Các Chức Năng Của Tiền Tệ Là

     
A.Thước đo giá chỉ trị; phương tiện đi lại lưu thông; phương tiện trao đổi; phương tiện cất trữ; chi phí tệ cố kỉnh giới.B.Thước đo giá bán trị; phương tiện đi lại lưu thông; phương tiện đi lại thanh toán; phương tiện đi lại cất trữ; chi phí tệ núm giới.C.Thước đo giá bán trị; phương tiện đi lại lưu thông; phương tiện đi lại thanh toán; phương tiện đi lại mua bán; chi phí tệ nắm giới.D.Thước đo giá trị; phương tiện lưu thông; phương tiện thanh toán; phương tiện đi lại cất trữ.


Bạn đang xem: Các chức năng của tiền tệ là

*


*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng hồ nước Chí Minh

Kinh Tế Vi Mô

Kinh Tế Vĩ Mô

Toán Cao Cấp

LT tỷ lệ & Thống kê

Đại Số tuyến đường Tính

Tâm Lý học Đại Cương

Tin học tập Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp luật pháp Đại Cương

Marketing Căn Bản

Lý Thuyết Tài chính Tiền Tệ

Xã Hội học Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn Minh cầm cố Giới

Cơ Sở văn hóa VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc Đảng

Trắc nghiệm tứ Tưởng hồ nước Chí Minh

Trắc nghiệm kinh tế Vi Mô

Trắc nghiệm tài chính Vĩ Mô

Bài tập Toán Cao Cấp

Bài tập LT tỷ lệ & Thống kê

Bài tập Đại Số con đường Tính

Trắc nghiệm tư tưởng Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin học Đại Cương

Trắc nghiệm kế toán Đại Cương

Trắc nghiệm lao lý Đại Cương

Trắc nghiệm marketing Căn Bản

Trắc nghiệm triết lý Tài thiết yếu Tiền Tệ

Trắc nghiệm buôn bản Hội học tập Đại Cương

Trắc nghiệm lô ghích Học

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang Văn Minh cố kỉnh Giới

Trắc nghiệm Cơ Sở văn hóa VN
Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Địa Lý 12 Bài 22 : Vấn Đề Phát Triển Nông Nghiệp (P3)

Tài liệu - Giáo trình

Lý luận thiết yếu trị

Khoa học tự nhiên

Khoa học xã hội

Kinh tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - ngoại ngữ

Luận văn - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - sức khoẻ

Biểu mẫu mã - Văn bản


Khác

Hỏi đáp


*

Kết nối với chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - vật dụng 7: từ 08h30 - 21h00

tambour.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng
Xem thêm: Chức Năng Của Rơi Ở Tế Bào Vi Khuẩn Là, Có Những Loại Nào

Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục và đào tạo HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục và đào tạo Học 247