INVESTMENT HORIZON LÀ GÌ

     

Nếu bạn đang xuất hiện ý định đầu tư chi tiêu kinh doanh thì chắc rằng phải bổ sung rất nhiều kiến thức chuyên môn và một danh mục từ vựng, thuật ngữ giờ đồng hồ Anh siêng ngành tài chính. Đó cũng đó là lý vị để tambour.vn chia sẻ các thuật ngữ tiếng Anh trong tài chính dành riêng cho nhà chi tiêu và đa số ai đang lưu ý đến lĩnh vực này.

Bạn đang xem: Investment horizon là gì

Bạn đã xem: Investment horizon là gì


*

Thuật ngữ tiếng Anh vào tài chính giành riêng cho nhà chi tiêu chuyên nghiệp

Analyst: An expert who studies financial data (on credit or securities or sales or financial patterns etc.) và recommends appropriate business actions.

Nhà phân tích: chuyên gia nghiên cứu những dữ liệu tài chính (về tín dụng, triệu chứng khoán, marketing hoặc mô hình tài chính…) và đề xuất phương hướng sale phù hợp.

Asset allocation: An investment strategy that aims to lớn balance risk & reward by apportioning a portfolio’s assets according to lớn an individual’s goals, risk tolerance and investment horizon.

Phân xẻ tài sản: Một chiến lược đầu tư nhằm kim chỉ nam cân bằng giữa khủng hoảng và lợi nhuận bằng cách phân bổ tài sản của danh mục đầu tư theo kim chỉ nam của một cá nhân, kỹ năng chịu rủi ro khủng hoảng và khả năng đầu tư.

Bear market: A market condition in which the prices of securities are falling or are expected to fall

Thị trường theo chiều giá xuống: Một điều kienj của thị phần trong kia giá những chứng khoán đang giảm hoặc dự kiến vẫn giảm.

Blue chip: Well established company with good earnings & regular stock dividends.

Công ty nổi tiếng: Công ty chuyển động tốt cùng với thu nhập tốt và chia cổ tức thường xuyên.

Bond: A debt investment in which an investor loans money to lớn an entity (corporate or governmental) that borrows the funds for a defined period of time at a fixed interest rate.

Trái phiếu (hình thức cho vay vốn nợ): Một số tiền nợ mà một nhà đầu tư cho vay tiền một thực thể (công ty hoặc thiết yếu phủ) trong một khoảng thời hạn nhất định với lãi suất cố định.

Bull market: A financial market of a group of securities in which prices are rising or are expected khổng lồ rise.

Thị trường theo chiều giá chỉ lên: một tổ cổ phiếu trong thị phần chứng khoán có mức giá đang tăng hoặc được kỳ vọng vẫn tăng.

Capital: Financial assets or the financial value of assets, such as cash.

Vốn: gia tài tài chính hoặc giá trị tài sản tài bao gồm như tiền.

Compounding: Is the process in which interest is earned on both the principal- the amount you deposited-and on any previously earned interest.

Tính lãi kép: Là quá trình mà lãi vay nhận được từ cả tiền gốc – số tiền chúng ta gửi và ngẫu nhiên khoản lãi làm sao đã bao gồm trước đó.

Diversification: The act of investing in many different assets rather than just a few so as khổng lồ reduce risk.

Xem thêm: Lượng Là Khái Niệm Dùng Để Chỉ, Lượng Là Gì

Dividend: Payment to lớn shareholders, on a per-share basis, out of the company’s earnings

Chia cổ tức: việc trả cho các cổ đông dựa trên dựa trên cơ sở mỗi cổ phần trong tổng thu nhập cá nhân của công ty.

Economics: Production và consumption of goods và services.

Hoạt hễ kinh doanh: Sản cuất và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ.

Fixed Income security: An investment that provides a return in the form of fixed periodic payments and the eventual return of principal at maturity.

Chứng khoán cho thu nhập cố định: Một khoản đầu tư mang lại một khoản hoàn lại dưới hình thức thanh toán thời hạn và trả lại gốc khi đáo hạn.

Growth investment: Type of investment you buy và hold, holding it will increase in value over time.

Đầu tư tăng trưởng: nhiều loại hình đầu tư chi tiêu mà bạn oder và ráng giữ, nắm giữ nó sẽ đội giá trị theo thời gian.

Income statement: A summary of income & expenses during a specific period of time; also known as profit and loss statement.

Báo cáo hiệu quả kinh doanh: bắt tắt về thu nhập và ngân sách trong một khoảng thời gian cụ thể, còn được nghe biết như report lãi lỗ.

Interest: A fixed charge for borrowing money

Lãi suất: Một khoản phí thắt chặt và cố định để vay mượn tiền

NASDAQ: National Association of Securities Dealers Automated Quotation system

NASDAQ: Sàn giao dịch chứng khoán giang sơn lớn duy nhất nước Mỹ

Portfolio: Consists of all the securities held by an investor.

Danh mục đầu tư: bao gồm các đầu tư và chứng khoán do nhà đầu tư nắm giữ.

Risk: A chance that has an unknown outcome

Rủi ro: Một chuyển đổi mang lại kết quả chưa xác định.

Savings plan: Putting money aside in a systematic way to lớn help reach a financial goal.

Quỹ huyết kiệm: Đưa tiền vào trong 1 cách có khối hệ thống giúp đạt được kim chỉ nam tài chính.

Speculation: to engage in business dealings that involve some risk in hopes of making a profit.

Đầu cơ: Tham gia những giao dịch marketing liên quan đến một vài rủi ro với hi vọng kiếm được lợi nhuận.

Xem thêm: Dris, Rda Là Gì? Bật Mí Các Loại Tank Vape Hot Nhất Hiện Nay

Stock: A certificate documenting the shareholder’s ownership in the corporationVolatility: Being easily excited

Biến động: tiện lợi thay đổi

Trên đây là tổng đúng theo “Một số thuật ngữ giờ Anh trong tài chủ yếu cho đơn vị đầu tư” phổ cập và yêu cầu thiết. tambour.vn hy vọng chúng ta có thể hiểu biết sâu sắc và ví dụ hơn khi tò mò các lĩnh vực đầu tư chi tiêu tài chủ yếu hoặc tham gia đầu tư.