Auspicious Là Gì

     
Many wedding dresses in China, India (wedding sari), Pakistan (heavily embroidered shalwar qameez or lehngas) và Vietnam (in the traditional form of the Ao dai) are red; the traditional colour representing good luck & auspiciousness.

Bạn đang xem: Auspicious là gì


Nhiều váy đầm cưới sống Trung Quốc, Ấn Độ (sari cưới), Pakistan (salwar kameez với lehengas) và vn (áo dài truyền thống) sẽ sở hữu màu đỏ, màu truyền thống lịch sử của may mắn và an lành.
But on this most auspicious of nights permit me then, in lieu of the more commonplace sobriquet to suggest the character of this dramatis persona.
Nhưng trong khoảnh khắc đầy hứa hẹn này của tối nay, xin có thể chấp nhận được tôi, thay vì chưng xưng tên, gợi nhắc tính bí quyết của nhân thứ này.
He remains slightly crippled & deaf, but mirthful và auspicious nonetheless (hence the title, "The laughing god").
Ông vẫn còn đó hơi bị kia liệt và điếc, tuy nhiên dù vậy, ông luôn vui vẻ và nhân hậu (do đó mà có danh hiệu "Vị thần cười đùa").
The original opening was scheduled for 11 February 2004, the onset of the auspicious "Ten-Day Dawn" (1–11 February) celebrations, marking the anniversary of the 1979 Islamic Revolution.
Buổi lễ mở cửa thành lập khai trương sân cất cánh được lên lịch trình ngày 1 tháng hai năm 2004, sự bắt đầu của các buổi lễ lưu niệm "Bình minh mười ngày" tốt lành (ngày 1 mon 2-11), tấn công dẫu ngày kỷ niệm biện pháp mạng Hồi giáo 1979.
It begins slowly & auspiciously in the first part (jo), building up the drama và tension in the second, third, and fourth parts (ha), with the greatest climax in the third dan, & rapidly concluding with a return khổng lồ peace và auspiciousness in the fifth dan (kyū).
Nó ban đầu từ trường đoản cú hợp lý trong phần đầu tiên (jo), xây đắp kịch tính và stress trong phần vật dụng hai, tía và bốn (ha), với điểm cao trào ở đoạn dan thứ ba, và xong xuôi nhanh giường với sự quay trở lại không khí yên bình cùng thuận lợi trong phần dan thứ năm (kyū).
They also practiced a clown act when the future of furniture was not nearly as auspicious as it turned out khổng lồ be.
Họ còn thể hiện tình tiết của vai hề khi tương lai của nội thất đã trở phải gần như không hề thuận lợi nữa.
Although he had high expectations và obvious scientific talents, the first fifteen years of Eliot"s career were less than auspicious.

Xem thêm: Ví Dụ Về Nhu Cầu Thị Trường Là Gì ? Phương Pháp Dự Báo Nhu Cầu Thị Trường


Mặc dù là tham vọng cao và kĩ năng khoa học rõ ràng, mười lăm năm thứ nhất sự nghiệp của Eliot ít được tốt lành.
Students planned for a nationwide demonstration on 8 August 1988, an auspicious date based on numerological significance.
Sinh viên lên planer cho một cuộc biểu tình bên trên toàn quốc vào ngày 8 tháng 8 năm 1988, một ngày may mắn dựa vào chân thành và ý nghĩa của các con số.
Bhumibol"s U.S. Birth certificate reads simply "Baby Songkla", as the parents had lớn consult his uncle, King Rama VII (Prajadhipok), then head of the House of Chakri, for an auspicious name.
Giấy khai sinh tại Hoa Kỳ của ông chỉ đề tên ông là "Baby Songkla", vì cha mẹ phải tìm hiểu thêm ý kiến bác của mình, vua Rama VII (Prajadhipok), sau đó là tộc trưởng trong phòng Chakri, để xin một chiếc tên tốt lành.
Và tôi mang đến đây trong thời tự khắc tốt đẹp nhất của những thời nay Để đưa ra các pháp luật về hòa bình.
Thus, the conversion of the Frankish conqueror lớn Catholicism was seen as an auspicious event, heralding “the new millennium of the saints.”
Do đó, vấn đề một nhà chinh phục người Frank cải đạo theo Công Giáo được xem như một điềm tốt, tức “thiên niên kỷ mới của các thánh đồ”.
Considering this an auspicious sign, he entered the valley to choose a site for the construction of a monastery, whereupon he heard three peals of thunder – a sound produced by the druk (dragon) according lớn popular Bhutanese belief.
Ông cho rằng đây là một điềm lành, do thế tiến vào thung lũng để chọn 1 điểm để xuất bản một chùa, ngay trong khi đó ông nghe được ba hồi sấm - một music do long druk tạo thành theo đức tin phổ biến của fan Bhutan.
This theory is not widely accepted as fact, but as Yōzei was deposed for reprehensible behavior, there would have been a compelling motive khổng lồ claim descent from more auspicious origins if it were the case.
Thuyết này không được gật đầu rộng rãi bên trên thực tế, nhưng khi Yōzei bị lật đổ mang đến hành vi xứng đáng bị khiển trách, thì sẽ sở hữu một hộp động cơ cưỡng bức để xác minh gốc gác từ bỏ một nguồn gốc tốt trông đẹp hẳn nếu trường hợp này là đúng.
For example, auspicious numbers are chosen for lottery tickets; the uttering of certain words is forbidden among superstitious mah-jongg players; và a puff of air is blown over dice before they are thrown.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Rendition Là Gì ? Rendition Là Gì


Chẳng hạn, lúc mua vé số, người ta lựa chọn những số lượng may mắn; vì mê tín nên những người chơi mạt chược thường kỵ một số trong những từ; bạn chơi thổi vào hạt súc sắc trước lúc ném ra.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M