Hỡi Thế Gian Tình Là Gì Lý Mạc Sầu

     

Bạn đã từng nghe câu ➡️ “Hỏi trần thế tình ái là gì?”