Chính phủ kiến tạo là gì

     

(Chinhphu.vn) - Ngay từ trên đầu nhiệm kỳ chính phủ nước nhà khóa 2016-2020, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã xác định quyết trung khu "xây dựng chính phủ nước nhà kiến tạo, liêm chính, hành động, giao hàng nhân dân". 5 năm qua, trên lòng tin kế thừa với đổi mới, chính phủ nước nhà đã cùng đang dữ thế chủ động xây dựng, triển khai xong thể chế, sản xuất nền tảng bền vững cho phát triển nền tài chính thị trường lý thuyết XHCN.


Ðây gồm thể xem như là "kim chỉ nam" cho những quyết sách cùng hành động mạnh mẽ của chủ yếu phủ trong cả nhiệm kỳ. Với quyết vai trung phong cao, chủ yếu phủ luôn luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp; tham khảo, vận dụng phù hợp khiếp nghiệm quốc tế trong xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật; tạo môi trường pháp lý công bằng, bình đẳng, thuận lợi đến mọi thành phần ghê tế phân phát triển và mang tính chất cạnh tranh khu vực, quốc tế. Hằng năm, thiết yếu phủ mang lại ý kiến khoảng từ 17 đến 24 dự án luật, pháp lệnh; đã phát hành gần 700 nghị định và hơn 200 quyết định quy phạm của Thủ tướng chính phủ. Ko chỉ về số lượng, cơ mà chất lượng văn bản pháp luật càng ngày càng được nâng lên, thật sự đi vào thực tiễn, góp phần cởi gỡ cạnh tranh khăn mang lại người dân, doanh nghiệp, đơn vị đầu tư.

Bạn đang xem: Chính phủ kiến tạo là gì

Bên cạnh đó, các cấp, những ngành đã nỗ lực hành động quyết liệt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt; đẩy mạnh cải giải pháp thủ tục hành chính, cải thiện môi trường gớm doanh, xây dựng chính phủ điện tử, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cấp vị thế của Việt Nam trong số xếp hạng thế giới. Ðến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa hơn 1.000 thủ tục hành chính, 3.893 vào số 6.191 điều kiện tởm doanh, 6.776 vào số 9.926 danh mục sản phẩm & hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, 30 trong số 120 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; tổng ngân sách xã hội tiết kiệm được khoảng hơn 18 triệu ngày công/năm, tương đương hơn 6.300 tỷ đồng/năm.

Cùng với quyết sách đúng, quyết vai trung phong hành động, chính phủ tập trung đẩy mạnh cải bí quyết hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng bộ sản phẩm công nghệ tinh gọn, hiệu lực hiệu quả; tăng cường minh bạch, trách nhiệm thực thi, chủ động kiến thiết những cơ chế, chế độ để định hướng phân phát triển; tạo môi trường sale thuận lợi, bình đẳng cho mọi thành phần tởm tế, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Những gì chủ yếu phủ có tác dụng được từ đầu nhiệm kỳ đến nay có thể khẳng định một thiết yếu phủ liêm chính, trong sạch, vì dân, đấu tranh mạnh mẽ với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; một chủ yếu phủ phục vụ, nỗ lực gần dân hơn, cạnh bên dân hơn, thân mật giải quyết kịp thời những vấn đề quan liêu trọng, bức xúc, phân phát sinh tương quan cuộc sống của nhân dân. Ðặc biệt là Thủ tướng bao gồm phủ, với vai trò người đứng đầu chủ yếu phủ đã có nhiều quyết định, xử lý công việc theo đúng tinh thần phục vụ nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng với bảo đảm tối đa quyền cùng lợi ích hợp pháp của người dân.

"Kiên quyết xóa lợi ích nhóm chi phối thiết yếu sách", nhìn vào thực trạng về "những giấy phép con", "những cây đinh dưới tấm thảm đỏ", người đứng đầu bao gồm phủ đã trăn trở vấn đề "Chúng ta cần tự hỏi bộ lắp thêm của bọn họ đã phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp tốt chưa?". Ðể phục vụ dân chúng tốt hơn, cần kiên quyết đưa ra khỏi bộ đồ vật những cán bộ không đáp ứng được yêu cầu, có tiêu cực, nhũng nhiễu dân; nắm rõ trách nhiệm, thẩm quyền từng cấp, từng ngành, từng cá nhân, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; kiên quyết xử lý khi tất cả vi phạm pháp luật.

Thời gian qua, thông điệp nêu trên tất cả sức lay động lớn và dưới sự lãnh đạo của Ðảng, quyết tâm, nỗ lực của chính phủ, Thủ tướng bao gồm phủ đang đi vào những việc cụ thể nhất cùng hình ảnh về một chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ càng ngày đậm nét.

Xem thêm: Geo-Engineering Là Gì - Quản Trị Bức Xạ Mặt Trời

Một trong những điểm sáng sủa nổi bật thể hiện tinh thần chính phủ hành động, đó là việc Thủ tướng thiết yếu phủ thành lập Tổ công tác làm việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của thiết yếu phủ, Thủ tướng thiết yếu phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương. Tổ công tác làm việc đã hoạt động quyết liệt, ko ngại va chạm, đem lại hiệu quả tích cực, tất cả tác động lan tỏa mạnh mẽ đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển động của toàn hệ thống hành bao gồm nhà nước. Số nhiệm vụ thừa hạn đã giảm 22,63% so với trước khi Tổ công tác được thành lập.

Nhìnlại chặng đường 5 năm vừa qua bao gồm thể khẳng định quyết trọng điểm xây dựng "Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân" là một định hướng đúng đắn, hợp lòng dân; góp phần hiện thực hóa Cương lĩnh thiết yếu trị và các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng về xây dựng bên nước pháp quyền thôn hội chủ nghĩa của dân, vì dân và vì chưng dân. Việc xây dựng thiết yếu phủ kiến tạo, liêm chính, hành động cùng phục vụ ko chỉ đóng góp vào vạc triển tởm tế - làng mạc hội, thúc đẩy tăng trưởng gớm tế mà lại quan trọng hơn là sự "tăng trưởng" niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với Ðảng, đơn vị nước, bộ máy bao gồm quyền, đây là yếu tố quyết định mọi thành công. Vào giai đoạn thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phục hồi phân phát triển khiếp tế - xóm hội đất nước hiện nay, một lần nữa đã thể hiện bao gồm phủ chủ động vào cuộc, hành động kịp thời với tinh thần "chống dịch như chống giặc", được toàn dân ủng hộ. Một dấu ấn nổi bật nhất trong chống và chiến thắng đại dịch COVID-19 chính là củng cố niềm tin của nhân dân vào Ðảng, nhà nước, chủ yếu phủ.

Dự thảo Văn kiện Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng xác định: "Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phạt triển nền tởm tế thị trường định hướng xóm hội chủ nghĩa. Tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ, tất cả chất lượng cùng tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư marketing thuận lợi, lành mạnh, công bằng; huy động, quản lý với sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm rà quyền lực" là một trong cha khâu đột phá chiến lược của nhiệm kỳ.

Xem thêm: Đặc Điểm Nổi Bật Của Khí Hậu Hoang Mạc Có Đặc Điểm Gì, Đặc Điểm Nổi Bật Của Khí Hậu Hoang Mạc

Ðây là nhiệm vụ vừa mang ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa mang tính chất chiến lược lâu dài, đòi hỏi quyết trọng điểm lớn của cả hệ thống bao gồm trị. Bởi vậy, việc xây dựng "Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân" vẫn là một định hướng lớn, một giải pháp quan tiền trọng để cụ thể hóa Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, như Tổng túng thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh mục tiêu Việt phái nam trở thành nước vạc triển, thu nhập cao vào năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Mai Tiến Dũng

Ủy viên Trung ương Ðảng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chủ yếu phủ