Bài Tập Toán Lớp 3 Tuần 1

     

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 3 - Tuần 1

I. Bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 1II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 1


Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 3 tuần 1

Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần lớp 3: Tuần 1 được tambour.vn soạn gửi tới những thầy cô xem thêm hướng dẫn những em làm bài tập Toán lớp 3, giúp các em học viên rèn luyện, nâng cấp kỹ năng giải những bài Toán đã có được học trong tuần. Mời các thầy cô tham khảo!

Để cài phiếu bài bác tập, mời kích vào đường liên kết sau: bài bác tập cuối tuần môn Toán lớp 3 - Tuần 1

Bài tiếp theo: bài bác tập vào ngày cuối tuần lớp 3 môn Toán - Tuần 2

I. Bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 1


Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: Số 829 được phát âm là:

A. Tám nhì chín

B. Tám trăm hai với chín

C. Tám trăm hai mươi chín

C. Tám hai mươi chín

Câu 2: Dấu phù hợp để điền vào nơi trống 724 ⍰ 490 là:

A.

C. =

Câu 3: Số “Một trăm sáu mươi ba” được viết là:

A. 163

B. 631

C. 136

D.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Mở Bài Các Tác Phẩm 12, 37 Mở Bài Mẫu Cho Các Tác Phẩm Văn Học Lớp 12Xem thêm: Vai Trò Nitơ Đối Với Thực Vật Là :, Vai Trò Của Nitơ Đối Với Thực Vật Là Gì

112

Câu 4: Số phệ nhất trong số số 379, 142, 582, 92 là:

A. 582

B. 92

C. 142

D. 379

Câu 5: Số nhỏ xíu nhất trong các số 394, 592, 173, 963 là:

A. 592

B. 394

C. 963

D. 173

Phần 2: tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 123 + 346

b) 957 – 402

c) 125 + 305

d) 418 + 219

Bài 2: search X, biết:

a) X – 322 = 456

b) X + 212 = 763

c) X – 152 = 573

d) 943 – X = 401

Bài 3: Khối lớp 1 cùng khối lớp 2 có toàn bộ 582 học tập sinh, trong đối khối lớp 1 tất cả 270 học sinh. Hỏi khối lớp 2 gồm bao nhiêu học tập sinh?


Bài 4: Buổi sáng siêu thị bán được 215l xăng, buổi chiều cửa hàng bán được 315l xăng. Hỏi một ngày dài cửa hàng bán tốt bao nhiêu lít xăng?

II. Đáp án bài bác tập vào cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 1

Phần 1: Trắc nghiệm

Câu 1: C

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: A

Câu 5: D

Phần 2: tự luận

Bài 1: học viên tự để phép tính rồi tính.

a) 123 + 346 = 469

b) 957 – 402 = 555

c) 125 + 305 = 430

d) 418 + 219 = 637

Bài 2:

a) X – 322 = 456

X = 456 + 322

X = 778

b) X + 212 = 763

X = 763 – 212

X = 551

c) X – 152 = 573

X = 573 + 152

X = 725

d) 943 – X = 401

X = 943 – 401

X = 542

Bài 3:

Tóm tắt:

Khối lớp 1 với khối lớp 2: 582 học tập sinh

Khối lớp 1: 270 học sinh

Khối lớp 2: …học sinh?

Bài giải

Số học sinh khối lớp 2 là:

582 – 270 = 312 (học sinh)

Đáp số: 312 học tập sinh

Bài 4:

Tóm tắt:

Buổi sáng: 215l xăng

Buổi chiều: 315l xăng

Cả ngày: …lít xăng?

Bài giải

Cả ngày shop bán được số lít xăng là:

215 + 315 = 530 (lít)

Đáp số: 530l xăng

------

Trên đây, tambour.vn đã giới thiệu tới những em Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần lớp 3: Tuần 1. Mời các em thuộc luyện tập các bài tập từ luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em rất có thể học tốt môn Toán hơn cùng luyện tập phong phú tất cả những dạng bài bác tập, những em cùng đọc thêm các bài xích tập Toán lớp 3.