Đại bác là gì

     
Below are sample sentences containing the word "đại bác" from the Vietnamese Dictionary. We can refer lớn these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "đại bác", or refer lớn the context using the word "đại bác" in the Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: đại bác là gì


1. Đại bác?

2. Đại bác!

3. Đại bác.

4. Còn đại bác?

5. Sẵn sàng đại bác!

6. Nạp đạn đại bác!

7. Hấp thụ đại bác xung.

8. Đại bác sẵn sàng!

9. Đại bác bỏ chào mừng, bắn!

10. Đại chưng Harris " thằng điên "

11. Tất cả ngắm phun đại bác.

12. Súng đại bác nghỉ ngơi đằng kia?

13. Chúng hoàn toàn có thể có đại bác.

14. Đại chưng của tôi không phun được!

15. Dùng đại bác bắn ha Thất kiêm.

16. Tiếng đại bác vang rượu cồn khắp tởm thành.

17. Đại chưng có phun được mang đến đó không?

18. Đại bác 20 ly với đạn kháng tăng.

19. Đại bác lại bị hóc, thưa Đại úy!

20. Đại chưng và súng máy Đức cũng khai hỏa.

21. Đó chưa hẳn súng máy, sẽ là đại bác.

22. Jack bị bắn hạ vị đại bác chống không.

23. Hai bên đánh nhau bằng đại bác cho tới sáng.

24. Y hệt như nhó bị trúng đại bác 75 ly.

25. Tôi bắt gặp một không nhiều đạn pháo cùng đại bác.

26. đàn ta đã biết thành súng đại bác phun như mưa.

27. Trong tiếng Việt pháo có tục xưng là "đại bác".

28. Thình lình, giờ súng đại bác khiến cho tôi bừng tỉnh.

29. Charlie, sẵn sàng một khẩu " Đại chưng mũi " cho ta.

30. Con tàu kia chắn khẩu đại bác dùm chúng ta.

Xem thêm: Ôn Tập Chương 1 Đại Số 11 Trang 40, Giải Toán 11 Trang 40, 41

31. Bị cả đám hải tặc phun bằng súng đại bác.

32. Ai đó phun hạ loại đại bác khốn kiếp tê đi.

33. Có ai phiền nếu cháu làm phân phát đại bác ko ạ?

34. Bắn thoát khỏi một khẩu đại bác vào giữa mặt trời.

35. Ví như không, tôi sẽ không còn mua nỗi đại bác của ngài đâu.

36. Trước đây còn tồn tại hai chòi canh và tám khẩu đại bác.

37. Liên quân còn mất 180 súng đại bác với 50 cờ hiệu.

38. Vua shop chúng tôi đang demo nghiệm một số loại đại bác mới, thưa Đức ông.

39. Hãy tưởng tượng làm sao chúng quay đầu đại bác lại kịp chứ.

40. Số đông khẩu đại bác này là những chiếc hồ nghỉ ngơi trong công viên.

41. Trên chiến hàm " Công xóm Pari " tất cả 12 khẩu đại bác như vậy.

42. Vậy nguyên nhân mày bắn đại bác... Cản lại tụi tao sinh hoạt Bertioga?

43. 18 nghìn súng hỏa mai cùng 143 đại bác đã trở nên lấy mất.

44. Tính đến năm 1916, đại bác của Đức thừa xa của chúng ta.

45. Ở một bên khác bao gồm một kho súng ống với đạn đại bác.

46. Tôi phải quyền truy cập phòng chuyển giao và khẩu đại bác của cậu.

47. Không một ai am hiểu thẩm mỹ và nghệ thuật chiến tranh lại đi áp dụng đại bác.

48. Họ bắn đại bác từng 10 phút, hầu hết đặn như một cái đồng hồ.

49. Daiba trong tiếng Nhật chỉ những khẩu team đại bác được để trên đảo.

Xem thêm: Một Thức Quà Của Lúa Non: Cốm Thuộc Thể Loại Một Thứ Quà Của Lúa Non : Cốm

50. Sau khoản thời gian việc đi lại hoàn tất, pháo binh được thực hiện trên toàn thể chiều lâu năm mặt trận của những phương diện quân Leningrad, Baltic 2 và Volkhov với tỷ lệ 200 đại bác bên trên một cây số phương diện trận, bao hàm 21.600 đại bác, 1.500 dàn tên lửa Cachiusa, với 600 đại bác phòng tăng.