Adjective

     
Tính trường đoản cú (Adjective) là 1 trong những loại từ phổ cập và gặp thường xuyên trong quá trình học tiếng Anh.

Bạn đang xem: Adjective

Sau đây, trung trung khu Anh ngữ tambour.vn EnglishUK VIetnamsẽ khiến cho bạn có thêm một số trong những kiến thức về từ một số loại này:
*

1. Định nghĩa:

Tính từ là từ hỗ trợ cho danh từhoặc đại từ, nó giúp diễn tả các đặc tính của việc vật, hiện tượng lạ mà danh từ đó đại diện.

2. Phân loại:

Có thể phân một số loại là tính trường đoản cú theo địa điểm hoặc tính tự theo chức năng

2.1. Tính từ bỏ theo vị trí:

a.Tính từ thường đứng trước danh từ, những tính từ đứng trước danh từ bỏ đều rất có thể đứng một mình, không có danh tự kèm theo.VD: a nice house. This house is niceNhưng cũng có thể có một số tính từ luôn kèm theo danh tự như former, main, latterb. Tính từ đứng một mình, không cần danh từ:Thường là những tính từ ban đầu bằng "a": aware; afraid;alive;awake; alone; ashamed ... Và một số trong những tính từ không giống như: unable; exempt; content...Ví dụ: A bird is afraidNếu ao ước chuyển sang đứng trước danh từ, họ phải đưa sang sử dụng phân từ: A frightened bird

2.2. Tính trường đoản cú theo chức năng:

a. Tính từ bỏ chỉ sự miêu tả: nice, green, blue, big, good...

a colorful room, a good boy, a big house.

*Tính trường đoản cú chỉ nút độ: là đều tính từ bao gồm thể mô tả tính hóa học hoặc đặc tính ở hầu như mức độ (lớn , nhỏ..) không giống nhau. Các tính tự này hoàn toàn có thể dùng làm việc dạng so sánh hoặc rất có thể phẩm định bởi các phó trường đoản cú chỉ mức độ như very, rather, so...

small smaller smallest

beautiful more beautiful the most beautiful

very old so hot extremely good

b. Tính từ chỉ số đếm: bao bao gồm tính trường đoản cú chỉ số đếm (cardianls) như one, two, three... Và phần đa tính tự chỉ số thứ tự (ordinals) như first, second, third,..

c. Đối với những từ chỉ thị: this, that, these,those; mua (possesives) như my, his, their và bất định (indefinites) như some, many,

3. địa chỉ của tính từ:

Tính tự được phân tách theo các vị trí như sau:

a. Trước danh từ:

a small house

an old woman

khi có khá nhiều tính trường đoản cú đứng trước danh từ, riêng lẻ tự của tính từ như sau:Opinion (nhận xét, ý kiến) > form size (kích thước) > quality (chất lượng) > Age (tuổi) > Shape (hình dạng) > màu sắc (màu sắc) > Participle Forms (thì trả thành) > Origin (xuất xứ) > Material (nguyên liệu) > Type (loại) > Purpose (mục đích sử dụng)

b. Sau rượu cồn từ:( be và những động từ như seem, look, feel..)

She is tired.

Jack is hungry.

John is very tall.

c. Sau danh từ:Tính từ có thể đi sau danh từ nó hỗ trợ trong các trường vừa lòng sau đây:

* khi tính tự được dùng để làm phẩm chất/tính chất những đại trường đoản cú bất định:

There is nothing interesting.

I'll tell you something new.

* Khi nhị hay nhiều tính từ bỏ được nối với nhau bằng "and" hoặc "but", ý tưởng biểu đạt bởi tính trường đoản cú được thừa nhận mạnh:

The writer is both clever & wise.

Xem thêm: Từng Người Trong Chiến Đấu Tiến Công Tác Chuẩn Bị Trong Chiến Đấu Tiến Công Gồm

The old man, poor but proud, refused my offer.

* lúc tính từ bỏ được dùng trong những cụm từ diễn đạt sự đo lường:

The road is 5 kms long

A building is ten storeys high

* lúc tính từ nghỉ ngơi dạng so sánh:

They have a house bigger than yours

The boys easiest to teach were in the classroom

* Khi những quá khứ phân trường đoản cú là thành phần của mệnh đề được rút gọn:

The glass broken yesterday was very expensive

* một số trong những quá khứ phân tự (P2) như: involved, mentioned, indicated:

The court asked the people involved

Look at the notes mentioned/indicated hereafter

4.Tính từ được dùng như danh từ.

Một số tính từ được sử dụng như danh từ để có một tập hợp tín đồ hoặc một quan niệm thường có"the"đi trước.

the poor, the blind, the rich, the deaf, the sick, the handicapped, the good, the old; ...

Ví dụ:The rich bởi not know how the poor live.

(the rich= rich people, the blind = blind people)

5. Sự hành thành Tính trường đoản cú kép/ghép.

a. Định nghĩa:Tính từ kép là sự phối kết hợp của nhì hoặc các từ lại với nhau và được sử dụng như một tính trường đoản cú duy nhất.

b. Cách viết:Khi các từ được kết phù hợp với nhau để tạo ra thành tính trường đoản cú kép, chúng rất có thể được viết:

*thành một tự duy nhất:

life + long = lifelong

car + sick = carsick

* thành hai từ có dấu nối (-) nghỉ ngơi giữa

world + famous = world-famous

Cách viết tính từ kép được phân một số loại như trên chỉ gồm tính tương đối. Một tính trường đoản cú kép có thể được một trong những người phiên bản ngữ viết có dấu gạch ốp nối (-) vào lúc một vài người viết ngay tắp lự nhau hoặc chúng gồm thể chuyển đổi cáh viết theo thời gian

c. Cấu tạo:Tính tự kép được tạo ra thành bởi:

Danh trường đoản cú + tính từ:

snow-white (trắng như tuyết)carsick (say xe)

world-wide (khắp nắm giới) noteworthy (đánh chú ý)

Danh từ + phân từ

handmade (làm bởi tay) heartbroken (đau lòng)

homegorwn (nhà trồng) heart-warming (vui vẻ)

Phó từ + phân từ

never-defeated (không bị tấn công bại) outspoken (thẳng thắn)

well-built (tráng kiện) everlasting (vĩnh cửu)

Tính từ + tính từ

blue-black (xanh đen) white-hot (cực nóng)

dark-brown (nâu đậm) worldly-wise (từng trải)

d. Tính tự kép bởi dấu gạch ngang(hyphenated adjectives)

Ví dụ:A four-year-old girl = The girl is four years old.

Xem thêm: Độ Điện Ly Biểu Kiến Là Gì, Bài Giảng Dung Dịch Chất Điện Ly

A ten-storey building = The building has ten storeys.

A never-to-be-forgetten memory = The memory will be never forgotten.Để xem thêm các khóa học và biết thêm thông tin cụ thể hãy liên hệ với bọn chúng tôi: