Chest Of Drawers Là Gì

     
Trong tiếng tambour.vnệt chest of drawers gồm nghĩa là: tủ com - mốt, tủ gồm ngăn kéo (ta đã tìm được các phép tịnh tiến 2). Có tối thiểu câu mẫu 15 có chest of drawers . Trong số các hình khác: At first he slid down a few times on the smooth chest of drawers. ↔ dịp đầu, anh trượt xuống một vài ba lần trên ngực bóng mịn của ngăn kéo.

Bạn đang xem: Chest of drawers là gì

.
A piece of furniture which has multiple parallel, horizontal drawers stacked one above each other, used mainly for the storage of clean clothes.+4 có mang

*

*

We constructed beds & furniture out of materials that were available và used táo khuyết boxes for our chest of drawers.
Chúng tôi làm những cái giường và bàn ghế bằng những vật tư có sẵn với dùng những thùng mộc đựng táo làm tủ đựng đồ đạc.
Now, Gregor could still vì without the chest of drawers if need be, but the writing desk really had to stay.
Bây giờ, Gregor vẫn rất có thể làm mà không có ngực của chống kéo nếu phải thiết, nhưng các bàn thao tác thực sự đã cần ở lại.
Gregor"s creeping around as easy as possible và thus of remotambour.vnng the furniture which got in the way, especially the chest of drawers & the writing desk.
Gregor của leo xung quanh thuận tiện nhất rất có thể và vị đó thải trừ các đồ nội thất đang bên trên đường, đặc biệt là ngực của ngăn kéo bàn thao tác làm tambour.vnệc bằng văn bản.
But unfortunately it was his mother who came back into the room first, while Grete had her arms wrapped around the chest of drawers in the next room and was rocking it back và forth by herself, without motambour.vnng it from its position.
Nhưng nuối tiếc là nó là mẹ của chính bản thân mình trở lại vào chống đầu tiên, trong những khi Grete tất cả tay quấn xung quanh ngực của ngăn kéo trong phòng tiếp sau và được rocking nó lại một mình, nhưng không cần dịch chuyển nó từ địa điểm của nó.
And scarcely had the women left the room with the chest of drawers, groaning as they pushed it, when Gregor stuck his head out from under the sofa to lớn take a look how he could intervene cautiously và with as much consideration as possible.
Và số đông có hồ hết người đàn bà rời khỏi phòng cùng với ngực của phòng kéo, khóc nhè như họ đẩy nó, lúc Gregor bị mắc kẹt đầu ra bên ngoài từ dưới ghế sofa để có một chiếc nhìn rất có thể can thiệp một cách an ninh và coi xét những càng tốt.

Xem thêm: " Thác Loạn Là Gì ? Từ Điển Tiếng Việt Thác Loạn


And so she did not let herself be dissuaded from her decision by her mother, who in this room seemed uncertain of herself in her sheer agitation và soon kept quiet, helping his sister with all her energy lớn get the chest of drawers out of the room.
Và bởi vậy cô đang không làm cho mình được thuyết phục tự quyết định của chính bản thân mình bởi người mẹ cô, những người trong căn phòng này hình như không chắc chắn là của bản thân trong kích hễ tuyệt đối của mình và sớm duy trì im lặng, giúp em gái của bản thân với tất cả năng lượng của mình để dành được ngực của ngăn lôi ra khỏi phòng.
Now Gregor listened as these two weak women shifted the still heavy old chest of drawers from its position, and as his sister constantly took on herself the greater part of the work, without listening lớn the warnings of his mother, who was afraid that she would strain herself.
Gregor nghe như nhị người đàn bà yếu chuyển ngực vẫn còn đó nặng cũ chống kéo từ địa chỉ của nó, với là em gái của ông luôn luôn có trên mình béo hơn một trong những phần của công tambour.vnệc, nhưng không đề nghị nghe đông đảo lời chú ý của mẹ mình, sợ hãi rằng cô ấy sẽ căng mình.
While Gregor was quickly blurting all this out, hardly aware of what he was saying, he had moved close to lớn the chest of drawers without effort, probably as a result of the practice he had already had in bed, and now he was trying khổng lồ raise himself up on it.
Trong lúc Gregor đã mau lẹ cứ thỉnh phảng phất bật toàn bộ những vấn đề đó ra, hầu hết không nhấn thức được số đông gì ông đang nói, ông đã di chuyển gần ngực của phòng kéo mà lại không buộc phải nỗ lực, có thể là một công dụng của sự thực tiễn ông đã gồm ở trên giường, và hiện thời ông đã nỗ lực để nâng cao mình lên ở trên nó.
She had grown accustomed, certainly not without justification, so far as the discussion of matters concerning Gregor was concerned, to act as an special expert with respect to their parents, và so now the mother"s adtambour.vnce was for his sister sufficient reason to lớn insist on the removal, not only of the chest of drawers & the writing desk, which were the only items she had thought about at first, but also of all the furniture, with the exception of the indispensable couch.
Cô vẫn quen với, chắc hẳn rằng không phải không tồn tại sự biện minh, cho tới thời điểm bây giờ là trao đổi về những vấn đề liên quan đến Gregor đã được quan tâm, để chuyển động như một chuyên gia đặc biệt với đối với cha mẹ của họ, và bởi vì vậy bây chừ Lời khuyên nhủ của mẹ là em gái của bản thân mình lý do đầy đủ để nhấn rất mạnh tay vào loại bỏ, không chỉ ngực của phòng kéo với bàn thao tác làm tambour.vnệc bằng văn bản, các mục độc nhất cô đã nghĩ về thứ 1 tiên, ngoài ra của tất cả các những đồ nội thất, xung quanh chiếc ghế quan trọng thiếu.
After about a quarter of an hour had already gone by, his mother said it would be better if they left the chest of drawers where it was, because, in the first place, it was too heavy: they would not be finished before his father"s arrival, & leatambour.vnng the chest of drawers in the middle of the room would block all Gregor"s pathways, but, in the second place, they could not be certain that Gregor would be pleased with the removal of the furniture.

Xem thêm: Cây Trúc Nhật Hợp Mệnh Gì? Tại Sao Cây Trúc Nhật Lại Được Ưa Chuộng? ?


Sau khoảng một phần tư của một giờ đã trôi qua, bà mẹ của ông cho biết sẽ được tốt hơn nếu họ bong khỏi ngực của chống kéo khu vực nó được, bởi vì, ở vị trí đầu tiên, nó quá nặng nề: họ sẽ không còn được xong xuôi trước lúc đến phụ vương mình, và ra khỏi ngực của ngăn kéo chính giữa phòng đã chặn toàn bộ các tuyến phố Gregor, nhưng tại đoạn thứ hai, họ không thể chắc hẳn rằng rằng Gregor sẽ tiến hành hài lòng cùng với tambour.vnệc đào thải các đồ vật nội thất.
Danh sách tróc nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M