Imperial academy là gì

     

Bài họcSkills 1 Unit 6là phần để các em luyện tập hai khả năng ReadingvàSpeaking với chủ đề bài học kinh nghiệm Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.Với các hoạt động khác nhau, các em được gọi thêm về các người gắn sát với sự ra đời và cách tân và phát triển của ngôi ngôi trường này.

Bạn đang xem: Imperial academy là gì


Before you read, work in groups và answer the questions(Trước lúc đọc, hãy làm việc theo đội và vấn đáp những thắc mắc sau đây.)

Bạn sẽ xem: Unit 6 Skills 1 năng lực 1 | giờ Anh 7 Sách Mới

Guide to answer

1.Do you think the Temple of Literature the Imperial Academy is a good English name for Van Mieu Quoc Tu Giam?

(Bạn tất cả nghĩ rằng Temple of Literature the Imperial Academy là một cái tên tiếng Anh cầm cố cho Văn Miếu văn miếu quốc tử giám không?)

=> Yes, I do.(Vâng, đúng vậy.)

2.Why bởi many students pay a visit to lớn the Temple of Literature the Imperial Academy before their exams?

(Tại sao nhiều học viên lại mang lại thăm Văn Miếu văn miếu trước kỳ thi của họ?)


Bài viết gần đây
*

Review 4 Skills kỹ năng | giờ đồng hồ Anh 7 Sách Mới


*

Review 4 Language ngữ điệu | tiếng Anh 7 Sách Mới


*

Unit 12 Project tài năng nhóm | giờ đồng hồ Anh 7 Sách Mới


*

Unit 12 Looking Back Củng cố gắng | giờ Anh 7 Sách Mới


=> They come here to lớn wish the good result for their exams

(Họ cho đây nhằm cầu mong muốn có kết quả tốt đến kỳ thi của họ.)

3.What bởi vì you think will happen khổng lồ this historic place in the future?

(Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với nơi lịch sử dân tộc này vào tương lai?)

=> There will be more tourists who visit this place in the future.

(Sẽ có tương đối nhiều du khách mang đến thăm nơi này trong tương lai.)


1.2. Task 2 Unit 6 lớp 7Skills 1


Read the passage và answer the questions(Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi)

Long ago, in the year 1070, there were no universities in Viet Nam. So, in 1076, Emperor Ly Nhan Tong decided lớn build one the Imperial Academy. It is considered the first university in Viet Nam. The university was a great success và thousands of Vietnamese scholars graduated from this university.


The Imperial Academy has a long and interesting history. Many kings, emperors & scholars worked lớn develop the university. Chu Van An was regarded as one of the most famous teachers at the Imperial Academy.

In modern time, the Imperial Academy continues to lớn grow và receive recognition. Many old buildings were reconstructed in 1999. In 2003, four statues (Ly Thanh Tong, Ly Nhan Tong, Le Thanh Tong, & Chu Van An) were built. In 2010, the 82 Doctors stone tablets were recognised by UNESCO.

1.When was the Imperial Academy founded?(Quốc Tử Giám được thành lập và hoạt động khi nào?)

2.Why was it successful?(Tại sao nó thành công?)

3.Who was one of the most famous teachers at the Imperial Academy?

(Ai là một trong những nhà giáo lừng danh nhất sống Quốc Tử Giám?)

4.What is another special thing about it?(Một điều đặc biệt khác nữa về nó là gì?)

Guide to answer

=> In 1076.(Vào năm 1076.)

2. Because thousands of Vietnamese scholars graduated from it.

(Bởi vì hàng ngàn học giả vn đã tốt nghiệp trường đoản cú đây.)

3. Chu Van An was.(Nhà giáo Chu Văn An)

4. It is considered the first university in Viet Nam.(Nó được xem là trường đại học trước tiên ở Việt Nam.)

Tạm dịch:

Cách đây hết sức lâu, vào năm 1070, không tồn tại trường đh ở Việt Nam. Do vậy, năm 1076 vua Lý Nhân Tông đã quyết định xây dựng một trường đh lấy thương hiệu là Quốc Tử Giám. Nó được coi như như ngôi trường đại học trước tiên ở Việt Nam. Ngôi trường đại học là một thành công phệ và hàng ngàn học giả nước ta đã giỏi nghiệp trường đoản cú trường đh này.

Quốc Tử Giám bao gồm một lịch sử thú vị cùng lâu đời. Những vị vua, chúa và học trả đã làm việc để cải cách và phát triển trường đh này. Chu văn an được xem như là một trong số những nhà giáo nổi tiếng ở Quốc Tử Giám.

Vào thời hiện tại đại, Quốc Tử Giám tiếp tục phát triển và nhận thấy sự công nhận. Các tòa đơn vị cũ được thiết kế lại vào thời điểm năm 1999. Vào thời điểm năm 2003, 4 tượng phật (Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Chu Văn An) được xây dựng. Vào khoảng thời gian 2010, 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận.


1.3. Task 3 Unit 6 lớp 7Skills 1


Read the passage again và match the time in A with the events in B(Đọc lại đoạn văn cùng nối thời gian trong phần A với việc kiện trong phần B làm thế nào cho phù hợp)


*

Guide lớn answer

1-D.In 1076The Imperial Academy was founded.

Xem thêm: Tuổi Giáp Tý 1984 Mệnh Gì? Hợp Màu Gì? Hướng Nào? ? Sinh Năm 1984 Tuổi Gì

(Quốc Tử Giám được thành lập và hoạt động năm 1076.)

2-A.In 1999Many old buildings were reconstructed.

(Năm 1999, những tòa công ty cũ đang được thi công lại.)

3-B.In 2003Four statues were built.

(Năm 2003, 4 tượng phật đã được xây dựng.)

4-C.In 2010The 82 Doctors stone tablets were recognised by UNESCO.

(Năm 2010, 82 bia tiến sỹ đã được UNESCO công nhận.)


1.4. Task 4 Unit 6 lớp 7 Skills 1


Work in groups. Look at the four statues và talk about them. You can use the informatior in 2 và 3 & other parts of the unit to help you.(Làm theo nhóm. Nhìn vào 4 tượng phật và nói về chúng. Em rất có thể sử dụng tin tức trong mục 2 và 3 và hầu hết phần khác để hoàn thành)


Tạm dịch

Đây là tượng vắt Chu Văn An. Ông được xem là một trong số những nhà giáo khét tiếng nhất sống Quốc Tử Giám.

Guide to answer

1.Ly Thanh Tong (1023-1072)


This is the statue of Ly Thanh Tong. Emperor Ly Thanh Tong is considered the founder of the Temple of Literature.(Đây là tượng Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông được coi là người thành lập và hoạt động Văn Miếu.)

2.Ly Nhan Tong (1066-1128)

This is the statue of Ly Nhan Tong. Emperor Ly Nhan Tong is regarded as the builder of the Imperial Academy.(Đây là tượng Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân Tông được xem như thể người xây hình thành Quốc Tử Giám.)

3.Le Thanh Tong (1442-1497)

This is the statue of Le Thanh Tong. The erection of the First Doctors stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.(Đây là tượng Lê Thánh Tông. Vua Lè Thánh Tông đã chỉ định cho tạo bia ts đầu tiên.)


Bài tập trắc nghiệm Skills 1Unit 6 lớp 7 mới


Như vậy là các em sẽ xem qua bài xích giảng phần Unit 6 The first university in Viet phái nam Skills 1 chương trình Tiếng Anh lớp 7 new về chủ đề Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Để củng cố kiến thức và kỹ năng bài học mời các em tham gia bài tập trắc nghiệm Trắc nghiệm Unit 6 lớp 7 new Skills 1.


Câu 1:Read the text & answer the questions

Ann lives in London. She is twenty-nine and works for the BBC. She interviews people on an early morning news program called The World Today. Every weekday she gets up at 3:00 in the morning because the program starts at 6.30. She loves her work because it is exciting & she meets a lot of very interesting people, but she loves her weekend, too.

On Fridays she comes home from the bbc at about 2.00 in the afternoons & she just relaxes. On Friday evenings she doesnt go out, but sometimes a friend comes for dinner. He or she brings wine và they cook. Ann loves cooking. They listen to music or just chat.

On Saturday mornings she gets up at 9.00 & she goes shopping. Then in the evenings she sometimes goes to the theater or opera with a friend she loves opera. Then they eat in her favorite Chinese restaurant. On Sunday mornings she stays in bed late. She doesnt get up until 11.00. Sometimes in the afternoons she visits her sister. She lives in the country & has two children. She likes playing with her niece & nephew, but she leaves early because she goes khổng lồ bed at 8.00 on Sunday evenings.

Why does she love her work?


A.Because she can meet interesting people.B.Because its funny.C.Because its very easy lớn do.D.Because she can earn a lot of money.

Câu 2:What does she vị on Friday afternoons?


A.She plays computer games.B.She relaxes.C.She goes out with her friends.D.She goes shopping.

Xem thêm: Tại Sao Động Cơ 2 - Các Ký Hiệu Động Cơ 2


Câu 3:Where does Anns sister live?


A.She lives in a city.B.She lives in the country.C.She lives in a town.D.She lives in a province.

Câu 4-10:Mời những em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi test Online nhằm củng cố kỹ năng và kiến thức về bài học này nhé!


Lời kết


Kết thúc bài học, các em cần làm bài tập đầy đủ, luyện tập đọc phát âm và vấn đáp các thắc mắc liên quan, luyện tập nói tới những người có công với đất nước dựa theo mẫu; đồng thời ghi nhớ những từ vựng có trong bài:

university/ˌjuːnɪˈvɜːsəti/ trường đại họcscholar/ˈskɒlə(r)/ học tập giảgraduate/ˈɡrædʒuət/ xuất sắc nghiệpregard/rɪˈɡɑːd/ xem xét, tiến công giárecognition/ˌrekəɡˈnɪʃn/ sự công nhậnstatue/ˈstætʃuː/ tượngtablet/ˈtæblət/ bài vịreconstruct/ˌriːkənˈstrʌkt/ tạo ra lạifounder/ˈfaʊndə(r)/ fan thành lậporder/ˈɔːdə(r)/ ra lệnh

Hỏi đáp


Trong quy trình học tập trường hợp có vướng mắc hay cần trợ giúp gì thì những em hãy phản hồi ở mụcHỏi đáp, xã hội Tiếng AnhLuatTreEmsẽ hỗ trợ cho những em một phương pháp nhanh chóng!