Bottom up là gì

     
Hướng tiếp cận từ bên dưới lên (tiếng Anh: Bottom-up Budgeting) là cách thức lập giá thành mà vào đó cố gắng xác định ngân sách cơ bản cho từng phần tử của một nhóm chức và tiếp nối tổng cùng từng cỗ phận.
*

Phương pháp hướng tiếp cận từ dưới lên vào hoạch định ngân sách

Khái niệm

Phương pháp phía tiếp cận từ dưới lên trong giờ đồng hồ Anh được điện thoại tư vấn làBottom-up Budgeting.

Bạn đang xem: Bottom up là gì

Hướng tiếp cận từ dưới lên là phương pháp lập giá cả mà trong đó cố gắng xác định ngân sách chi tiêu cơ phiên bản cho từng bộ phận hoặc phân khúc thị trường của một tổ chức và sau đó tổng cùng từng cỗ phận.

(Theo finweb)

Phương pháp phía tiếp cận từ dưới lên coi xét đến các kim chỉ nam thông tin và giá thành của doanh nghiệp, trên đại lý những gì được mang lại là cần thiết để dành được các mục tiêu đó.


Phân loại các phương pháp

- cách thức mục tiêu với nhiệm vụ

Phương pháp này rất xúc tích xuất phạt từ kim chỉ nam chiêu thị và xác định các quá trình cần làm để thực hiện được các phương châm này, tính toán ngân sách cho từng các bước và việc lập giá cả chiêu thị dựa trên tổng số chi phí đã tính toán.

Ưu điểm lớn nhất của cách thức nàu là thể hiện mối liên hệ ngặt nghèo với mục tiêu quảng cáo, toàn bộ các tính toán để lập chi phí chiêu thị đều bắt đầu từ việc dứt các phương châm chiêu thị.

Một điều quan liêu trong là việc tùy chỉnh thiết lập mục tiêu và thiết lập ngân sách mà không có các mục tiêu cụ thể trong đầu, và việc tùy chỉnh cấu hình các mục tiêu mà không chú mang đến cần bao nhiêu tiền là vấn đề làm vô nghĩa.

Phương pháp thiết lập cấu hình ngân sách theo phương châm và trách nhiệm được hoạch định từ bên dưới lên trên bao gồm các bước:

+ Định rõ các phương châm truyền thông rất cần được hoàn thành


+ xác minh các kế hoạch và công việc cần thiết để đạt được mục tiêu

+ Lượng định giá thành thực hiện cho các chiến lược và những công việt này. Tổng ngân sách được dựa vào sự tích trữ của các chi phí này

+ Kiểm tra, giám sát

+ Đánh giá bán lại các mục tiêu

Đặc điểm của phương thức này

+ Ưu điểm chủ yếu của phương thức mục tiêu và trách nhiệm là ngân sách chi tiêu chiêu thị bắt nguồn từ các mục tiêu cần buộc phải đạt được.

Xem thêm: Tuyển Tập Truyện Trạng Chết Chúa Cũng Băng Hà Nghĩa Là Gì, Tuyển Tập Truyện Trạng Quỳnh


Các công ty quản trị đính bó ngặt nghèo với nỗ lực marketing sẽ có được những thông tin đầu vào và chiến lược ví dụ để lưu ý trong tiến trình thiết lập ngân sách.

+ Nhược điểm đa phần của phương pháp này là tương đối khó xác định công việc cần thiết và chi tiêu từng các bước đó.

+ Bằng việc đưa ra những khuyết điểm này, những nhà quản trị đã trở lại với các phương thức từ trên xuống để tùy chỉnh ngân sách mang lại chương trình.

- phương pháp kế hoạch trả trước

Thời gian đầu của việc giới thiệu sản phẩm mới đòi hỏi xem trọng vận động chiêu thị để kích thích mức độ dấn thức cùng khuyến khích dùng thức sản phẩm. Để xác minh lượng đưa ra bao nhiêu, những nhà marketing luôn thực thi kế hoạch trả trước để xác định giá trị chi tiêu cảu chuyển động chiêu thị.

Điểm cơ bản của ý tưởng phát minh nàu là để lập dự án doanh thu cho sản phẩm trong nhị hoặc tía năm, cũng giống như là các giá thành mà nó đang phát sinh.

Xem thêm: Sử Dụng Gỗ Nhãn Dùng Để Làm Gì, Sử Dụng Gỗ Nhãn Làm Gì Và Giá Trị Cây Nhãn

Dựa vào tỉ lệ thành phần lợi nhuận ý muốn đợi, kế hoặc trả trước đã trợ góp trong việc xác định ngân sách chi tiêu chiêu thị quan trọng bao nhiêu nhằm đạt lợi nhuận hy vọng muốn.

(Tài liệu tham khảo:Hoạch định ngân sách chi tiêu cho hoạt động chiêu thị, Đại học Duy Tân)