E-GOVERNMENT LÀ GÌ

     
You may be trying lớn access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.

Bạn đang xem: E-government là gì


*

Ở các đất nước và khoanh vùng có nền kinh tế phát triển, chính phủ nước nhà điện tử là một khái niệm hết sức quen thuộc. Sự ra đời của chính phủ nước nhà điện tử đã cung cấp cho các ban, ngành, chính phủ, công ty và công dân của những quốc gia, các khoanh vùng những tin tức và dịch vụ tự động hóa hoá đầy luôn tiện ích, trường đoản cú đó tạo ra một cơ quan chỉ đạo của chính phủ có làm phản hồi, tác dụng cao, có niềm tin trách nhiệm và chất lượng phục vụ cao.
*

Thời gian qua, vn cũng đã bao gồm nhiều cố gắng và dành được những tác dụng bước đầu đặc biệt làm gốc rễ trong xúc tiến xây dựng cơ quan chỉ đạo của chính phủ điện tử như kiến thiết và chuyển vào quản lý một số cơ sở dữ liệu quan trọng; đã cung cấp một số thương mại & dịch vụ công trực con đường thiết yếu cho khách hàng và người; một trong những Bộ, ngành đã cách xử trí hồ sơ công việc trên môi trường mạng; khối hệ thống thông tin một cửa điện tử được chuyển vào vận hành, nâng cao tính khác nhau và trách nhiệm của đội hình công chức; chất lượng nhân lực về công nghệ thông tin của Việt Nam cũng rất được nâng cao. Tuy nhiên, trong toàn cảnh cuộc biện pháp mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), khi các technology số hiện nay đại từ từ làm chuyển đổi mọi hành vi, kiến thức của bé người, trường đoản cú đời sống từng ngày của bạn dân tới những mô hình sale mới của khách hàng và chuyển động điều hành của bao gồm phủ, khái niệm cơ quan chỉ đạo của chính phủ số cũng đã mở ra và càng ngày càng được nhắc tới nhiều hơn.

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả sẽ nói đến các khái niệm “Chính đậy điện tử”, “Chính lấp số”, mối tương tác giữa 2 định nghĩa này cũng giống như kinh nghiệm triển khai thực tiễn tại một số giang sơn và lời khuyên cho Việt Nam. Phần 1 - tư tưởng “Chính đậy số” trong mối đối sánh tương quan với tư tưởng “Chính lấp điện tử” Quan điểm của OECD Năm 2014, tổ chức triển khai hợp tác cùng phát triển kinh tế (OECD) lần đầu tiên đưa ra đề xuất về các chiến lược chính phủ số<1>. Trong đó, OECD tách biệt rõ giữa chính phủ nước nhà điện tử (nơi công nghệ được áp dụng để đổi mới hiệu trái các quy trình hiện hữu) và cơ quan chỉ đạo của chính phủ số (nơi các dịch vụ được hình thành ý tưởng và hỗ trợ theo những cách đổi mới và sáng tạo nhờ tất cả sự hỗ trợ của các technology hiện đại). Nắm thể, OECD tư tưởng như sau: Chính che điện tử (E-Government) là việc chính phủ nước nhà sử dụng các công nghệ thông tin và media (ICT), đặc biệt là Internet, như một phép tắc để đạt được tác dụng tốt hơn. Chính tủ số (Digital Government) là việc sử dụng các công nghệ số, như 1 phần thiết yếu trong các chiến lược tiến bộ hóa chính phủ để tạo thành các cực hiếm công<2>. Quy trình này dựa trên một hệ sinh thái chính phủ nước nhà số bao gồm các tác nhân liên quan đến chủ yếu phủ, các tổ chức phi bao gồm phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và bạn dân, địa chỉ sự tạo nên và truy cập dữ liệu, dịch vụ và nội dung thông qua sự thúc đẩy với bao gồm phủ. Quan điểm của cấu kết quốc báo cáo sơ cỗ về khảo sát điều tra Chính đậy điện tử tiên tiến nhất năm 2018 của hòa hợp quốc<3> (chưa phải báo cáo chính thức) cũng đề cập cả 2 khái niệm cơ quan chỉ đạo của chính phủ số và cơ quan chính phủ điện tử, mà lại ranh giới thân 2 có mang này vẫn tồn tại tương đối mờ, một vài nơi gần như không có sự phân biệt. Tuy nhiên, gồm một điểm bắt đầu là trong báo cáo này, liên hợp quốc đã chỉ dẫn một khung phương pháp luận bắt đầu để reviews Chính đậy điện tử của những nước, yêu cầu các nước đề nghị có những ưu tiên về Chương trình đổi khác số (Digital Agenda) và các nguyên tắc về chính phủ số (Digital Gov. Principles). Khung cách thức luận mới gắn sát với các mục tiêu trong chương trình 2030 của lhq về trở nên tân tiến bền vững. Đồng thời, report này cũng giới thiệu khái niệm khung cơ quan chỉ đạo của chính phủ số (digital government framework) được minh họa tại Hình 1, bao quát các vấn đề cùng lĩnh vực khác biệt liên quan mang đến việc hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến cho tất cả những người dân, doanh nghiệp.  

Dự kiến, report chính thức về chính phủ nước nhà điện tử năm 2018 của liên hợp quốc sẽ có 3 phần: (1) chính phủ nước nhà số giúp tạo nên sự chắc chắn và sự mượt dẻo; (2) tình hình Chính che điện tử toàn cầu; (3) Các technology phát triển cấp tốc đang ảnh hưởng đến cơ quan chỉ đạo của chính phủ điện tử. Đối với ý kiến của lhq về khái niệm cơ quan chính phủ số, bao gồm một thông tin khác là từ thời điểm tháng 3 năm 2018, phần tử chịu trách nhiệm nhận xét và xuất bản báo cáo về cơ quan chỉ đạo của chính phủ điện tử của hòa hợp quốc cũng rất được đổi thương hiệu từ Ban quản trị công và thống trị phát triển (DPADM) thành Ban các tổ chức công và chính phủ số (DPIDG), vào đó thành lập và hoạt động riêng một đội nhóm phụ trách về cơ quan chính phủ số<4>. Tên gọi mới phản ảnh sự sắp xếp, tái cơ cấu thành phần này để tương xứng với chương trình 2030 về trở nên tân tiến bền vững. Sự đổi khác này nằm trong một kế hoạch cải tổ to hơn của Ủy ban những vấn đề tài chính - xã hội của liên hợp quốc (UNDESA) nhằm hỗ trợ tốt hơn những nước thành viên thực hiện Chương trình 2030 với các phương châm phát triển chắc chắn (SDGs). Như vậy, trong cách nhìn về xây dựng cơ quan chỉ đạo của chính phủ điện tử, liên hợp quốc đã tất cả đề cập khái niệm chính phủ số với trong định hướng tương lai, trước đôi mắt là cho năm 2030 (chương trình 2030 đào bới mục tiêu trở nên tân tiến bền vững), liên hợp quốc đã coi như đấy là giai đoạn trở nên tân tiến tiếp theo của chính phủ nước nhà điện tử, miêu tả qua việc đổi tên bộ phận chịu trách nhiệm đánh giá và xuất phiên bản báo cáo về chính phủ nước nhà điện tử thành Ban những tổ chức công và chính phủ nước nhà số. Mặc dù vậy, liên hiệp quốc chưa chỉ dẫn sự phân biệt chính thức, ví dụ về nội hàm của 2 khái niệm này như OECD, bao gồm chỗ còn đồng điệu 2 khái niệm. Quan điểm của bank Thế giới bank Thế giới, tổ chức triển khai lớn nhất toàn cầu về tranh đấu chống đói nghèo và nâng cấp mức sống của người dân những nước đã phát triển cũng có thể có quan điểm tương tự OECD. Trong một report phối hợp thực hiện cùng cơ quan chính phủ Nga năm 2016 mang tên “Chính tủ số năm 2020: viễn cảnh cho nước Nga” <5>, Ngân hàng nhân loại đã đề cập lại với nhất trí với cách nhìn về cơ quan chính phủ số của hãng sản xuất Gartner (Mỹ) được nêu dưới đây, đồng thời đi sâu phân tích và đưa ra những lời khuyên cấp cao dành riêng cho Chính lấp Nga (các đặc trưng chính của chính phủ số theo quan điểm của Ngân hàng quả đât được nêu trên Bảng 1). Bank Thế giới kết luận rằng nước Nga tương tự như các nước khác, đều sẽ phải đối mặt những thử thách về việc tạo nên một hệ thống mới nhằm giám sát việc áp dụng CNTT – media (ICT) vào hành bao gồm công, trong toàn cảnh tìm ra quy mô trưởng thành cân xứng của cơ quan chỉ đạo của chính phủ số.

Xem thêm: Đà Lạt Tháng 9 Đà Lạt Có Gì Đẹp? Những Lưu Ý Về Thời Tiết Đà Lạt Tháng 9

TT

Đặc trưng

Tính chất

1

Các nguyên tắc đối với dịch vụ của chính phủ nước nhà số

• mang định là số hóa • Không phụ thuộc thiết bị, nhắm tới thiết bị di động cầm tay • kiến tạo dịch vụ lấy người tiêu dùng làm trung trọng điểm • Số hóa hoàn toàn • chính phủ nước nhà là nền tảng (Platform)

2

Các khối tiêu chuẩn chỉnh (Building Blocks) của chính phủ số

• Một cổng tốt nhất • tài liệu được tích đúng theo và chia sẻ trong cục bộ khu vực công • những dịch vụ liên bộ, liên ngành hoặc liên vùng được chia sẻ • cơ sở hạ tầng của cơ quan chính phủ được dùng phổ biến • các mạng cảm biến và tài năng phân tích tài liệu được nâng cấp • bình an thông tin mạng và bảo đảm tính riêng biệt tư

3

Kỹ năng và yếu tố dẫn dắt của chính phủ số

• năng lực lãnh đạo và điều hành chính quyền • Đổi new trong nội bộ chính phủ nước nhà • đổi khác kỹ năng và văn hóa

Bảng 1: các đặc trưng thiết yếu của chính phủ nước nhà số theo bank Thế giới

  mon 01 năm 2018, tại hội thảo chiến lược khởi hễ Chương trình đánh giá mức độ chuẩn bị Dữ liệu mở và chính phủ nước nhà số trên Việt Nam, thay mặt đại diện Ngân hàng cố gắng giới cho thấy thêm Chính phủ những nước đang nỗ lực cố gắng đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công trực tuyến nhằm mục đích tạo thuận lợi cho những người dân, đồng thời đảm bảo an toàn sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh trên thị trường, quyền riêng tứ của công dân và quyền hạn của tín đồ tiêu dùng, chế tạo ra tiền đề cho chính phủ nước nhà số<6>. Quan điểm của một vài hãng tư vấn CNTT 02 hãng tư vấn technology thông tin số 1 thế giới là Gartner (Mỹ) và Ovum (Anh) hồ hết đã nhắc khái niệm chính phủ số với biện pháp tiếp cận gần giống như OECD, ráng thể: hãng sản xuất Gartner năm 2014 đưa ra định nghĩa chính phủ số là: “Chính phủ được thiết kế với và vận hành nhằm tận dụng dữ liệu số để về tối ưu hóa, chuyển đổi và tạo thành các dịch vụ thương mại của bao gồm phủ”<7>. Năm 2015, hãng Gartner chỉ dẫn khái niệm về tế bào hình cứng cáp của cơ quan chính phủ số (Gartner’s Digital Government Maturity Model<8>), trong những số đó đề cập 5 quy trình tiến độ chính nhằm tiến tới chính phủ nước nhà thông minh, được nêu tại Bảng 2.  

Chính phủ

Điện tử

Mở

Tập trung vào Dữ liệu

Hoàn toàn số hóa

Thông minh

Mức độ trưởng thành

01 Khởi đầu

02 Đang phát triển

03 Được xác lập

04 Được quản lí lý

05 về tối ưu hóa

Giá trị cốt lõi

Sự tuân thủ

Sự minh bạch

Giá trị lập hiến

Sự đổi khác từ dấn thức sâu sắc

Sự bền vững

Mô hình dịch vụ

Phản ứng thụ động (reactive)

Bậc trung

Tiên phong chủ động (proactive)

Tích hợp

Dự báo

Nền tảng

CNTT là trung tâm

Khách hàng là trung tâm

Dữ liệu là trung tâm

Mọi vật dụng là trung tâm

Hệ sinh thái là trung tâm

Hệ sinh thái

Chính bao phủ là trung tâm

Đồng sáng tạo dịch vụ

Nhận thức

Gắn kết

Tiến hóa

Yếu tố dẫn dắt

Công nghệ

Dữ liệu

Kinh doanh

Thông tin

Đổi mới sáng tạo

Công nghệ cốt lõi

Kiến trúc hướng thương mại & dịch vụ (SOA)

Quản trị đồ họa lập trình ứng dụng (API)

Mở bất kể dữ liệu nào

Chuẩn hóa theo môđun

Trí tuệ (nhân tạo)

Thông số reviews chính

% thương mại dịch vụ trực tuyến

Số tập tài liệu mở

% nâng cấp về kết quả, KPI

% dịch vụ thương mại mới với lỗi thời

Số mô hình cung ứng dịch vụ mới

Bảng 2: mô hình cứng cáp của cơ quan chỉ đạo của chính phủ số theo Gartner  

Trong đó, cơ quan chỉ đạo của chính phủ điện tử chỉ là tiến độ đầu tiên. Tiến trình 2 là tài liệu mở, tiến độ 3 là dữ liệu làm trung vai trung phong (data-centric), giai đoạn 4 là số hóa trả toàn, và quy trình 5 là biến hóa thành chính phủ thông minh. Điểm mấu chốt tại đây là: cơ quan chỉ đạo của chính phủ số chưa phải là đích mang lại cuối cùng, mà là 1 phương tiện nhằm hiện thực hóa những dịch vụ chắc chắn và giá thấp của bao gồm phủ. Trong phiên bản báo cáo năm 2016 về các xu hướng công nghệ của cơ quan chỉ đạo của chính phủ cần lưu giữ ý<9>, hãng sản xuất Ovum đã kết luận các phương án của chính phủ nước nhà điện tử truyền thống cuội nguồn đang dần trở đề xuất lỗi thời, và những tổ chức đã ngày càng mong muốn triển khai chính phủ số. Report cũng đến rằng những mô hình cứng cáp của chính phủ nước nhà số sẽ biến đổi theo cách nhìn về phạm vi quyền hạn pháp lý Chính phủ. Một số tổ chức của chính phủ đang nỗ lực tăng tốc giao tiếp với người dân, còn một số trong những khác vẫn sẽ vật lộn tìm bí quyết cải tiến, nâng cấp các tiến trình và hệ thống xử lý nội bộ. bắt lại, chính phủ nước nhà số dựa vào việc thực hiện và tái sử dụng các dữ liệu hoạt động, dữ liệu thống kê địa lý cùng phân tích nâng cao nhằm đơn giản hóa bài toán sử dụng những dịch vụ cho những người dùng. Chính phủ nước nhà số tạo ra thông tin từ tài liệu để hỗ trợ và cải thiện quá trình ra ra quyết định và để tạo thành các thương mại dịch vụ công bắt đầu theo các mô hình mới đồng thời tăng tốc tính tác dụng và ngày tiết kiệm chi tiêu vận hành trong nhiều năm hạn. Sự thay đổi và tiến hóa từ cơ quan chính phủ điện tử sang cơ quan chính phủ số được minh họa tại Hình 2, còn Định nghĩa chính phủ nước nhà điện tử và cơ quan chính phủ số của Việt Nam cũng giống như các tổ chức quốc tế được nêu vào Bảng 3 mặt dưới.  

 

Hình 2: Sự đổi khác từ cơ quan chính phủ điện tử sang cơ quan chỉ đạo của chính phủ số

 

 

Chính tủ điện tử

Chính bao phủ số/Kinh tế số

Việt Nam

Chính che số chưa được định nghĩa thừa nhận tại Việt Nam

Ngân hàng trái đất (WB)

CPĐT kể đến việc các cơ quan tiền của cơ quan chính phủ sử dụng technology thông tin để thay đổi mối quan hệ tình dục giữa cơ quan chỉ đạo của chính phủ với bạn dân, doanh nghiệp, cùng với những cơ quan trong cơ quan chỉ đạo của chính phủ với nhau. (World Bank, 2002)

NHTG chưa giới thiệu một định nghĩa nỗ lực nào là CPS. Report phát triển cố giới năm 2016 “Lợi ích số” chỉ dẫn một khung thi công CPS, trong những số đó thể chế, kỹ năng, hạ tầng số dùng bình thường là những căn nguyên cơ phiên bản nhằm tạo thành các chiến thuật số cho chủ yếu phủ, công ty lớn và fan dân. Các nền tảng số này kết hợp với tầm nhìn chỉ đạo và chiến lược số đang tận dụng được các tác dụng số dựa trên tăng trưởng, việc làm, cùng dịch vụ

Liên hiệp quốc

Định nghĩa CPĐT: là việc sử dụng Internet với mạng trái đất để đưa tin và thương mại dịch vụ của cơ quan chỉ đạo của chính phủ cho công dân. (Liên vừa lòng quốc, 2006; AOEMA, 2005). Cơ quan chính phủ điện tử hầu hết đề cập tới sự việc sử dụng công nghệ thông tin (CNTT), công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) và các technology viễn thông dựa trên web khác để nâng cấp và / hoặc nâng cao hiệu quả và hiệu quả của hỗ trợ dịch vụ trong khoanh vùng công

LHQ không đưa định nghĩa rõ ràng về CPS, mặc dù trong bạn dạng khảo sát gần nhất về E-Gov, liên hợp quốc có đưa vào Khung cơ quan chính phủ số như công cụ chủ yếu để thực hiện CPĐT

OECD

Chính tủ điện tử (E-Government) là việc chính phủ nước nhà sử dụng các technology thông tin và truyền thông media (ICT), nhất là Internet, như một mức sử dụng để đạt được công dụng tốt hơn.

Chính bao phủ số (Digital Government) là việc áp dụng các technology số, như một phần thiết yếu trong những chiến lược văn minh hóa cơ quan chính phủ để tạo ra các quý hiếm công . Quy trình này dựa trên một hệ sinh thái cơ quan chỉ đạo của chính phủ số bao gồm các tác nhân liên quan đến chủ yếu phủ, những tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức triển khai xã hội và bạn dân, can dự sự tạo ra và truy vấn dữ liệu, dịch vụ thương mại và nội dung trải qua sự liên tưởng với chính phủ.

Xem thêm: Nằm Mơ Thấy Trẻ Em Đánh Con Gì ❤️️ Con Nít Đánh Số Mấy, Nằm Mơ Thấy Em Bé, Con Nít Đánh Số Gì

Gartner

Chính đậy điện tử là giai đoạn thứ nhất của 5 cấp cho độ: cơ quan chính phủ điện tử, chính phủ mở, chính phủ nước nhà lấy dữ liệu làm trung tâm, cơ quan chỉ đạo của chính phủ số, chính phủ thông minh

Chính phủ có thiết kế và quản lý và vận hành nhằm tận dụng tài liệu số để tối ưu hóa, biến đổi và tạo ra các dịch vụ thương mại của chính phủ

Bảng 3: Định nghĩa chính phủ nước nhà điện tử và chính phủ nước nhà số của vn và các tổ chức quốc tế (Bài viết vẫn được liên tục với Phần II - nhận định về mối liên hệ giữa 2 khái niệm, tởm nghiệm thực tiễn triển khai chính phủ số tại một số trong những nước phát triển và lời khuyên cho Việt Nam)   Võ to gan lớn mật Linh Cục điều hành và kiểm soát TTHC  

<1> http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf http://www.oecd.org/gov/digital-government/Digital-Government-Strategies-Welfare-Service.pdf

<2> Giá trị công là những công dụng cho buôn bản hội, gồm thể thay đổi tùy theo cách nhìn hoặc tác nhân, bao gồm: (1) hàng hóa, dịch vụ thương mại để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu của bạn và công dân; (2) những lựa lựa chọn về cung ứng để thỏa mãn nhu cầu kỳ vọng của fan dân về công lý, công bằng, hiệu lực, hiệu quả; (3) những tổ chức công có năng suất cao, tổ chức giỏi để thể hiện các ưu tiên và nguyện vọng của công dân; (4) phân phối công bình và hiệu quả; (5) sử dụng các nguồn lực đúng theo lệ để thực hiện các mục tiêu công; với (6) đổi mới và ưa thích nghi với hầu hết ưu tiên với nhu cầu luôn luôn gắng đổi.

<3> http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97854.pdf

<4> https://publicadministration.un.org/en/About-Us/Who-We-Are/Organisational-Chart

<5> https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/24402

<6> http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Danh-gia-muc-do-san-sang-cho-Chinh-phu-so-tai-Viet-Nam/20181/23201.vgp

<7> https://www.gartner.com/doc/2715517/digital-government-journey-digital-business

<8> https://www.gartner.com/smarterwithgartner/when-less-becomes-more-the-journey-to-digital-government

<9> https://ovum.informa.com/resources/product-content/it0022-000527 https://www.cio.com.au/article/590551/e-government-pass-digital-government-future-report