Cousin

     
anh·anh em họ·anh con cháu bác·anh chị em họ·anh con bác·các hạ·em cháu chú·em nhỏ chú·muỗi vằn
Vance was the cousin (and adoptive son) of 1924 Democratic presidential nominee & lawyer John W. Datambour.vns.

Bạn đang xem: Cousin


Vance là cháu (và là con nuôi) của một phương tiện sư và là ứng cử tambour.vnên tổng thống nổi tiếng của Đảng Dân công ty John W. Datambour.vns.
In November 2002, the Linda McCartney Kintyre Memorial Trust opened a memorial garden in Campbeltown, the main town in Kintyre, with a bronze statue of her made by her cousin, sculptor Jane Robbins.
Tháng 11 năm 2002, quỹ Linda McCartney Kintyre Memorial Trust mở một khu vườn tưởng niệm sinh sống Campbeltown – thị trấn của thức giấc Kintyre – với bức tượng Linda tạc vày Jane Robbins, anh họ của McCartney.
Billboard critic Keith Claufield singled out the tuy vậy as a highlight from the album và called it "a cousin of Justin Timberlake"s "Cry Me a River"."
Nhà phê bình Keith Claufield trường đoản cú Billboard xem bài bác hát là điểm khác biệt của album và gọi đó là "người anh em họ của "Cry Me a River" của Justin Timberlake."
In 317 he assisted Polyperchon in restoring his cousin Olympias và the five-year-old king Alexander IV (mother and son of Alexander the Great), khổng lồ Macedonia.
Vào năm 317 trước Công Nguyên, ông hỗ trợ Polyperchon trong tambour.vnệc phục hồi vương vị cho tất cả những người chị họ Olympias và ấu chúa 5 tuổi Alexandros IV (mẹ và nam nhi của Alexandros "Đại đế"), sinh sống xứ Macedonia.
They had expectations for all of the cousins & the extended family of immigrants that lived in the South Bronx, but they had more than just expectations for us.
" phụ huynh ơi, con quá mệt đề nghị đến trường nhỏ sẽ vứt học ", ( cười cợt ) trong những mái ấm gia đình nhập cư sống cùng trong quần thể South Bronx, nhưng mà điều họ gửi gắm ở chúng tôi không chỉ với kỳ vọng.
I love the example we have in the first chapter of Luke which describes the sweet relationship between Mary, the mother of Jesus, và her cousin Elisabeth.
Tôi phù hợp ví dụ họ có trong chương đầu tiên của sách Lu Ca trong các số ấy có biểu thị mối quan hệ tuyệt vời giữa Ma Ri, người mẹ của Chúa Giê Su, và fan chị chúng ta của bà là Ê Li Sa Bét.
Rahn is allegedly the cousin of the grandfather of Ketambour.vnn-Prince Boateng of the Ghana national football team.
In 1992, Hauchka and his cousin formed the hip-hop duo God’s Favorite Dog, who became known above all for their tracks Love và Pain và Sway.
Năm 1992, ông và tín đồ anh em họ của chính mình thành lập bộ đôi hip-hop God’s Favorite Dog, ban nhạc được nghe biết với hai bài hát Love & Pain với Sway.
In the Atlantic Basin, the United States NOAA classifies subtropical cyclones similarly to lớn their tropical cousins, based on maximum sustained surface winds.

Xem thêm: Nvidia Geforce Experience - Có Tính Năng Gì Và Cách Cài Đặt Ra Sao


Ở lưu lại vực Đại Tây Dương, NOAA cura Hoa Kỳ phân các loại các cơn sốt xoáy cận nhiệt độ đới tương tự như các cơn sốt nhiệt đới, dựa vào gió mặt phẳng bền vững tối đa.
Iotapa left Egypt to return to lớn her father và later married her maternal cousin King Mithridates III of Commagene, who was of Armenian & Greek descent.
Iotapa đã rời Ai Cập nhằm trở về chỗ phụ thân của bà và sau đây kết hôn với những người anh họ bên ngoại của bà là vua Mithridates III của Commagene, ông ta là bạn gốc Armenia và Hy Lạp.
This young maiden and her cousin, who was “well stricken in years,”4 shared a common bond in their miraculous pregnancies, and I can only imagine how very important the three months they spent together were to lớn both of them as they were able to lớn talk together, empathize with each other, and tư vấn one another in their unique callings.
Người thanh nữ này và tín đồ chị họ là tín đồ “son sẻ,”4 đã chia sẻ một mọt ràng buộc về tambour.vnệc mang thai kỳ diệu của họ, với tôi chỉ có thể tưởng tượng là trong cha tháng họ ở bên nhau thì thật là quan trọng biết bao với tất cả hai khi họ rất có thể trò chuyện, thông cảm, và cung cấp lẫn nhau trong sự kêu gọi độc nhất vô nhị của họ.
Baruch helped Jeremiah and his cousin lớn go through the necessary legal procedures in their business dealing, even though the two men were relatives.
Ba-rúc góp Giê-rê-mi và người em họ xong thủ tục pháp luật trong tambour.vnệc chọn mua bán, dù họ là người thân của nhau.
He married his cousin Antiochis, the daughter of Antiochus III the Great, king of Syria, & Laodice III, and, in consequence of this alliance, assisted Antiochus in his war against the Romans.
Ông hôn phối với Antiochis, con gái của Antiochus III Đại đế,vua của Syria và bà xã Laodice III, với là công dụng của câu kết này, ông hỗ trợ Antiochos trong chiến tranh chống lại fan La mã.
When the Mamluks of Egypt managed khổng lồ inflict one of history"s more significant defeats on the Mongols at the Battle of Ain Jalut in 1260, Hulagu Khan, one of Genghis Khan"s grandsons by his son Tolui, who had sacked Baghdad in 1258, was unable to lớn avenge that defeat when Berke Khan, his cousin, (who had converted to lớn Islam) attacked him in the Transcaucasus to aid the cause of Islam, and Mongol battled Mongol for the first time.
Khi những người Mamluk Ai Cập giáng cho những người Mông Cổ trong những thất bại đáng kể nhất làm tambour.vnệc trận Ain Jalut năm 1260, hãn Húc Liệt Ngột (Hulegu Khan), trong số những cháu trai của Thành Cát tư Hãn, đàn ông của Đà Lôi, fan đã cướp phá Baghdad năm 1258, đang không thể trả thù chiến bại đó vì tín đồ anh em họ của ông là Biệt Nhi Ca Hãn (đã cải quý phái Hồi giáo), đã tiến công ông làm tambour.vnệc Ngoại Kavkaz để trợ giúp Hồi giáo, và đây là lần trước tiên người Mông Cổ đánh bạn Mông Cổ.
She sent an ambassador, Thomas Randolph, khổng lồ tell Mary that if she married an English nobleman, Elizabeth would "proceed khổng lồ the inquisition of her right & title lớn be our next cousin & heir".

Xem thêm: " Ffs Là Gì ? Ffs Nghĩa Là Gì


Bà giữ hộ đại sứ Thomas Randolph, nói cùng với Mary rằng nếu bà lấy kết hôn với cùng một quý tộc Anh, Elizabeth sẽ "tiến hành chu đáo lại quyền hạn và danh hiệu của bà cùng với tư biện pháp em họ cùng là bạn thừa kế".
Danh sách truy vấn vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M