Make Light Of Là Gì

     

make light of Thành ngữ, tục ngữ

make light of (something)

1. To joke about something and not take it seriously. I know it"s fun to make light of what happened, but the truth is that you both could have been seriously injured.2. To treat something as insignificant or unimportant. The senator"s spokesperson tried to make light of the allegations by saying similar accusations are made all the time.See also: light, make, of

make light of something

to treat something as if it were unimportant or humorous. I wish you wouldn"t make light of his problems. They"re quite serious. I make light of my problems, and that makes me feel better.See also: light, make, of

make light of

Also, make little of. Treat as unimportant, as in He made light of his allergies, or She made little of the fact that she"d won. The first term, which uses light in the sense of "trivial," was first recorded in William Tyndale"s 1526 Bible translation (Matthew 22:5), in the parable of the wedding feast, where the invited guests reject the king"s invitation: "They made light of it and went their ways." The variant dates from the early 1800s. For an antonym, see make much of. See also: light, make, of

make light (or little) of

treat as unimportant. 1990 Vanity Fair Ian says they still hope to marry someday, and tries to make light of their non-wedding. See also: light, make, of

make light of

To treat as unimportant: He made light of his illness.See also: light, make, ofSee also:in on the jokecrack a jokelame jokeinside jokerunning joke(old) chestnutan old chestnutchestnutlaugh atlaugh at (someone or something)

make light of

treat as of little importance, minimize My friend made light of my efforts to learn how to speak and write Chinese.

Bạn đang xem: Make light of là gì

Bạn đang xem: Make light of là gì

make light of|light|make|make light

v. phr.
To treat an important matter as if it were trivial. One ought to know which problems to make light of and which ones to handle seriously. Compare: LAUGH OFF. Antonym: MAKE MUCH OF.
*

Cơ chế hoisting là gì

Mục Lục 1. Hoisting là gì? 2. So sánh thứ tự ưu tiên trong cơ chế hoisting 3. Đối phó với vấn đề ...


*

Từ 1 đến 2001 có bao nhiêu số chia hết cho 3

Có bao nhiêu số nguyên dương không vượt quá 1000 mà chia hết cho 3 hoặc chia hết cho 5? ...


*

Hỗ trợ là gì từ điển tiếng Việt
*

Biên độ là gì Vật lý 7

Trong chương trình vật lý THPT, Biên độ dao động là gì hẳn là một câu hỏi các bạn cần hiểu thật rõ khi bắt đầu bước vào chương Dao động. Vì vậy, hôm ...

Xem thêm: Váy Xám Kết Hợp Với Áo Màu Gì, Cách Phối Chân Váy Xám Hot Nhất Hiện Nay


*

Bật điều hòa bao nhiêu độ de tiết kiệm điện

Cách sử dụng điều hòa tiết kiệm điện giúp bạn giảmđáng kể tiền điện mỗi thángCách sử dụng điều hòa tiết kiệm không hề phức tạp nhưng sẽ đem ...

Gimme more là gì

The Fox (What Does the Fox Say?)"The Fox (What Does the Fox Say?)" là ca khúc nhạc dance và video lan truyền của Ylvis trong năm 2013 và đã nhận được hơn 760 triệu lượt xem ...

Honda City 2021 giá bao nhiêu

Năm 1981, Honda City lần đầu xuất hiện và phân phối tại các thị trường Nhật Bản, Úc, châu Âu. Hơn 10 năm sau (1993), City đã bị khai tử khỏi danh mục sản ...

Xem thêm: Các Bài Toán Về Đại Lượng Lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐, Bài Tập Về Đại Lượng Và Đo Đại Lượng

Recognized nghĩa là gì kiểm định hosmer – lemeshow test là gì

Thống kê thử nghiệm cho thử nghiệm Hosmer-Lemeshow (HLT) về mức độ phù hợp (GOF) của mô hình hồi quy logistic được định nghĩa như sau: Sau đó, mẫu được ...