PARTS OF SPEECH LÀ GÌ

     

Từ các loại trong giờ đồng hồ Anh là 1 phần cấu thành nên những câu. Mỗi từ, trong một câu, là 1 từ các loại (Danh từ, hễ từ, tính từ…). Dưới đây là xin trình làng qua với chúng ta các từ bỏ loại bao gồm trong giờ đồng hồ Anh

tự loại lý giải Ví dụ
Noun (danh từ) A person, place, thing, chất lượng or act

(chỉ người, địa điểm, vật, unique hay 1 hành động…)

student, park, chair, kindness
Verb (động từ) An action or existence word go, run, be, drink, study, feel
Adjective (tính từ) A word that describes a noun

(từ bổ nghĩa mang lại danh từ)

a happy person a sunny day
Adverb (trạng từ) A word that describes a verb, adjective, or adverb

(Bổ nghĩa mang lại động từ, tính từ và một trạng từ bỏ khác)

He drives carefully. She speaks English well.Bạn vẫn xem: Parts of speech là gì

Conjunction (liên từ) A word that joins words, phrases, or clauses

(Dùng để liên kết những từ, các cụm từ bỏ hoặc những mệnh đề)

John and Mary

tea or coffee

I lượt thích you but I cannot go out with you.

Bạn đang xem: Parts of speech là gì

Preposition (giới từ) A word that describes a relationship between a noun & a noun, verb, or adverb

(Mô tả mỗi contact giữa một danh trường đoản cú với một danh từ, một động từ hay như là một trạng từ.)

in, on, at, into, beside, above, below, with
Interjection (thán từ) A word that describes a sudden utterance

Where is John? He is at the clinic.

Xem thêm: Hô Hấp Ở Thực Vật Không Có Vai Trò Nào Sau Đây? Hô Hấp Tế Bào Không Có Vai Trò Nào Sau Đây

0 4,072 Đọc trong một phút Facebook Twitter share qua email In

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published.

Xem thêm: Tranh Vẽ Bó Hoa Tặng Cô - Vẽ Bó Hoa Tặng Mẹ, Tặng Cô

Comment

Name

Email

Website

This site uses Akismet lớn reduce spam. Learn how your bình luận data is processed.

Nên phát âm Close bài học kinh nghiệm HotAdvertisement
*

Grammar Series 1: Sentence Structure

September 16, 2012
*

Grammar Series 7: Modifiers

September 29, 2012

Action Verbs

May 17, 2013

Mệnh Đề Trạng từ – Adverb Clauses

June 30, 2013 Facebook Twitter WhatsApp Telegram Back to top button Close search for: