Kiểm Tra Sau Thông Quan Là Gì

     

Hoạt động chất vấn sau thông quan được tiến hành bởi các nhân viên Hải quan nhằm mục đích kiểm tra lại những thông tin trên làm hồ sơ và hội chứng từ vẫn hợp lệ tuyệt chưa.

Bạn đang xem: Kiểm tra sau thông quan là gì

Thông thường vấn đề này được thực hiện sau khi các lô hàng đã có thông quan nhằm kịp thời đưa sản phẩm & hàng hóa vào thị phần hay liên tiếp sản xuất. Vì chưng vậy bài toán kiểm tra sau thông tin quan nhằm mục tiêu xác thực lại tính chân thực về thông tin mà công ty hàng vẫn khai báo với cơ sở Hải quan.

I. đánh giá sau thông quan là gì ?

Kiểm tra sau thông quan là hoạt động kiểm tra của cơ sở hải quan so với hồ sơ hải quan, sổ kế toán, hội chứng từ kế toán và những chứng trường đoản cú khác, tài liệu, tài liệu có tương quan đến hàng hóa; kiểm tra thực tiễn hàng hóa vào trường hợp quan trọng và còn điều kiện sau thời điểm hàng hóa đã làm được thông quan. (Căn cứ theo Điều 77 luật hải quan năm 2014)

Việc chất vấn sau thông quan lại nhằm đánh giá tính chính xác, chân thực nội dung các chứng từ, hồ sơ mà bạn khai hải quan đang khai, nộp, xuất trình với cơ sở hải quan; reviews việc tuân thủ quy định hải quan tiền và các quy định khác của luật pháp liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu của fan khai hải quan.

Việc thực hiện kiểm tra sau thông quan liêu được tổ chức tại trụ sở cơ quan hải quan, trụ sở tín đồ khai hải quan. Trụ sở tín đồ khai hải quan bao gồm trụ sở chính, chi nhánh, cửa ngõ hàng, địa điểm sản xuất, nơi gìn giữ hàng hóa.

Thời hạn bình chọn sau thông quan liêu là 05 năm kể từ ngày đk tờ khai hải quan.

*

II. Những trường hợp khám nghiệm sau thông quan

a. Những trường hợp chất vấn sau thông quan

Căn cứ theo Điều 78 khí cụ hải quan tiền năm 2014, những trường hợp soát sổ sau thông quan bao hàm 3 trường hòa hợp sau: 

1. Bình chọn khi có dấu hiệu vi phi pháp luật hải quan và pháp luật khác của điều khoản liên quan đến thống trị xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Đối với những trường vừa lòng không thuộc nguyên tắc tại khoản 1 Điều này thì việc kiểm tra sau thông quan tiền được tiến hành trên đại lý áp dụng quản lý rủi ro.

3. Kiểm tra việc tuân thủ luật pháp của fan khai hải quan.

b. Địa điểm đánh giá sau thông quan

Việc triển khai kiểm tra sau thông quan sống hai địa điểm khác nhau với trụ sở cơ quan hải quan và trụ sở fan khai hải quan là khác nhau. Được thể hiện chi tiết như sau:

1. Kiểm tra sau thông quan tiền tại trụ sở ban ngành hải quan

Căn cứ Điều 79 mức sử dụng hải quan liêu 2014, kiểm soát sau thông quan tại trụ sở phòng ban hải quan tiền theo cơ chế như sau:

- cục trưởng viên Hải quan, đưa ra cục trưởng bỏ ra cục Hải quan phát hành quyết định kiểm soát sau thông quan, yêu thương cầu bạn khai hải quan hỗ trợ hóa 1-1 thương mại, bệnh từ vận tải, hòa hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hội chứng từ thanh toán, hồ sơ, tài liệu nghệ thuật của hàng hóa liên quan cho hồ sơ đang được kiểm tra và giải trình mọi nội dung liên quan. Thời gian soát sổ được xác minh trong đưa ra quyết định kiểm tra, nhưng buổi tối đa là 05 ngày có tác dụng việc.

- quyết định kiểm tra sau thông quan nên gửi cho người khai thương chính trong thời hạn 03 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày ký và muộn nhất là 05 ngày thao tác làm việc trước ngày thực hiện kiểm tra.Người khai hải quan có trách nhiệm giải trình, cung cấp hồ sơ, chứng từ liên quan đến hồ sơ đang được kiểm tra theo yêu cầu của ban ngành hải quan.

Trong thời gian kiểm tra, tín đồ khai hải quan bao gồm quyền giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến làm hồ sơ hải quan.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Rated Capacity Là Gì, Rated Capacity Là Gì

- vấn đề xử lý tác dụng kiểm tra được chính sách như sau:

+ Trường hợp thông tin, triệu chứng từ, tư liệu được cung cấp và câu chữ đã giải trình chứng tỏ nội dung khai thương chính là đúng thì hồ sơ thương chính được chấp nhận;

+ Trường hòa hợp không minh chứng được nội dung khai thương chính là đúng hoặc tín đồ khai thương chính không hỗ trợ hồ sơ, hội chứng từ, tài liệu, không giải trình theo yêu cầu chất vấn thì phòng ban hải quan đưa ra quyết định xử lý theo giải pháp của luật pháp về thuế, lao lý về xử lý vi phạm hành chính.

- vào thời hạn 05 ngày làm việc tính từ lúc ngày xong kiểm tra, người ra ra quyết định kiểm tra bắt buộc ký thông báo hiệu quả kiểm tra với gửi cho tất cả những người khai hải quan.

2. Kiểm soát sau thông quan lại tại trụ sở fan khai hải quan

Căn cứ Điều 80 nguyên tắc hải quan năm trước quy định về đánh giá sau thông quan lại tại trụ sở bạn khai thương chính như sau:

Thẩm quyền quyết định kiểm tra sau thông quan:

Tổng viên trưởng Tổng cục Hải quan, cục trưởng Cục soát sổ sau thông quan quyết định kiểm tra sau thông quan tiền trong phạm vi toàn quốc;Cục trưởng cục Hải quan đưa ra quyết định kiểm tra sau thông quan tiền trong địa bàn thống trị của Cục.

Trường hợp bình chọn doanh nghiệp ko thuộc phạm vi địa bàn thống trị được phân công, viên Hải quan báo cáo Tổng viên Hải quan cẩn thận phân công 1-1 vị tiến hành kiểm tra.

Việc kiểm tra đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan triển khai theo kế hoạch chất vấn sau thông quan thường niên do Tổng viên trưởng Tổng viên Hải quan tiền ban hành.

III. Thời hạn kiểm soát sau thông quan:

a) Thời hạn chất vấn sau thông quan được khẳng định trong đưa ra quyết định kiểm tra, nhưng về tối đa là 10 ngày có tác dụng việc. Thời gian kiểm tra được tính từ ngày ban đầu tiến hành kiểm tra; trường đúng theo phạm vi đánh giá lớn, nội dung tinh vi thì người đã ký đưa ra quyết định kiểm tra có thể gia hạn một lần không thật 10 ngày làm việc;

b) ra quyết định kiểm tra sau thông quan đề nghị gửi cho những người khai hải quan trong thời hạn 03 ngày làm cho việc kể từ ngày ký và chậm nhất là 05 ngày thao tác trước ngày triển khai kiểm tra, trừ ngôi trường hợp luật pháp tại khoản 1 Điều 78 của cách thức này.

Trình tự, thủ tục kiểm tra sau thông quan: 

a) chào làng quyết định bình chọn sau thông quan liêu khi bắt đầu tiến hành kiểm tra;

b) Đối chiếu văn bản khai báo cùng với sổ kế toán, bệnh từ kế toán, report tài chính, các tài liệu gồm liên quan, tình trạng thực tiễn của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi, ngôn từ của quyết định kiểm tra sau thông quan;

c) Lập biên bạn dạng kiểm tra sau thông quan trong thời hạn 05 ngày làm cho việc kể từ ngày chấm dứt việc kiểm tra;

d) vào thời hạn 15 ngày tính từ lúc ngày hoàn thành việc kiểm tra, người quyết định kiểm tra nên ký tóm lại kiểm tra với gửi cho tất cả những người khai hải quan. Ngôi trường hợp tóm lại kiểm tra cần phải có ý loài kiến về chuyên môn của cơ quan gồm thẩm quyền thì thời hạn ký tóm lại kiểm tra được tính từ ngày có chủ kiến của cơ quan gồm thẩm quyền. Cơ quan trình độ chuyên môn có thẩm quyền có ý kiến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận thấy yêu cầu của ban ngành hải quan;

đ) xử lý theo thẩm quyền hoặc gửi cấp bao gồm thẩm quyền xử lý theo hiệu quả kiểm tra. 

Trường hợp fan khai thương chính không chấp hành đưa ra quyết định kiểm tra, ko giải trình, hỗ trợ hồ sơ, tài liệu đúng thời hạn cho cơ quan thương chính thì cơ sở hải quan địa thế căn cứ hồ sơ, tài liệu đã thu thập, xác minh để ra quyết định xử lý theo hình thức của điều khoản về thuế, pháp luật về xử lý vi phạm luật hành thiết yếu hoặc tiến hành thanh tra siêng ngành theo điều khoản của pháp luật.

IV. Quá trình kiểm tra sau thông quan

Quy trình bình chọn sau thông quan giải pháp trình tự, thủ tục, làm hồ sơ và nội dung tiến hành quá trình công vấn đề từ tích lũy thông tin, xác định đối tượng kiểm tra, thực hiện kiểm tra, xử lý công dụng kiểm tra và xử lý các công việc có tương quan đến công dụng kiểm tra của cơ quan hải quan, công chức/nhóm công chức hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan.

Quy trình đánh giá sau thông quan bao gồm 8 bước như sau:

Bước 1: Thu thập, phân tích, nhận định thông tin.

Xem thêm: Kể Tên Các Nguồn Điện Thường Dùng, Hãy Kể Tên Một Số Nguồn Điện Thường Dùng

Bước 2: Đề xuất kiểm tra theo vệt hiệu, rủi ro

Bước 3: người có thẩm quyền quyết định

Bước 4: thực hiện kiểm tra

Bước 5: report kết quả kiểm tra

Bước 6: tóm lại kiểm tra

Bước 7: quyết định xử lý hiệu quả kiểm tra

Bước 8: cập nhật phản hồi khối hệ thống và lưu giữ trữ

Các quy trình chúng ta cũng có thể theo dõi theo các hình hình ảnh dưới đây:

 

*
*

Mong rằng nội dung bài viết về các bước Kiểm Tra Sau Thông quan lại của công ty chúng tôi đã có lợi với bạn nếu bạn đang mày mò về nhiệm vụ xuất nhập khẩu, các vấn đề về Logistics.