Câu nói nào dưới đây nói về sự phát triển

     
Trắc nghiệm Công Dân 10 bài bác 4 (có đáp án): bắt đầu vẫn dộng và cải cách và phát triển của sự vật hiện tượng lạ !!
Trắc nghiệm Công Dân 10 bài bác 5 (có đáp án): cách thức vận động, phát triển của sự thiết bị và hiện tượng kỳ lạ !!
*