Monome Dùng Để Điều Chế Thủy Tinh Hữu Cơ Là

     

Monome chính là những phân tử bé dại được nối cùng với nhau theo kiểu lặp lại, từ đó sinh sản thành phần nhiều phân tử tinh vi hơn điện thoại tư vấn là polyme. Monome tạo thành polyme qua việc hình thành link hóa học hoặc link siêu phân tử thông qua một quá trình được call là trùng hợp. Vậy monome dùng để làm điều chế thủy tinh trong hữu cơ (Plexiglas) là gì? Để hiểu rằng đáp án của câu hỏi trên, mời các bạn tham khảo thắc mắc trắc nghiệm sau:

Trắc nghiệm: Monome dùng để điều chế thủy tinh trong hữu cơ (Plexiglas) là gì?

 A. C6H5CH=CH2

 B. CH2=C(CH3)COOCH3

 C. CH3COOCH=CH2

 D. CH2=CHCOOCH3

Trả lời:

Đáp án đúng: B. CH2=C(CH3)COOCH3

Monome dùng để điều chế chất thủy tinh hữu cơ (Plexiglas) là CH2=C(CH3)COOCH3

Giải mê say của thầy giáo Top giải mã về vì sao chọn lời giải B


- Lý do vứt bỏ đáp án A

Monome C6H5CH=CH2 là dùng để điều chế polistiren (PS)

- Lý do loại trừ đáp án C

CH3COOCH=CH2 là este chứ không hẳn monome

- Lý do sa thải đáp án D

CH2=CHCOOCH3 là este chứ không phải là monome

- nguyên nhân chọn giải đáp B

Để điều chế thủy tinh hửu cơ phải trùng thích hợp metyl metacrylat (CH2=C(CH3)COOCH3)

nCH2=C(CH3)COOCH3  → (-CH2-C(CH3)(COOCH3) -)n

=> Chọn lời giải B

*

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung cập nhật kiến thức về thủy tinh trong tổng hợp

Câu 1: Để điều chế chất thủy tinh hữu cơ (plexiglas), tín đồ ta triển khai trùng hợp:

 A. CH2=C(CH3)COOCH3.

Bạn đang xem: Monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ là

 B. CH2=CHCH=CH2.

 C. CH3COOC(CH3)=CH2.

 D. CH3COOCH=CH2.

* Đáp án A

* lí giải giải

Đáp án A

Để điều chế chất liệu thủy tinh hữu cơ (poli(metyl metacrylat) viết tắt là PMMA), fan ta thực hiện trùng hợp CH2=C(CH3)COOCH3.

*

Câu 2: Thủy tinh cơ học (plexiglas) được trùng hòa hợp từ monome có tên gọi là:

 A. Axit acrylic.

 B. Metyl acrylat.

 C. Metyl metacrylat.

 D. Axit metacrylic.

* Đáp án C

Thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được trùng hợp từ metyl metacrylat.

*

Câu 3: Thủy tinh cơ học plexiglas là các loại chất dẻo cực kỳ bền, trong suốt, có công dụng cho sát 90% tia nắng truyền qua phải được sử dụng làm kính ô tô, thứ bay, kính xây dựng, kính bảo hiểm,.... Polime cần sử dụng để chế tạo thủy tinh hữu cơ mang tên gọi là

A. Poli(metyl metacrylat)

B. Poliacrilonitrin.

C. Poli(vinyl metacrylat)

D. Poli(hexametylen ađipamit).

Polime dùng để chế tạo thủy tinh cơ học là: CH2=C(CH3)-COOCH3

→ Đáp án A

Câu 4: Khẳng định như thế nào sau đây là sai?

A. Polime không bay hơi được.

Xem thêm: Soạn Bài Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất (1914, Soạn Sử 8 Bài 13: Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất

B. Polime không có nhiệt độ nóng chảy duy nhất định.

C. Thủy tinh hữu cơ là vật tư trong suốt, giòn với kém bền.

D. Đa số polime ko tan trong các dung môi thông thường.

Đáp án:

A, B, D đúng, bởi vì polime có trọng lượng phân tử lớn, được kết cấu bởi những mắt xích sản xuất thành.

C sai vị thủy tinh cơ học là nhiều loại chất dẻo, rất bền, cứng, vào suốt.

→ Chọn C

Câu 5: Phát biểu làm sao sau đây là sai?

A. Cao su đặc buna-N thuộc loại cao su thiên nhiên thiên nhiên.

B. Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin.

C. Hóa học béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.

D. Poli(metyl metacrylat) được sử dụng để chế tạo thủy tinh hữu cơ.

A sai vì cao su thiên nhiên buna-N trực thuộc loại cao su thiên nhiên tổng hợp.

→ Đáp án A

Câu 6: Trong các polime bao gồm cùng số mắt xích sau đây, polime nào có khối lượng phân tử mập nhất?

A. Poli (vinyl axetat)

B. Tơ capron

C. Thuỷ tinh hữu cơ

D. Polistiren

Đáp án khuyên bảo giải chi tiết

Đáp án: B

Tơ polivinyl axetat sinh sản thành từ bỏ CH3COOCH=CH2 có M=86

Tơ capron chế tạo thành tự capronlactam (1 đồng phân của NH2(CH2)5-COOH dạng mạch vòng) M=131

Thủy tinh hữu cơ tạo ra thành từ bỏ isopren có M=100

Polistiren tạo thành từ bỏ stiren có M=104

Câu 7: Sản phẩm cơ học của phản nghịch ứng nào tiếp sau đây không cần sử dụng để sản xuất tơ tổng hợp?

A. Trùng phù hợp vinyl xianua

B. Trùng ngưng axit e-aminocaproic

C. Trùng thích hợp metyl metacrylat

D. Trùng dừng hexametylenđiamin cùng với axit ađipic

Đáp án lý giải giải bỏ ra tiết

Đáp án: C

A. Trùng đúng theo vinyl xianua ⇒ chiếm được poli acrilonitrin ⇒ chế tạo tơ olon.

B. Trùng hòa hợp axit ε-aminocaproic ⇒ thu được poli caproamit ⇒ chế tạo tơ nilon-6.

Xem thêm: Vai Trò Của Enzim Adn Polimeraza Trong Quá Trình Nhân Đôi Adn

C. Trùng vừa lòng metyl metacrylat ⇒ thu được poli (metyl metacrylat) ⇒ chế tạo thủy tinh hữu cơ.

D. Trùng dừng hexametylenđiamin với axit ađipic ⇒ chiếm được poli (hexametylen-ađipamit)

Câu 8. Chất nào tiếp sau đây không là polime?

A. Tinh bột

B. Chất thủy tinh hữu cơ

C. Isopren

D. Xenlulozơ triaxetat

Đáp án đúng: C

Câu 9: Polime làm sao vừa có thể cho bội phản ứng cộng với H2, vừa rất có thể bị thủy phân trong dd bazơ.

A. Xenlulozơ trinirat

B. Cao su đặc isopren

C. Cao su đặc clopren

D. Chất thủy tinh hữu cơ

Đáp án đúng: A

--------------------

Trên trên đây Top giải thuật đã cùng chúng ta giải thích đến câu Monome dùng để điều chế chất liệu thủy tinh hữu cơ (Plexiglas) là gì? và tham khảo thêm một số câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về thủy tinh tổng hợp. Công ty chúng tôi hi vọng các bạn đã sở hữu kiến thức bổ ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.