Hàm Product Là Hàm Gì

     
Excel đến tambour.vn 365 Excel mang đến tambour.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel 2016 Excel 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 coi thêm...Ít hơn

Bài viết này biểu lộ cú pháp công thức và cách dùng hàm PRODUCT trong tambour.vn Excel.

Bạn đang xem: Hàm product là hàm gì

Mô tả

Hàm PRODUCT nhân tất cả các đối số đã mang đến với nhau và trả về tích của chúng. Ví dụ, nếu ô A1 và A2 có chứa số, bạn có thể dùng công thức =PRODUCT(A1, A2) để nhân những số này với nhau. Bạn cũng có thể thực hiện thao tác này bằng cách dùng toán tử toán học của phép nhân (*), ví dụ =A1 * A2.

Hàm PRODUCT hữu ích khi bạn cần nhân nhiều ô với nhau. Ví dụ, công thức =PRODUCT(A1:A3, C1:C3) tương đương với =A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3.

Cú pháp

PRODUCT(number1, , ...)

Cú pháp hàm product có các đối số sau đây:

number1 Bắt buộc. Số hoặc phạm vi thứ nhất mà bạn muốn nhân.

number2 Tùy chọn. Các số hoặc phạm vi bổ sung mà bạn muốn nhân, tối nhiều 255 đối số.

Xem thêm: Chủ Thể Được Hưởng Định Mức Miễn Thuế Đối Với Tài Sản Di Chuyển Là Gì ?


Lưu ý: Nếu đối số là mảng hoặc tham chiếu, thì chỉ có các số vào mảng hoặc tham chiếu đó mới được nhân. Các ô trống, giá trị lô-gic và văn bản trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.


Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vào bảng dưới đây và ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhận F2 và tiếp nối nhấn Enter. Giả dụ cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

5

15

30

Công thức

Mô tả

Kết quả

=PRODUCT(A2:A4)

Nhân các số vào các ô từ A2 đến A4.

2250

=PRODUCT(A2:A4, 2)

Nhân các số vào các ô từ A2 đến A4 rồi nhân kết quả đó cùng với 2.

Xem thêm: So Sánh Sơn Lacquer Là Gì - Các Anh Cho Em Hỏi Về Sơn Lacquer Là Gì

4500

=A2*A3*A4

Nhân những số trong các ô từ A2 đến A4 bằng phương pháp sử dụng những toán tử toán học tập thay bởi hàm PRODUCT.

2250


*
*
*

Bạn đề nghị thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá ngôn từ đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham gia tambour.vn Office nội bộ

Thông tin này còn có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng cung ứng bạn được tốt hơn.)Bạn hoàn toàn có thể giúp bọn chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, shop chúng tôi càng cung cấp bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn ưa thích đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến thử khám phá của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không bao gồm xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đầy đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn gồm góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản nghịch hồi

Cảm ơn đánh giá của bạn!


×
Nội dung mới
tambour.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer và IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © tambour.vn 2022