Make light of là gì

     

make light of Thành ngữ, tục ngữ

make light of (something)

1. To lớn joke about something and not take it seriously. I know it"s fun to make light of what happened, but the truth is that you both could have been seriously injured.2. To treat something as insignificant or unimportant. The senator"s spokesperson tried to lớn make light of the allegations by saying similar accusations are made all the time.See also: light, make, of

make light of something

to treat something as if it were unimportant or humorous. I wish you wouldn"t make light of his problems. They"re quite serious. I make light of my problems, và that makes me feel better.See also: light, make, of

make light of

Also, make little of. Treat as unimportant, as in He made light of his allergies, or She made little of the fact that she"d won. The first term, which uses light in the sense of "trivial," was first recorded in William Tyndale"s 1526 Bible translation (Matthew 22:5), in the parable of the wedding feast, where the invited guests reject the king"s invitation: "They made light of it and went their ways." The variant dates from the early 1800s. For an antonym, see make much of. See also: light, make, of

make light (or little) of

treat as unimportant. 1990 Vanity Fair Ian says they still hope to lớn marry someday, và tries to make light of their non-wedding. See also: light, make, of

make light of

lớn treat as unimportant: He made light of his illness.See also: light, make, ofSee also:in on the jokecrack a jokelame jokeinside jokerunning joke(old) chestnutan old chestnutchestnutlaugh atlaugh at (someone or something)

make light of

treat as of little importance, minimize My friend made light of my efforts khổng lồ learn how lớn speak và write Chinese.

Bạn đang xem: Make light of là gì

Bạn đã xem: Make light of là gì

make light of|light|make|make light

v. Phr.
lớn treat an important matter as if it were trivial. One ought to know which problems to lớn make light of and which ones to handle seriously. Compare: LAUGH OFF. Antonym: MAKE MUCH OF.
*

cơ chế hoisting là gì

Mục Lục 1. Hoisting là gì? 2. đối chiếu thứ từ ưu tiên trong cách thức hoisting 3. Đối phó với vấn đề ...


*

từ là 1 đến 2001 bao gồm bao nhiêu số phân chia hết cho 3

Có từng nào số nguyên dương ko vượt vượt 1000 mà chia hết mang đến 3 hoặc phân tách hết mang đến 5? ...


*

cung cấp là gì tự điển giờ Việt
*

Biên độ là gì thứ lý 7

Trong chương trình vật lý THPT, Biên độ giao động là gì hẳn là một câu hỏi chúng ta cần hiểu thật rõ khi ban đầu bước vào chương Dao động. Vày vậy, hôm ...

Xem thêm: Váy Xám Kết Hợp Với Áo Màu Gì, Cách Phối Chân Váy Xám Hot Nhất Hiện Nay


*

nhảy điều hòa từng nào độ de tiết kiệm chi phí điện

Cách thực hiện điều hòa tiết kiệm ngân sách điện khiến cho bạn giảmđáng nói tiền năng lượng điện mỗi thángCách áp dụng điều hòa ngày tiết kiệm không thể phức tạp nhưng sẽn mang ...

Gimme more là gì

The Fox (What Does the Fox Say?)"The Fox (What Does the Fox Say?)" là ca khúc nhạc dance và clip lan truyền của Ylvis trong năm trước đó và đã nhận được được rộng 760 triệu lượt coi ...

Honda city 2021 giá bao nhiêu

Năm 1981, Honda city lần đầu xuất hiện và cung cấp tại các thị trường Nhật Bản, Úc, châu Âu. Hơn 10 năm tiếp theo (1993), City đã trở nên khai tử khỏi hạng mục sản ...

Xem thêm: Các Bài Toán Về Đại Lượng Lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, Bài Tập Về Đại Lượng Và Đo Đại Lượng

Recognized tức là gì chu chỉnh hosmer – lemeshow thử nghiệm là gì

Thống kê thử nghiệm đến thử nghiệm Hosmer-Lemeshow (HLT) về mức độ phù hợp (GOF) của mô hình hồi quy logistic được tư tưởng như sau: Sau đó, chủng loại được ...