ĐƯỜNG PHÂN CỦA HÔ HẤP TẾ BÀO XẢY RA Ở

     

- hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất đặc biệt của tế bào sống.

Bạn đang xem: đường phân của hô hấp tế bào xảy ra ở

- Phương trình tổng quát:

*
quá trình đường phân xảy ra ở?" width="700">

2. Chỗ diễn ra

- Bào quan tiền ti thể

3. Bản chất

- là một trong chuỗi những phản ứng oxi hoá khử, mà trong các số đó là phân tử cacbonhidrat bị phân giải cho CO2 và H2O, đồng thời tích điện được giải phóng và gửi thành dạng năng lượng dễ sử dụng trong số phân tử ATP.

II. Các giai đoạn chính của quy trình hô hấp tế bào


1. Đường phân

Sơ thiết bị tóm tắt quy trình đường phân:

*
quá trình đường phân xảy ra ở? (ảnh 2)" width="605">

- diễn ra trong bào tương.

- Nguyên liệu: Glucôzơ.

- Diễn biến: Glucôzơ bị trở thành đổi, những liên kết bị phá vỡ.

- Sản phẩm: 2 phân tử axit piruvic, 2 ATP, 2 NADH2.

2. Chu trình Crep

Sơ đồ quy trình Crep:

*
quy trình đường phân xẩy ra ở? (ảnh 3)" width="592">

- nơi diễn ra: hóa học nền ti thể

- Nguyên liệu: Axit piruvic, 2 axetyl-coenzymeA

- Sản phẩm: 6CO2, 2ATP, 2FADH2, 8NADH

3. Chuỗi chuyền electron

- Diễn ra: Màng ti thể.

- Nguyên liệu: NADP với FADH2.

- Diễn biến: Electron chuyển từ NADH với tới O2 thông sang 1 chuỗi những phản ứng ôxi hóa khử sau đó nhau. Tích điện được giải tỏa từ quy trình ôxi hóa phân tử NADH với FADH2 tổng hợp yêu cầu ATP.

- Sản phẩm: H2O và nhiều ATP.

III. Quang quẻ hợp

1. Khái niệm quang hợp

- Quang thích hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ trường đoản cú các vật liệu vô cơ

- Phương trình tổng quát:

*
quá trình đường phân xảy ra ở? (ảnh 4)" width="641">

- gồm 2 đội chính:

+ Clorôphin (chất diệp lục): bao gồm vai trò hấp thu quang năng.

+ Carôtenôit cùng phicôbilin (sắc tố): bảo đảm diệp lục tránh bị phân bỏ khi cường độ ánh sáng quá cao.

2. Các pha của quy trình quang hợp

Quang vừa lòng được tạo thành 2 pha: trộn sáng cùng pha tối.

Xem thêm: Một Trang Tính Trong Chương Trình Bảng Tính, Như Thế Nào

2.1) trộn sáng

a. Khái niệm:

- trộn sáng là pha mà năng lượng ánh sáng được kêt nạp và gửi thành năng lượng trong các phân tử ATP, NADH.

- pha sáng còn gọi là giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng.

b. Diễn biến:

- địa điểm diễn ra: Màng tilacôit của lục lạp.

- những sắc tố quang hợp và các thành phần của chuỗi truyền năng lượng điện tử được thu xếp thành phần nhiều phức hệ có tổ chức trong màng tilacôit, nhờ vào đó quy trình chuyển hóa tích điện ánh sáng sủa được xẩy ra có hiệu quả.

- các phân tử dung nhan tố quang hòa hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng à năng lượng được chuyển vào chuỗi truyền electron à tổng vừa lòng ATP với NADH.

NLAS + H2O + NADP+ + ADP + Pi → NADPH + ATP + O2

- O2 được tạo nên trong trộn sáng có nguồn gốc từ các phân tử nước.

2.2) pha tối

- Trong pha tối, CO2 sẽ bị khử thành cacbohiđrat. Quy trình này còn được gọi là quá trình cố định CO2 vì nhờ quá trình này. Các phân tử CO2 thoải mái được “cố định” lại trong những phân tử cacbohiđrat.

- hiện nay, người ta vẫn biết một vài con đường cố định CO2 khác nhau. Tuy nhiên, trong những con mặt đường đó, chu trình C3 là bé đường phổ cập nhất. Chu trình C3 còn tất cả một tên thường gọi khác là quy trình Canvin. Chu trình này gồm nhiều phản ứng hóa học sau đó nhau được xúc tác bởi những enzim không giống nhau.

- Chu trình C3 sử dụng ATP với NADPH đến từ pha sáng sủa để phát triển thành đổi CO2 của khí quyển thành cacbohiđrat.

- Chất kết hợp với CO2, trước tiên là một phân tử hữu cơ tất cả 5 cacbon là ribulôzôđiphôtphat (RiDP). Sản phẩm ổn định thứ nhất của chu trình là phù hợp chất có 3 cacbon. Đây chính là lí vì dẫn đến loại tên C3 của chu trình. Hợp chất này được chuyển đổi thành Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG). Một phần AlPG sẽ được sử dụng để tái chế tác RiDP. Phần còn lại chuyển đổi thành tinh bột và saccarôzơ. Thông qua các con phố chuyển hoá vật chất khác nhau, tự cacbohiđrat tạo ra trong quang thích hợp sẽ hiện ra nhiều loại hợp chất hữu cơ khác.

3. Quan hệ giữa trộn sáng và pha tối

- trộn sáng: chỉ diễn ra khi gồm ánh sáng. Năng lượng ánh sáng sủa được biến hóa thành tích điện trong những phân tử ATP.

Xem thêm: Tranh Vẽ Đề Tài Nhà Giáo Việt Nam Lớp 8 Bài 9: Vẽ Tranh, Ve Tranh De Tai Ngay Nha Giao Viet Nam Lop 8

- trộn tối: ra mắt cả khi có tia nắng hoặc bóng tối. Dựa vào ATP và NADPH mà lại CO2 được thay đổi thành cacbohiđrat.