HỢP CHẤT NÀO SAU ĐÂY LÀ ESTE ĐƠN CHỨC

     

- R: Gốc hidrocacbon của axit (Trường hợp đặc biệt là H của axit formic)

- R": Gốc Hidrocacbon của ancol (Lưu ý rằng R#H)

Dựa vào công thức thông thường thì đáp án đúng là. C.CH3COOC2H5

Cùng tambour.vn search hiểu thêm về Este nhé.

Bạn đang xem: Hợp chất nào sau đây là este đơn chức

1. Este là gì?

Trong hóa học, người ta định nghĩa este từ cấu trúc chung của nó. Khi núm nhóm OH ở team cacboxyl của axit cacboxylic bằng team OR, ta được một este.

Do đó, Este gồm công thức bình thường là:R-COO-R’

Lưu ý

R: Gốc hidrocacbon của axit (Trường hợp đặc biệt là H của axit formic)R": Gốc Hidrocacbon của ancol (Lưu ý rằng R#H)

2. Phân loại este


Tùy theo đặc điểm của gốc hidrocacbon và số team cacboxyl nhưng este sẽ được chia thành nhiều loại như: este no, este không no, este đơn chức, este đa chức,...

+ Este tạo bởi axit đơn chức và rượu đơn chức có công thức là RCOOH với R’OH: RCOOR’.Nếu R và R’ là gốc no thì este là CnH2nO2(nlớn hơn hoặc bằng 2)

+ Este tạo bởi axit đơn chức RCOOH cùng rượu đa chức R’(OH)n: (RCOO)nR’

+ Este tạo bởi axit đa chức R(COOH)mvà rượu đơn chức: R(COOR’)m

+ Este tạo bởi axit đa chức R(COOH)mvà rượu đa chức R’(OH)n: ( ít gặp) Rn(COOR’)n.mR’m

Nắm vững các công thức trên sẽ giúp cho quy trình đọc đề, hiểu đề trở phải dễ dàng, mau lẹ hơn. Từ đó bọn họ hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

3. Các đồng phân este

Nếu bài bác tập chỉ nói đếm số đồng phân thì ta cần phải thân mật cả đồng phân hình học lẫn đồng phân cấu tạo. Điểm mấu chốt bài toán là đây, nếu sót thì chắc chắc kết quả sẽ bị không đúng lệch.

Các bước đếm số đồng phân của este bao gồm:

Bước 1:Tính độ bất bão hòa k (Tức là tính số liên kết pi có trong este, nếu k>3 thì trọn vẹn có thể bao gồm vòng benzen)

Bước 2:Giả sử X là RCOOR’ thì tổng số C trong R với R’ bằng tổng số C vào X trừ đi 1 ( đặt bằng x).Khai triển x = m+n (m,n là số C của R,R’ .n>0 bởi vì R’ phải tất cả ít nhất 1 C, m có thể bằng 0.

- Nếu m,n =1 thì có 1 đồng phân

-m,n = 2 có một đồng phân

-m,n = 3 tất cả 2 đồng phân (nếu no).

-m,n = 3có 4 đồng phân (nếu có 1 liên kết pi –tính cả đồng phân hình học)

-m,n = 4 tất cả 4 đồng phân (nếu no)

Ngoài phương pháp trên thì chúng ta hoàn toàn có thể tính số đồng phân của este dưới dạng công thức tổng quát lác CnH2nO, dựa vào các loại đồng phân mạch hở:

-Axit no, đơn chức

-Este no, đơn chức

-Andehit – rượu

-Xeton – rượu

-Andehit – ete

-Xeton – ete

Các đồng phân este đơn chức gồm tất cả đồng phân mạch cacbon của gốc ancol cùng đồng phân mạch cacbon của gốc axit tạo thành este. Nắm được qui tắc này sẽ dễ dàng trong việc tính số đồng phân của este

4. Danh pháp

Với ancol đơn chức là R"OH:

Tên este = thương hiệu gốc hidrocacbon R’+ thương hiệu gốc axit (đổi đuôi ic at )

Ví dụ:

CH3COOC2H5: đọc là etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: đọc là metyl acrylat

Với ancol đa chức

Tên este = thương hiệu ancol + tên gốc axit

Ví dụ:CH2OOC-CH3: etylenglycol điaxetat

Thường vào đề thi phức tạp sẽ đến danh pháp, học sinh tự suy luận ra công thức. Đây là một trong những điểm khó trong quá trình đầu tiên làm dạng toán về este.

5. Tính chất vật lý Este

a. Trạng thái

Đa số ở trạng thái lỏng, những este gồm khối lượng phân tử lớn thì sẽ ở trạng thái rắn (mỡ động vật, sáp ong,...). Thường este sẽ hóa lỏng ở nhiệt độ cao và ở trạng thái rắn nếu nhiệt độ hơi thấp một chút.

b. Nhiệt độ sôi

Este gồm nhiệt độ sôi tương đối thấp, dễ bay hơi. Người ta giải thích hợp điều này dựa vào không có liên kết hidro giữa những phân tử.

c. Tính tan

Không gồm liên kết hidro giữa những phân tử với nước. Vì chưng đó este không nhiều tan hoặc không tan trong nước.

d. Mùi hương thơm

Kiến thức mùi thơm thường được lồng ghép vào những câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết. Thường mỗi este sẽ giữ mùi nặng đặc trưng như sau: (Đề thi chỉ hỏi những mùi thơm này thôi, nắm vững những phần mùi hương thơm trong đây là được)

- Amyl axetat cómùidầu chuối.

Xem thêm: Tiếng Anh 11 Unit 6 Speaking Unit 6 Lớp 11 Trang 11 : Speaking

-Amyl fomat cómùimận.

-Etyl fomat cómùicủa 7749 loại quả không giống nhau.

-Metyl salicylat cómùidầu gió.

-Isoamyl axetat cómùichuối chín.

-Etyl Isovalerat cómùitáo.

-Etyl butirat với Etyl propionat cómùidứa.

-Geranyl axetat cómùihoa hồng.

6. Tính chất hóa học Este

Phản ứng thủy phân vào môi trường axit với bazo

*

Phản ứng khử

*

Phản ứng cộng với trùng hợp ở gốc hydrocacbon

*

Ứng dụng este trong cuộc sống

Ứng dụng của este trong đời sống cùng trong công nghiệp rất đa dạng. Có thể kể ra một số ứng dụng nổi bật của chúng như sau:

– Dung môi hòa tan những chất hữu cơ. VD: amyl cùng butyl axetat cần sử dụng để pha sơn tổng hợp.

– cần sử dụng làm thủy tinh hữu cơ. VD: poli(metyl acrylat), poli(metyl metacrylat).

– Chất dẻo, keo dán dán, chất hóa dẻo.

– cần sử dụng làm xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp.

Xem thêm: Vũ Khí Của Miss Fortune Kẹo Ngọt, Miss Fortune Kẹo Ngọt

– Nước hoa, mỹ phẩm, phụ gia thực phẩm…

7. Điều chế

Este được điều chế theo nhiều phương pháp phân theo từng loại este: Este của ancol, Este của phenol, este không no.