Bài tập toán lớp 5 trang 31

     

Giải bài tập trang 31 bài luyện tập Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Cứ 1kg giấy vụn thì thêm vào được 25 cuốn vở học sinh. Hỏi rất có thể sản xuất được từng nào cuốn vở học viên từ 1 tạ giấy vụn, từ là một tấn giấy vụn?...


Đề bài

1.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 5 trang 31

Cứ 1kg giấy vụn thì cấp dưỡng được 25 cuốn vở học sinh. Hỏi rất có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh từ 1 tạ giấy vụn, từ là 1 tấn giấy vụn?

2. Một xe ô tô tải rất có thể chở được rất nhiều nhất là 5 tấn, nhưng người ta đã chất lên xe một cân nặng hàng cân nặng 5 tấn 325kg. Hỏi cái xe này đã phải chở bao nhiêu ki-lô-gam?

3. cho hình H tạo bởi vì hai hình chữ nhật như hình vẽ bên dưới đây.

Tìm diện tích hình H

 

*

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều rộng 3cm với chiều nhiều năm 4cm.

Xem thêm: Soạn Công Nghệ 7 Bài 45 : Nuôi Dưỡng Và Chăm Sóc Các Loại Vật Nuôi

b) Vẽ hình chữ nhật MNPQ bao gồm cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng tất cả các kích cỡ khác với các kích thước của hình chữ nhật ABCD.

Đáp án

1. 

Tóm tắt

1kg : 25 cuốn vở

1 tạ, 1 tấn :......? cuốn vở

1 tạ = 100 kg

1 tấn = 1000 kg

Bài giải

1 tạ so với 1kg tì gấp đôi số lần là:

100: 1 = 1000 (lần)

1 tạ giấy vụn thì tiếp tế được:

25 x 100 = 2500 (cuốn vở)

1 tấn đối với 1kg thì gấp số lần là:

1000 : 1 = 1000 (lần)

1 tấn giấy vụn thì sản xuất được:

25 x 1000 = 25 000 (cuốn vở)

Đáp số: a) 2500 cuốn vở

b) 25 000 cuốn vở

2. 

Bài giải

5 tấn = 5000 kg

5 tấn 325 kg = 5325 kg

Số ki-lô-gam dòng xe đó chở quá thiết lập là:

5325 – 5000 = 325 (kg)

Đáp số: 325 kg

3. 

Bài giải 

Độ dài cạnh DC = DM + MN + NC là:

3 + 4 + 3 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

10x 3 = 30 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 6 = 24 (cm2)

Diện tích chữ H là:

30 + 24 = 54 (cm2)

Đáp số: 54 cm2

4.

Xem thêm: Hình Ảnh Ánh Sáng Và Bóng Tối Hai Đứa Trẻ Chính Xác, So Sánh Ánh Sáng Và Bóng Tối Trong Chữ Người

 

*

Ta có:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

3 x 4 = 12 (cm2)

Vẽ hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích s với hình chữ nhật ABCD nhưng gồm cùng size khác kích thước ABCD.