Công nghệ 11 bài 22 trắc nghiệm

     

Tổng hợp những bài Trắc nghiệm technology 11 bài 22. Thân máy với nắp máy gồm đáp án xuất xắc nhất, cụ thể bám gần cạnh nội dung chương trình công nghệ 11


Trắc nghiệm technology 11 bài xích 22

Câu 1: Cacte chứa:

A. Khoang đựng nước

Bạn sẽ xem: Trắc nghiệm công nghệ 11 bài xích 22 có đáp án


B. Cánh tản nhiệt

C. Áo nước

D. Đáp án khác

Đáp án đúng: D

Vì cacte cất trục khuỷu, dầu thoa trơn.

Bạn đang xem: Công nghệ 11 bài 22 trắc nghiệm

Câu 2: Chi ngày tiết nào ko được bố trí trên nắp máy?

A. Bugi

B. Áo nước

C. Cánh tản nhiệt

D. Trục khuỷu

Đáp án đúng: D

Vì trục khuỷu đặt dưới cacte.

Câu 3: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Xilanh của bộ động cơ luôn sản xuất rời thân xilanh

B. Xilanh của động cơ luôn sản xuất liền thân xilanh

C. Xilanh của rượu cồn cơ có thể chế tạo rời hoặc đúc ngay lập tức thân xilanh

D. Xilanh của hễ cơ đặt tại cacte

Đáp án đúng: C

Câu 4: Xilanh của hộp động cơ được thêm ở?

A. Thân máy

B. Thân xilanh

C. Cacte

D. Nắp máy

Đáp án đúng: B

Vì cacte chứa trục khuỷu, thân máy chứa vả cacte cùng thân xilanh

Câu 5: Tại sao cacte không có áo nước hoặc cánh tản nhiệt?

A. Vày cacte xa buồng cháy

B. Do cacte đựng dầu sứt trơn

C. Cả A và B phần lớn sai

D. Cả A và B những đúng

Đáp án đúng: D

Câu 6: Phát biểu nào tiếp sau đây sai?

A. Thân xilanh gắn thêm xilanh

B. Cacte lắp trục khuỷu

C. Thân sản phẩm lắp tổ chức cơ cấu và hệ thống động cơ

D. Cả 3 đáp án đều sai

Đáp án đúng: D

Vì cả 3 đáp án hầu như đúng

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Thân lắp thêm là chi tiết cố định

B. Nắp trang bị là cụ thể cố định

C. Thân máy và nắp đồ vật là cụ thể cố định

D. Thân đồ vật là chi tiết cố định, nắp lắp thêm là cụ thể chuyển động

Đáp án đúng: D

Câu 8: Thân xilanh của hộp động cơ làm mát bằng nước tất cả chứa gì? Chọn lời giải đúng nhất:

A. Khoang chứa nước

B. Áo nước

C. Cánh tản nhiệt

D. Khoang chứa nước hay còn được gọi là áo nước

Đáp án đúng: D

Câu 9: Cánh tản nhiệt được sắp xếp ở vị trí nào?

A. Thân xilanh của hộp động cơ làm mát bằng nước

B. Cacte của bộ động cơ làm mát bởi nước

C. Cacte của bộ động cơ làm mát bởi không khí

D. Nắp sản phẩm công nghệ của bộ động cơ làm mát bằng không khí

Đáp án đúng: D

Vì cacte không chứa bộ phận làm mát, thân xilanh bộ động cơ làm mát bằng nước cất áo nước.

Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Cacte luôn chế tạo liền khối

B. Cacte luôn chế tạo chia làm cho hai nửa

C. Cacte có thể chế tạo liền khối hoặc chia làm hai nửa

D. Nửa trên cacte luôn làm lập tức với xilanh

Đáp án đúng: C

Hệ thống loài kiến thức technology 11 bài bác 22

I, ra mắt chung

– Thân máy cùng nắp máy là “khung xương” của động cơ để gắn thêm đặt toàn bộ các tổ chức cơ cấu và khối hệ thống của rượu cồn cơ.

*

– Thân máy cùng nắp thiết bị là nhị khối riêng, dẫu vậy thân máy với nắp máy có thể liền hoặc gồm đa số gép cùng với nhau bằng bulông hoặc gugiông.

Xem thêm: Câu Nghi Vấn Bộc Lộ Cảm Xúc,Tình Cảm, Câu Nghi Vấn Bộc Lộ Cảm Xúc

*

II, Thân máy

1, Nhiệm vụ

Thân máy dùng để làm lắp đặt các cơ cấu vá khối hệ thống của rượu cồn cơ.

2, Cấu tạo

*

– Thân xi lanh của hộp động cơ làm mát bằng nước có kết cấu khoang chứa nước có tác dụng mát, vùng này hotline là “áo nước”.

– Thân xi lanh của bộ động cơ làm mát bởi không khí có các cánh tản nhiệt

III. Nắp máy

1, Nhiệm vụ

– Nắp sản phẩm (nắp xi lanh) cùng rất xi lanh, đỉnh pit-tông chế tác thành buồng cháy của động cơ.

Xem thêm: Giải Tiếng Việt Bài 13A Vượt Lên Thử Thách, Giải Bài 13A: Vượt Lên Thử Thách

– Nắp máy dùng để làm lắp đặt các chi tiết, cụm cụ thể như: bugi, vòi vĩnh phun, cơ cấu phân phối khí, xuppáp, nhịn nhường ống nạp, thải, áo nước có tác dụng mát, cánh tản nhiệt.

*

2, Cấu tạo

– Nắp máy bộ động cơ làm mát bằng nước dùng cơ cấu phân phối khí xuppáp treo có cấu trúc phức tạp (H 22.3), vày phải gồm áo nước làm mát, lỗ thêm xuppáp, nhường ống nạp, thải…

– Nắp máy hộp động cơ làm mát bởi không khí dùng cơ cấu tổ chức phân phối khí xuppáp để hoặc bộ động cơ 2 kì có kết cấu đơn giản hơn