13 benefits and challenges of cultural diversity in the workplace

     
Cultural diversity supports the idea that every person can make a unique & positive contribution to the larger society, ____ in spite of their differences.

Bạn đang xem: 13 benefits and challenges of cultural diversity in the workplace


Đáp án A

Dịch nghĩa: Đa dạng văn hóa truyền thống ủng hộ ý tưởng phát minh rằng từng người có thể tạo ra sự đóng góp khác biệt và tích cực và lành mạnh cho buôn bản hội mập hơn, ưu tiên rộng là bất chấp những sự biệt lập của họ.

Xem thêm: Lời Bài Hát Có Phải Là Em Muốn Quên Sẽ Là Em, Tam Quốc Hài Hước

Xét các đáp án:A.

Xem thêm: Ngày Mùng 3 Tháng 3 Là Ngày Gì, Tết Hàn Thực Là Ngày Gì

rather than: phù hợp hơn là (ám chỉ sự ưu tiên, thích cái này hơn dòng kia)
-> ngoại trừ ra: "rather" với nghĩa là "chính xác hơn/một cách đúng mực hơn" khi là 1 trạng từ, nên những lúc "rather + than" sẽ hiểu theo dạng đối chiếu hơn, với nghĩa là "(một cách) chính xác hơn là...."B. instead of (prep): thay thế sửa chữa cho ai/cái gì (mang tính bình đẳng với nhau, chiếc nào cũng tương tự cái nào, không lose thiệt hơn kém)C. other than: nước ngoài trừD. in place of sb/sth = instead of sb/sth: thay thế sửa chữa cho ai/cái gì
*

Quý Nguyễn Sao phần lớn câu cô ra em thấy khó khăn hiểu thừa
Phạm Thị Thu Trang Chưa biệt lập được biện pháp dùng anh à
*

Nguyễn Hồng Liên chị thấy dễ hiểu mà thất thoát kiểu nhiều mẫu mã văn hoá giúp mỗi cá nhân đóng góp mang đến xã hội bỏ mặc những sự khác biệt
hoàng ngọc nhung em chẳng hiểu ý nghĩa của câu này sẽ nói cái gì nhất là phần sau đấy ạ ???
*
DC Circuit Court other than ~ except các bạn nhéexcept (for) ~ apart from
Nguyen minh hình như apart from. Except other than besides nghĩa đông đảo tương đương
*
Huyền Như Mình nghĩ là other than=except for còn apart from hoàn toàn có thể dùng thuộc nghĩa except (ngoại trừ) cùng cũng hoàn toàn có thể dùng như besides(bên cạnh đó)
nguyễn phạm như yến Em vẫn chưa phân biệt được rather than vs instead of ạ
Liên hệ

tambour.vn

kimsa88
cf68