nghị công nghiệp ?15. Where is the last person who held this job moving on to?Tạm dịch: tín đồ nào là người sau cùng giúp cho quá trình này được gửi tới16. Where have successful employees previously in this position progressed to?Tạm dịch: nhân viên trước đó thành công xuất sắc trong địa chỉ này ?17. What are the most important things you’d like to see someone accomplish in the first 30, 60, and 90 days on the job?Tạm dịch: mọi điều quan trọng nhất mà bạn muốn thấy sinh hoạt tôi vào 30, 60 cùng 90 ngày trước tiên trong công việc.

2. What are the most immediate projects that need to lớn be addressed?Tạm dịch: dòng gì cần phải gửi đi ngay mau chóng trong phần đông kế hoạch?3. Can you show me examples of projects I’d be working on?Tạm dịch: Anh/chị hoàn toàn có thể cho tôi ví dụ như về dự án tôi hoàn toàn có thể làm vấn đề trong đó?4. What are the skills và experiences you’re looking for in an ideal candidate?Tạm dịch: khả năng và tay nghề bạn đang muốn đợi ở 1 ứng viên lý tưowng ?+ideal:lý tưởng5. What attributes does someone need to have in order to lớn be really successful in this position?Tạm dịch: mọi thuộc tính nên cho một người nào đó tại chỗ này để thành công ở vị trí này?6. What types of skills is the team missing that you’re looking lớn fill with a new hire?Tạm dịch: đầy đủ loại kỹ năng mà nhóm không đủ mà ngài trông đợi hoàn thiện nhóm với ứng viên.7. What are the biggest challenges that someone in this position would face?Tạm dịch: Điều gì là thách thức lớn độc nhất phải đương đầu ở vị trí tuyển dụng này8. What sort of budget would I be working with?Tạm dịch: đều loại giá cả tôi có thể sẽ được làm việc với10. Vày you expect the main responsibilities for this position lớn change in the next six months to a year?Think of each new job not just as a job, but as the next step on your path to lớn career success. Will this position help you get there?( nghĩ về về quá trình mới khống chỉ như một công việc, tuy nhiên như là 1 phần để thành công trong nghề nghiệp.Vị trí công việc sẽ khiến cho bạn có gì ở đó).12. What training programs are available lớn your employees?Tạm dịch: Chương trình đào tạo nào có hiệu lực thực thi cho nhân viên của anh?13. Are there opportunities for advancement orprofessional development?Tạm dịch: Đây là cơ hội cho sự hiện đại hoặc cách tân và phát triển chuyên môn?14. Would I be able to lớn represent the company at industry conferences?Tạm dịch: Tôi rất có thể diễn thuyết công ty ở một hội nghị công nghiệp ?15. Where is the last person who held this job moving on to?Tạm dịch: tín đồ nào là người cuối cùng giúp cho quá trình này được chuyển tới16. Where have successful employees previously in this position progressed to?Tạm dịch: nhân viên cấp dưới trước đó thành công xuất sắc trong vị trí này ?17. What are the most important things you’d lượt thích to see someone accomplish in the first 30, 60, và 90 days on the job?Tạm dịch: phần đông điều đặc trưng nhất mà bạn có nhu cầu thấy sinh sống tôi trong 30, 60 và 90 ngày thứ nhất trong công việc.
Xem thêm: Ý Nghĩa Tên Gia Hân Có Ý Nghĩa Gì ? Tên Gọi Này Tốt Hay Xấu?

18. What are the performance expectations of this position over the first 12 months?Tạm dịch: Qua 12 mon thì ông mong muốn đợi ứng viên bộc lộ gì ?19. What is theperformance nhận xét processlike here? How often would I be formally reviewed?Tạm dịch: thừa trình đánh giá như chũm nào. Toi sẽ tiếp tục được reviews chính thức?20. What metrics or goals will my performance be evaluated against?+metric: số liệu+evaluate: tấn công giáTạm dịch: Số liệu hoặc kim chỉ nam nào đã được reviews ngược với việc thể hiện tại của tôi?Asking questions of the interviewer shows that you’re interested in him or her as a person—and that’s a great way lớn build rapport.( Đặt thắc mắc cho người vấn đáp thể hiện nay bạn thân mật tới anh ta hoặc cô ta đó là một trong những cách tuyệt vời để phát hành mối quan lại hệ)+rapport:/ræ´pɔ:/: côn trùng quan hệ, giao tiếp,22. Has your role changed since you’ve been here?Tạm dịch: Nhiệm vụ của bạn đã biến hóa kể từ lúc ở đây?Because you’re not just working for one quái dị or one department, you’re working for the company as a whole.(Bởi vày bạn không chỉ làm vấn đề cho một ông công ty hoặc một phòng, bạn làm việc cho toàn công ty)26. I’ve read about the company’s founding, but can you tell me more about ___?Tạm dịch: Tôi vẫn đọc về công ty, nhưng bạn cũng có thể nói mang đến tôi nhiều hơn nữa về-?27. Where bởi vì you see this company in the next few years?Tạm dịch: vị trí nào các bạn sẽ gặp công ty trong một vài ba năm tơi?28. What can you tell me about your new products or plans for growth?Tạm dịch: bạn có thể nói mang lại tôi về một sự án cung ứng hoặc kế hoạch new cho sự phát triển công ty?29. What are the current goals that the company is focused on,and how does this team work to support hitting those goals?Tạm dịch: Mục đích hiện giờ công ty tập trung nhắm đến là gì, với làm gắng nào để nhms này hỗ trợ dứt mục tiêu ấy?30. What gets you most excited about the company’s future?Tạm dịch: Điều gì khiến cho bạn phấn khích độc nhất về sau này của công ty?The people you work with day in & day out can really make or break your work life. Ask some questions khổng lồ uncover whether it’s the right team for you.(Đặt những thắc mắc về nhóm mà chúng ta có thể sẽ thao tác làm việc ngày qua ngày)31. Can you tell me about the team I’ll be working with?Tạm dịch:Có thể nói mang lại tôi về nhóm nhưng toi hoàn toàn có thể sẽ thao tác làm việc với?34. Can you tell me about my direct reports? What are their strengths and the team’s biggest challenges?Tạm dịch: nói theo một cách khác cho tôi biết về báo cáo trực tiếp? vật gì là ưu thế và thời cơ lớn độc nhất của nhóm35. Vày you expect khổng lồ hire more people in this department in the nextsixmonths?Tạm dịch: chúng ta cũng có thể giải thích lúc thuê nhiều bạn hơn trong văn phòng trong khoảng thời gian nửa năm tới36. Which other departments work most closely with this one?Tạm dịch: Phòng làm sao khác làm việc liên quan độc nhất vô nhị tới phòng tôi?37. What are the common career paths in this department?Tạm dịch: con phố khởi nghiệp thịnh hành trong đội này?Is the office buttoned-up conservative or a fly-by-the-seat-of-your-pants kind of place? Learn the subtle, but oh-so-important, aspects of company culture.(Tìm hiểu những khía cạnh văn hóa của công ty)39. How would you describe the work environmenthere—is the work typicallycollaborativeormore independent?Tạm dịch: làm sao đê biểu hiện môi trường thao tác làm việc ở đây- làm việc là hợp tác và ký kết hay độc lập nhiều hơn+collaborative: phù hợp tác40. Can you tell me about the last team event you did together?Tạm dịch: chúng ta có thể nói mang đến tôi biết về sư khiếu nại cuối cùng chúng ta đã có tác dụng với nhau?41. Is there a formal mission statement or company values? (Note: Make sure this isn’t Google-able!)Tạm dịch: bao gồm tuyên cha về trách nhiệm chính thức hoặc có giá trị trong doanh nghiệp ( Nội quy công ty)44. Does anyone on the team hang out outside the office?Tạm dịch: Có bất kể ai trong đội liên lạc ngoại trừ phạm vi văn phòng?45. Bởi you ever vì joint events with other companies or departments?Tạm dịch:Anh/chị đã lúc nào than gia sự khiếu nại với doanh nghiệp khác hoặc văn phòng và công sở khác?46. What’s different about working here than anywhere else you’ve worked?Tạm dịch: Sự biệt lập khi nói về quá trình ở đây vơi số đông nơi khác bạn đã có tác dụng việc?47. How has the company changed since you joined?Tạm dịch: bằng cách nào công ty đã đổi khác kể từ thời điểm ngày bạn vào đâyBefore you leave, make sure the interviewer has all of the information he or she needs & that you’re clear on the next steps by asking these questions.(Trước lúc rời đi, chắc chắn là rằng người tuyển dụng có toàn bộ thông tin nhưng mà anh hoặc cô ấy phải để chuẩn bị cho bước tiếp theo, chúng ta cũng có thể hỏi cùng với những thắc mắc đây)48. Is there anything that concerns you about my background being a fit for this role?Tạm dịch: Còn bất kỳ điều gì liên quan tới hồ sơ của tôi bắt đầu cho trách nhiệm này?49. What are the next steps in the interview process?Tạm dịch: Bước tiếp theo là gì trong quy trình tuyển dụng?50. Is there anything else I can provide you with that would be helpful?Tạm dịch: Có bất kể thứ gì khác có lợi tôi hoàn toàn có thể cung cấp cho bạn ?51. Can I answer any final questions for you?Tạm dịch: Tôi hoàn toàn có thể có bất kì thắc mắc cuối mang đến bạn?Nhóm gamesbaidoithuong.com chúc bạn gặp gỡ nhiều may mắn, bài dịch vội cho nên vì vậy bạn buộc phải xem lại cùng hiểu theo ý bạn. Các thắc mắc Tiếng Anh là câu hỏi gốc đã làm được tuyển chọn do đó nó sẽ có lợi cho các bạn. Thân ái ! 18. What are the performance expectations of this position over the first 12 months ? tạm bợ dịch : Qua 12 mon thì ông mong muốn đợi ứng viên thể hiện gì ? 19. What is theperformance review processlike here ? How often would I be formally reviewed ? lâm thời dịch : quá trình nhìn nhận như thế nào. Toi sẽ liên tục được xem chính thức ? 20. What metrics or goals will my performance be evaluated against ? + metric : số liệu + evaluate : tấn công giáTạm dịch : Số liệu hoặc tiềm năng làm sao sẽ được coi ngược với sự biểu thị của tôi ? Asking questions of the interviewer shows that you’re interested in him or her as a person — & that’s a great way lớn build rapport. ( Đặt câu hỏi cho người phỏng vấn biểu lộ bạn âu yếm tới anh ta hoặc cô ta đó là 1 trong những cách hoàn hảo và tuyệt vời nhất để xây cất xây dựng mối quan hệ ) + rapport : / ræ ´ pɔ : / : mọt quan hệ, tiếp xúc, 22. Has your role changed since you’ve been here ? lâm thời dịch : Nhiệm vụ của người tiêu dùng đã đổi mới hóa kể từ lúc ở đây ? Because you’re not just working for one quái vật or one department, you’re working for the company as a whole. ( cũng chính vì bạn ko riêng gì thao tác cho một ông chủ hoặc một phòng, bạn thao tác làm việc cho toàn doanh nghiệp ) 26. I’ve read about the company’s founding, but can you tell me more about ___ ? nhất thời dịch : Tôi vẫn đọc về công ty, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nói cho tôi nhiều hơn thế nữa về – ? 27. Where bởi vì you see this company in the next few years ? trợ thì dịch : nơi nào các bạn sẽ gặp công ty trong một vài năm tơi ? 28. What can you tell me about your new products or plans for growth ? tạm dịch : bạn hoàn toàn nói theo cách khác cho tôi về một sự án cung cấp hoặc chiến lược mới cho việc tăng trưởng công ty ? 29. What are the current goals that the company is focused on, and how does this team work to hỗ trợ tư vấn hitting those goals ? tạm thời dịch : Mục đích hiện nay công ty tập trung chuyên sâu hướng về là gì, và làm cầm nào để nhms này tương hỗ triển khai chấm dứt tiềm năng ấy ? 30. What gets you most excited about the company’s future ? tạm thời dịch : Điều gì khiến cho bạn phấn khích duy nhất về tương lai của bạn ? The people you work with day in & day out can really make or break your work life. Ask some questions to lớn uncover whether it’s the right team for you. ( Đặt những câu hỏi về nhóm mà các bạn hoàn toàn rất có thể sẽ thao tác làm việc ngày qua ngày ) 31. Can you tell me about the team I’ll be working with ? tạm dịch : nói theo một cách khác cho tôi về nhóm nhưng toi hoàn toàn rất có thể sẽ thao tác làm việc với ? 34. Can you tell me about my direct reports ? What are their strengths và the team’s biggest challenges ? trợ thì dịch : nói theo một cách khác cho tôi biết về báo cáo giải trình thẳng ? cái gì là điểm mạnh và thời cơ lớn số 1 của nhóm35. Bởi vì you expect to hire more people in this department in the nextsixmonths ? tạm bợ dịch : chúng ta hoàn toàn hoàn toàn có thể lý giải lúc thuê nhiều tín đồ hơn vào văn phòng trong nửa năm tới36. Which other departments work most closely with this one ? trợ thời dịch : Phòng làm sao khác thao tác làm việc tương quan duy nhất tới chống tôi ? 37. What are the common career paths in this department ? nhất thời dịch : tuyến phố khởi nghiệp phổ biến trong team này ? Is the office buttoned-up conservative or a fly-by-the-seat-of-your-pants kind of place ? Learn the subtle, but oh-so-important, aspects of company culture. ( khám phá những ánh mắt văn hóa truyền thống của người tiêu dùng ) 39. How would you describe the work environmenthere — is the work typicallycollaborativeormore independent ? tạm dịch : làm thế nào đê diễn tả môi trường từ bỏ nhiên thao tác ở đây – thao tác là hợp tác hay độc lập nhiều rộng + collaborative : phù hợp tác40. Can you tell me about the last team sự kiện you did together ? nhất thời dịch : chúng ta hoàn toàn nói theo cách khác cho tôi biết về sư kiện sau cùng những bạn đã làm với nhau ? 41. Is there a formal mission statement or company values ? ( lưu ý : Make sure this isn’t Google-able ! ) nhất thời dịch : Có chào làng về trách nhiệm chính thức hoặc có giá trị trong doanh nghiệp ( Nội quy công ty ) 44. Does anyone on the team hang out outside the office ? tạm thời dịch : Có bất cứ ai trong nhóm liên lạc ngoài khoanh vùng phạm vi văn phòng công sở ? 45. Bởi vì you ever vị joint events with other companies or departments ? tạm bợ dịch : Anh / chị đã lúc nào than gia sự kiện với công ty khác hoặc văn phòng khác ? 46. What’s different about working here than anywhere else you’ve worked ? trợ thì dịch : Sự độc lạ khi nói đến việc làm ở đây vơi đa số nơi khác các bạn đã thao tác làm việc ? 47. How has the company changed since you joined ? tạm thời dịch : bằng phương pháp nào công ty đã đổi thay hóa kể từ ngày chúng ta vào đâyBefore you leave, make sure the interviewer has all of the information he or she needs và that you’re clear on the next steps by asking these questions. ( trước khi rời đi, chắc chắn rằng tín đồ tuyển dụng có toàn diện và tổng thể thông tin mà anh hoặc cô ấy đề xuất để chuẩn bị sẵn sàng cho cách tiếp theo, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể hỏi cùng với những thắc mắc đây ) 48. Is there anything that concerns you about my background being a fit for this role ? trợ thì dịch : Còn bất kỳ điều gì tương quan tới làm hồ sơ của tôi bắt đầu cho trách nhiệm này ? 49. What are the next steps in the interview process ? tạm bợ dịch : Bước tiếp theo sau là gì trong tiến trình tuyển dụng ? 50. Is there anything else I can provide you with that would be helpful ? tạm thời dịch : Có bất kể thứ gì khác hữu ích tôi trả toàn hoàn toàn có thể phân phối cho bạn ? 51. Can I answer any final questions for you ? lâm thời dịch : Tôi trả toàn hoàn toàn có thể có bất kể câu hỏi cuối cho mình ? nhóm gamesbaidoithuong.com chúc bạn gặp nhiều suôn sẻ, bài xích dịch vội vì thế bạn nên xem lại cùng hiểu theo ý bạn. Các câu hỏi Tiếng Anh là thắc mắc gốc đã có tuyển chọn cho nên nó sẽ có ích cho đông đảo bạn. Thân ái !