Giải bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1

     

Cho tam giác ABC vuông trên C, trong số đó (AC=0,9m, BC=1,2m). Tính những tỷ số lượng giác của góc B, từ kia suy ra các tỷ con số giác của góc A.
Bạn đang xem: Giải bài 11 trang 76 sgk toán 9 tập 1

*

Xét(ΔABC) vuông trên C, vận dụng định lí Pytago, ta có:( AB^2=CB^2+AC^2\ ⇔AB^2=0,9^2+1,2^2\ ⇔AB^2=0,81+1,44=2,25\ ⇔AB=1,5)Vì(ΔABC) vuông trên C phải góc B cùng A là nhì góc phụ nhau. Vì chưng vậy, ta có:(eginalign và cos B=sin A=dfracBCAB= dfrac1,21,5=dfrac45 \ và sin B=cos A=dfracACAB=dfrac0,91,5 =dfrac35 \ & operatornamecotg B=operatornametgA=dfracBCAC=dfrac1,20,9=dfrac43 \ và operatornametg B=operatornamecotg A=dfracACBC=dfrac0,91,2=dfrac34 \ endalign) 

Chú ý:

Với nhì góc phụ nhau, ta gồm sin góc này bằng cosin góc kia, tg góc này bởi cotg góc kia.
Xem thêm: Hình Vẽ Chú Công An Đơn Giản, Cách Vẽ Chú Cảnh Sát Phân Làn Giao Thông

Tham khảo lời giải các bài tập bài 2: Tỉ con số giác của góc nhọn khác • Giải bài xích 10 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Vẽ một tam giác vuông... • Giải bài 11 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại tam giác ABC vuông... • Giải bài xích 12 trang 76 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Hãy viết những tỉ số... • Giải bài xích 13 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Dựng góc nhọn... • Giải bài bác 14 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 áp dụng định nghĩa... • Giải bài xích 15 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 mang lại tam giác ABC vuông... • Giải bài bác 16 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác vuông có... • Giải bài bác 17 trang 77 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tìm(x) trong hình...


Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Căn Bậc 2 Lớp 9 Có Lời Giải Chi Tiết, Các Dạng Bài Tập Về Căn Bậc Hai Lớp 9

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số chín •Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số hàng đầu - Đại số cửu •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình số 1 hai ẩn - Đại số cửu •Chương 3: Góc với đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhị một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học tập 9