Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí a gồm co2 co h2

     

Cho hơi nước đi qua than lạnh đỏ, sau làm phản ứng chiếm được V lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm CO, CO2 cùng H2. Dẫn toàn cục hỗn đúng theo X qua hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 2 gam kết tủa và cân nặng dung dịch sau làm phản ứng giảm 0,68 gam so với trọng lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu; khí còn lại thoát ra bao gồm CO cùng H2 bao gồm tỉ khối khá so với H2 là 3,6. Giá trị của V là
Bạn đang xem: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí a gồm co2 co h2

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những chất: O2 (1), CO2 (2), H2 (3), Fe2O3 (4), SiO2 (5), HCl (6), CaO (7), H2SO4 đặc (8), HNO3 (9), H2O (10), KCl (11). Cacbon phản ứng trực tiếp được với bao nhiêu chất?
Xem thêm: Những Vị Quý Phi Là Gì ? Những Vị Quý Phi Lừng Danh Lịch Sử Trung Hoa

Cho luồng khí C dư qua hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung rét ở ánh sáng cao. Sau bội phản ứng, tất cả hổn hợp chất rắn sót lại là


Thể tích khí NO2 bay ra làm việc đktc khi mang đến 0,12 gam cacbon tính năng hết với HNO3 đặc nguội (coi làm phản ứng xảy ra hoàn toàn) là


Đốt một mẩu than chì đựng tạp chất lưu huỳnh vào oxi. Cho hỗn hợp khí thoát ra tính năng với lượng dư dung dịch brom, thấy dung dịch brom nhạt màu. Mang lại khí thoát ra khỏi dung dịch brom trải qua nước vôi vào dư thấy bao gồm vẩn đục. Tất cả hổn hợp khí bay ra là:
Xem thêm: Ruột Thừa Có Chức Năng Gì - Giải Đáp: Ruột Thừa Có Tác Dụng Gì

Đốt một mẩu than chì chứa tạp hóa học lưu huỳnh vào oxi. Cho các thành phần hỗn hợp khí thoát ra tác dụng với lượng dư dung dịch brom, thấy có 0,32 gam brom đã tham gia bội phản ứng. Mang lại khí thoát ra khỏi dung dịch brom tính năng với lượng dư nước vôi trong, chiếm được 10 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của cacbon trong than chì là:


Cho 3,60 gam cacbon tác dụng với 8,10 gam nhôm. Trọng lượng nhôm cacbua tạo nên thành nếu công suất của bội nghịch ứng 70% là