LOOKING BACK LỚP 7 UNIT 10

     

Phần Looking back khiến cho bạn ôn tập lại từ vựng và ngữ pháp vẫn học của chủ thể "Sourses of energy" (Các nguồn năng lượng), bao gồm câu tiêu cực ở thì tương lai solo và kết cấu thì sau này tiếp diễn. Nội dung bài viết sau là gợi nhắc giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Looking back lớp 7 unit 10

*

Looking back – Unit 10: Sources of energy

Vocabulary

1. Put the words into the correct groups. (Đặt gần như từ vào rất nhiều nhóm đúng)

Giải:

Sources of energy (Những nguồn năng lượng): biogas, solar, nuclear, hydroAdvantages (Thuận lợi): clean, cheap, plentiful, available, unlimitedDisadvantages (Bất lợi): polluting, expensive, limited/ exhaustible, dangerous, harmful

Grammar

2. Complete the sentences using the verbs in brackets in the future continuous. (Hoàn thành những câu áp dụng những rượu cồn từ trong ngoặc đối chọi với thì tương lai tiếp diễn)

Giải:

You’ll recognize her when you see her. She will be wearing a green hat. (Bạn sẽ phân biệt cô ấy thấy lúc cô ấy. Cô ấy đội loại nón greed color lá.)I’ll be on holiday this time next week. I will be lying on a beautiful beach. (Tôi vẫn đi nghỉ mát thời gian này vào tuần tới. Tôi đang nằm trên một bãi biển xinh đẹp.)At 10 o’clock tomorrow he will be working in his office. (Lúc 10 giờ mai sau ông ấy sẽ thao tác trong văn phòng.)I will be studying in England next year. (Tôi vẫn học ngơi nghỉ Anh vào năm tới.)They will be building their house this time next month. (Họ sẽ xây nhà đất của họ hôm nay tháng sau.)

3. Change the following sentences into the passive voice. (Thay đổi các câu sau thành bị động)

Giải:

People in Britain will spend a lot of money on heating next year.(Người Anh sẽ tiêu các tiền vào câu hỏi sưởi ấm vào khoảng thời gian tới.)=>A lot of money will be sent on heating next year.They will use biogas for fuel in homes và for transport. (Người ta sẽ thực hiện khí đốt để làm nhiên liệu trong đơn vị và mang lại giao thông.)=>Biogas will be used for fuel in homes & for transport.We will use renewable energy sources like wind and solar energy to solve the problem of pollution. (Chúng ta sẽ sử dụng những mối cung cấp năng lượng có thể phục hồi như gió và năng lượng mặt trời để xử lý vấn đề ô nhiễm.)=>Renewable energy like wind và solar energy will be used lớn solve the problem of pollution.We will reduce our use of electricity to lớn save our energy.(Chúng ta sẽ bớt việc áp dụng điện để tiết kiệm ngân sách năng lượng.)=>> The use of electricity will be reduced.They will build a hydro power nguồn station in this area next year.(Họ sẽ xây dựng một trạm thủy điện trong khoanh vùng này vào năm tới.)=> A hydro power will be built in this area next year.

4. Complete the dialogue, using the future continuous size of the verbs. (Hoàn thành bài đàm thoại, sử dụng hình thức tương lai tiếp nối của động từ)

Giải:

(1) will be eaning (2) will be doing (3) will be doing(4) will be hosting (5) will be doing

Dịch bài:

Tom: Tôi sẽ đi học đại học.

Xem thêm: Phân Tích Khổ 3 Tây Tiến Phân Tích Khổ 3 Tây Tiến Học Sinh Giỏi Nâng Cao


Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 5 Tập 2 Unit 11 Lesson 3, Unit 11 Lớp 5: What'S The Matter With You


Sáu năm sau, tôi sẽ làm việc ở một doanh nghiệp lớn. Tôi mong muốn tôi đang kiếm được không ít tiền.Tony: Mình lần khần mình sẽ làm cho gì. Còn chúng ta thì sao Linda? bạn nghĩ bản thân sẽ làm cho gì?Linda: bản thân quá lười đến nỗi mà cần yếu làm gì. Mình định kết hôn với người giàu có. Bản thân sẽ tổ chức triển khai tiệc phần lớn lúc. Chúng ta sẽ có bạn máy nhưng sẽ làm gần như công việc. Và bạn sẽ nhận được lời mời.

Communication

5. Look at the pictures. Work in groups and answer the question. (Nhìn vào những bức hình. Tuân theo nhóm và vấn đáp câu hỏi.)

Giải

What should you vị to save energy? (Bạn nên làm những gì để tiết kiệm chi phí năng lượng?)=>We should turn off the lights & electric devices when we don’t use. We should use the cooker efficiently. We also shouldn’t let the refrigerator door open. We should turn off the tape when we take brush. (Chúng ta nến tắt đèn và những thiết bị điện khi bọn họ không sử dụng. Bọn họ nèn sử dụng nhà bếp lò một cách hiệu quả. Bọn họ không bắt buộc để tủ giá buốt mở. Chúng ta nên tắt vòi nước khi tiến công răng.)