PHÒNG KẾ HOẠCH LÀM GÌ

     

Một bản kế hoạch marketing sẽ giúp doanh nghiệp dự đoán tính khả thi của các ý tưởng khiếp doanh. Bằng cách viết bản kế hoạch ghê doanh, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tiền bạc vì họ có thể dự đoán được các khó khăn có thể xảy ra và có sẵn phương án dự phòng mang lại các khó khăn đó. Khi có một bản kế hoạch rõ ràng, cụ thể mọi việc sẽ thuận lợi và suôn sẻ rộng rất nhiều. Ngoài ra còn tránh tình trạng bỏ xót công việc, việc kiểm tra tiến độ và rà soát công việc của nhân viên cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Bạn đang xem: Phòng kế hoạch làm gì

*

Trong các doanh nghiệp, tổ chức, phòng kế hoạch có trách nhiệm quản lý và thực hiện các nghiệp vụ cần thiết để xây dựng một bản kế hoạch hiệu quả nhất. Vào bài viết này, tambour.vn sẽ gửi đến bạn đọc mô tả công việc của phòng kế hoạch. Hy vọng qua những tin tức này, bạn sẽ hiểu rõ rộng tầm quan trọng của phòng kế hoạch vào bộ máy tổ chức của các doanh nghiệp.

*

Các công việc của phòng kế hoạch

1. Đề xuất, xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý hoạt động hàng năm của doanh nghiệp

Phòng kế hoạch có nhiệm vụ phân tích, tổng hợp và lập bản dự thảo kế hoạch hoạt động làm thế nào cho phù hợp với định hướng và chủ trương của doanh nghiệp, tổ chức theo từng thời kỳ. Trình bày bản dự thảo kế hoạch hoạt động với Ban lãnh đạo. Kế tiếp tiến hành lập kế hoạch chính thức, trình duyệt kế hoạch với quản lý cấp trên. Phân loại chỉ tiêu kế hoạch mang đến các bộ phận có tương quan dựa trên tình hình thực tế và khả năng của từng bộ phận làm thế nào để cho hợp lý.

Đưa ra đề xuất chương trình mục tiêu về quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức. Hàng năm cần lập kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra cũng như xác định các hạng mục công việc cần hoàn thành trong thời hạn đó. Đồng thời lập và điều chỉnh dự toán thu chi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Xem thêm: Hướng Dẫn Bạn Chọn Nghề Phù Hợp Khi Không Biết Chọn Nghề Gì ?

*

2. Điều hành việc thực hiện các kế hoạch hoạt động, theo dõi, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký kết và nghiệm thu kết quả hoàn thành

Thực hiện việc điều hành, triển khai các kế hoạch hoạt động theo như dự tính, đảm bảo chất lượng hoàn thành và tiến độ công việc đúng như kế hoạch. Chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về những kết quả ko tốt vì sự tư vấn của phòng.

Tổ chức việc nghiên cứu, khảo sát tình hình hoạt động thực tế và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp, tổ chức. Thường xuyên kiểm tra chất lượng công việc, kịp thời phát hiện các công tác ko đạt chất lượng, không đúng quy trình kỹ thuật, yêu thương cầu bộ phận có liên quan sửa chữa hoặc làm lại.

Theo dõi, giám sát quá trình thực hiện các Hợp đồng về hoạt động sản xuất và dịch vụ. Tiến hành giữ trữ hồ sơ hợp đồng theo đúng quy định về quản lý văn bản của Pháp luật hiện hành.

Xem thêm: 30 Status Cuộc Sống 1 Đời Giàu Có Và Mãi Bình An, Mãi Đời Giàu Sang Với Cây Phú Quý

Phòng kế hoạch có trách nhiệm gia nhập vào việc nghiệm thu sản xuất, tiến hành nghiệm thu toàn bộ khối lượng sản xuất và dịch vụ đã hoàn thành của các 1-1 vị trực thuộc, các solo vị đã ký hợp đồng sản xuất với doanh nghiệp. Định kỳ cần kiểm tra khối lượng công việc đã hoàn thành, lập biên bản nghiệm thu và lưu trữ biên bản nghiệm thu theo đúng quy định.

3. Tham mưu, bốn vấn các quy trình, tiêu chuẩn và hỗ trợ công tác xây dựng, quản lý kinh tế, khen thưởng, kỷ luật