MUTUAL NGHĨA LÀ GÌ?

     

1. Good relationships are built on mutual trust and respect.

Những côn trùng quan hệ đẹp đẽ được chế tạo trên tin tưởng và tôn kính lẫn nhau.

Bạn đang xem: Mutual nghĩa là gì?

2. She hates me and the feeling is mutual.

Cô ấy ghét tôi, và xúc cảm ấy là giống nhau đấy.

3. A mutual decision was made khổng lồ allow the couple’s teenage daughter to lớn return home after flunking out of college.

Một quyết định chung sẽ được giới thiệu để cô con gái trở về nhà sau thời điểm bỏ học đại học.

4. The son và his father were both sports fanatics, sharing a mutual love for all things athletic.

Cậu đàn ông và người tía đều là fan thể thao, tất cả chung tình yêu giành riêng cho tất cả hầu hết điều tương quan đến thể thao.

5. Although they disagreed at times, the friends had a mutual respect for each other that surpassed all wrongdoing.

Mặc dù nhiều khi bất đồng, những người bạn đó có sự tôn trọng lẫn nhau với tha trang bị cho số đông lỗi lầm của nhau.

Xem thêm: Đề Tài Của Thơ Đường Là - Luận Văn Không Gian Lữ Thứ Trong Thơ Đường

6. We met each other through a mutual friend.

Chúng tôi gặp mặt nhau thông qua 1 người bạn chung.

word family

mutual (adj) lẫn nhau, qua lại

mutually (adv) lẫn nhau, qua lại

từ đồng nghĩa

*Từ đồng nghĩa tương quan không có tác dụng tương tự tự gốc. Trong một số trong những trường hợp, từ đồng nghĩa không thể sửa chữa thay thế từ cội trong câu.

shared: góp phần, đóng chung

reciprocal: lẫn nhau, qua lại

common: (điểm) chung


*

Nhi Nguyen

Nhi Nguyen is the Brand Marketer of Nói giờ đồng hồ Anh Đi. She is responsible for producing informative educational content, ensuring chất lượng and consistency of the site. As a introvert soul, she dedicates most of her không tính tiền time khổng lồ music, movies và long bicycle rides.

More Posts

Follow Me:Read

10 TỪ ĐỒNG NGHĨA CỦA “EVIL”

từ đồng nghĩa tương quan của Evil là gì? list những

Read more →22OctRead

TOP 5 NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CỦA DISNEY

Hầu hết các bộ phim truyền hình hoạt hình của Disney đầy đủ

Read more →15Oct

comments

Leave a Reply Cancel reply

Connect with:Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Xem thêm: " Đồ Điện Gia Dụng Tiếng Anh Là Gì ? Đồ Điện Gia Dụng Tiếng Anh Là Gì

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Danh mục hoàn toàn có thể Bạn chưa biết Thẻ at là gì mt là gì,axit là gì bazơ là gì muối là gì,balanced mutual fund là gì,mutual attraction là gì,mutual fund là gì,mutual non-disclosure agreement là gì,mutual respect là gì,mutual understanding là gì,nexus mutual là gì,thích là gì yêu thương là gì yêu quý là gì Điều hướng bài viết
8/11 là cung gì tại sao lại bao gồm câu 8/11 là cung nào
Thrice là gì chú giải thích là gì yêu thương là gì yêu mến là gì