Người Ta Truyền Cho Khí Trong Xilanh Nhiệt Lượng 120J

     

Người ta truyền mang lại khí trong xilanh sức nóng lượng 100 J. Khí nở ra tiến hành công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ đổi thay thiên nội năng của khí .
Bạn đang xem: Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 120j

Đề bài

Người ta truyền mang đến khí trong xilanh sức nóng lượng 100 J. Khí nở ra triển khai công 70 J đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí.


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Nguyên lí I NĐLH: Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được: 

∆U = A + Q

Quy ước về dấu:

Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng;

Q 0: Hệ nhận công;

A Theo nguyên lí I NĐLH:  ∆U = A + Q

Khí vào xi - lanh nhận nhiệt lượng => Q > 0.

Khí thực hiện công => A

=> Độ biến thiên nội năng của khí: ∆U = A + Q = -70 + 100 = 30 (J).

tambour.vn*
chia sẻ
*
Bình luận

Bài tiếp theo

*Báo lỗi - Góp ý

Vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp tambour.vn
Xem thêm: Mùa Hè Trồng Hoa Gì Ở Ban Công, 10 Loại Hoa Chịu Nắng Tốt Nhất*
CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM - VẬT LÍ 10
CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
CHƯƠNG III. CÂN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MỚI NHẤT CÓ LỜI GIẢI
CHƯƠNG IV. CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN
CHƯƠNG V. CHẤT KHÍ
CHƯƠNG VI. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
CHƯƠNG VII. CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - VẬT LÍ 10


Xem thêm: Viết Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 9, Bài Tập Làm Văn Số 1 Lớp 9


Cảm ơn các bạn đã thực hiện tambour.vn.Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?