Hỡi thế gian tình là gì lý mạc sầu

     

Bạn đã từng nghe câu ➡️ “Hỏi trần thế tình ái là gì?”